ÖZEL EĞİTİM ve MONTESSORİ METODU-MONTESSORİ TERAPİSİ

0
1255

ÖZEL EĞİTİM ve MONTESSORİ METODU-MONTESSORİ TERAPİSİ

Montessori Pedagojisi ve bunun üzerine kurulu olan Montessori Terapisinin ana fikri çocuğu kendi kişiliği ile kabul ederek, özel “duyu-gelişim araçları” ve çocuğun “yapı planı”na uygun faaliyetlerle gelişimine katkıda bulunmaktır.

Montessori terapisi kendi başına bağımsız olarak kullanılabilen bir terapi yöntemidir. Bu terapi yöntemi Münih Gelişim Rehabilitasyon Merkezi, tarafından geliştirilmiştir.

MONTESSORİ TERAPİSİNİN TEMEL DAYANAKLARI NELERDİR?

1) İtalyan doktor ve pedagog Maria Montessori tarafından geliştirilen ve dünyaca kabul gören Montessori eğitim metodu,

2) Günümüzün sosyal pediatri, genetik, nöro-fizyoloji, nöro-psikoloji ve psikoloji bilgileri,

3)  Gelişim rehabilitasyonu araştırmalarından elde edilen güncel bilgiler.

MONTESSORİ TERAPİSİ KİMLER İÇİNDİR?

 • Yaşlarına uygun gelişim gösteremeyen çocuklar.
 • Kendisi ve çevresini algılamada zorluk çeken çocuklar.
 • Konsantrayon ve dikkat bozukluğu yaşayan AD(H)S çocuklar
 • Öğrenme ve performans-başarı bozukluğu, disleksi ve diskalküli gibi kısmi performans-başarı bozukluğu teşhisi konmuş çocuklar.
 • Kaba ve ince motorik (grafomotorik) hareketlerde güçlük çeken çocuklar.
 • Sosyal davranış bozuklukları sergileyen çocuklar.
 • Psikomotorik açıdan farklılık gösteren çocuklar.
 • Otizm ve down sendromu teşhisi koyulmuş çocuklar.
 • Konuşma-ifade zorlukları çeken çocuklar.
 • Duyma-görme engelli olan çocuklar.
 • Beyin felci alzheirmer gibi hastalık teşhisi konmuş yaşlılar.
 • İlişkilerinde sorun yaşayan anne-baba-çocuklar.

Montessori terapi çalışmalarında, anne-babalar ve terapistler işbirliği ile çalışmaktadırlar. Anne-babalar, verilen çalışmaları, Montessori Metoduna uygun biçimde çocukları ile birlikte yapmaya yönlendirilmektedir.

MONTESSORİ TERAPİSİNİN HEDEFLERİ NELERDİR?

1) Tedavi gören kişilerin genel gelişimlerini, sensomotorik, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim süreçlerinin uyarılması aracılığı ile desteklemek,

2) Ruhsal bozukluk tehlikesini önlemek,

3) Var olan bir rahatsızlığı ve/veya bu rahatsızlığın yarattığı olumsuz etkileri azaltmak ve dengelemek,

4) Eğitim konusunda aileye destek olmak (Örneğin, video çalışmaları yoluyla  anne-babanın çocuk yetiştirmekteki yetkinliğini ve çocuklarını olumlu algılamalarını teşvik eder).

5) Tedavi gören kişinin çevresine uyumunu ve çevresince kabul görmesini kolaylaştırmak amacıyla bu kişinin yakın çevresiyle işbirliği yapmaktır.

MONTESSORİ TERAPİSİNİN TEMEL ESASLARI NELERDİR?

1) Bütünsel gelişim yaklaşımı.

2)Tedavi gören kişinin ihtiyaçlarına uyarlanabilen, bilimsel olarak geliştirilmiş Montessori materyalleri ile sürdürülen yapısal çalışma sistemi.

Gelişim ve algı bozukluğu bulunan çocuklarla terapi çalışmasında göz önünde bulundurulması gereken insan şeması şudur: Bu kişiler özürlü değil, kişiliklerinin ve buna dayalı yeteneklerinin gelişimi anlamında engelli çocuklardır.

Gelişim bozukluğunun temelinde yatan algısal, motorik ve sosyal davranış bozuklukları, özel materyaller ve faaliyetlerle, çocuk ve ergen psikiyatrik teşhisi temeline dayalı olarak ele alınmaktadır.

 

MONTESORİ TERAPİSİNDE KULLANILAN MATERYALLER

Montessori terapisinde çocuklar, hassas dönemlerine uygun olarak, duyularına hitap eden malzemelerle donatılmış bir çevrede, ihtiyaç duydukları faaliyetleri sezgileriyle ve kendiliğinden seçerler.

Montessori terapisinde kullanılan materyaller M. Montessori’nin önerdiği gibi dört ana gruptan oluşur: günlük yaşam materyalleri, duyusal materyaller, matematik materyalleri, dil materyalleri. Montessori materyallerin yanı sıra, bu pedagojinin ilkelerine göre eğiticilerin her ülkenin olanaklarına ve kültürüne göre geliştirdiği materyaller de kullanılabilir.

Materyaller her yaşa hitap eder. Materyaller hem çocuğun gelişmesini olumlu yönde etkiler hem çocuğun kendi potansiyelini kullanmasını ve geliştirmesini sağlar. Bunların yanı sıra materyallerin en önemli özelliklerinden birisi de teşhis koymada yardımcı materyaller olmalarıdır. Özel eğitimde M. Montessori’nin prensiplerine göre geliştirilmiş materyaller aynı zamanda aile ile işbirliğiyle kullanılır. Terapinin ev ortamına transferi önemlidir.  Aileye evde yapması için alıştırmalar verilir. Bu alıştırmalar ve tekrarlarla beyindeki sinapsların geliştirilmesi ve aile-çocuk ilişkisinin normalleşmesi hedeflenir.

 

Kaynak: Zuhal Bilir Meier- Pembe Kule Montessori Eğitimi

 

Bu yazılarımızda ilginizi çekebilir:

Dahilerin Hastalığı: Öğrenme Bozukluğu DİSLEKSİ

1. Kaç Tür Disleksi Vardır

2. Çocuklarda ÖĞRENME BOZUKLUĞU

3. DISLEKSI – OZEL OGRENME BOZUKLUGU NEDİR?

4. DİSLEKSİ – ÖĞRENME BOZUKLUĞU

7. Dahilerin Hastalığı: Öğrenme Bozukluğu

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız