İngilizce’de En Çok Kullanılan 100 Kelime

0
3717

İngilizce’de En Çok Kullanılan 100 Kelime

Aşağıdaki 12 kelime okuduklarımızın yaklaşık dörtte birine denk gelir

A : bir / a book : bir kitap
And : ve
He : O (erkek)
I : Ben
in : içinde
is : dir
it : o (cansız ve hayvan)
Of : ..nın (of my car : arabamın)
That : şu
The (artikel) : The car (belirli araba)
to : e.. a .. (Ankara’ya)
Was : dı.. / He was a teacher (O bir öğretmendi)

Aşağıdaki 20 kelime ile birlikte 32 kelime okuduklarımızın yüzde otuzunu oluşturur

all : bütün (hepsi)
are : dırlar
as : gibi
at : de / da (at school)
Be : ol (mak) – fiil / I am .. You are … It is
But : fakat
For : için
Had : sahip olmak (dili geçmiş zaman) / I had a book : Bir kitaba sahiptim.
Have : Sahip olmak / I have a book : Ben bir kitaba sahibim
Him : Onu / I know him : Onu bilirim
his : Onun (erkek için) / His book : Onun kitabı – Her : onun (kadın için)
not : değil / This is not a book : bu bir kitap değildir.
On : üzerinde / on the table : masanın üzerinde
one : bir / one book : bir kitap
said : söyledi (say fiilinin dili geçmişi) / I said : ben dedim .. You said : Sen söyledin
so : böyle / böylece ..
they : onlar
we : biz
with : ile
you : sen / siz

Aşağıdaki 68 kelimeyi de eklerseniz toplam 100 kelimenin okuduğumuz yazılardaki kelimelerin yaklaşık yüzde ellisini oluşturur

About : hakkında
An : bir / an error : bir hata / an hour : bir saat
Back : geri / arka / Go back : geri git
Been : be fiilinin 3. hali (be / was / been)
Before : önce / before the party : partiden önce
Big : büyük / big man : büyük adam
By : ile / vasıtasıyla / by car : arabayla
Call : çağırmak / telefon etmek / I called my brother : Kardeşimi aradım
Came : gelmek – dili geçmiş / I came to work : İşe geldim
Can : yardımcı fiil .. bilir / I can go : Ben gidebilirim
Come : gel / I come to work at 8 : Ben 8 de işe gelirim
Could : can yardımcı fiilinin dili geçmişi / I could go oto school : Ben okula gidebildim
Did : do fiilinin dili geçmişi / I did my work : Ben işimi yaptım
Do : Yapmak fiili / I do my work every day : Ben hergün işimi yaparım
down : aşağı / sit down : otur aşağı
first : birinci / first lesson : birinci ders
from : den / dan / from Ankara : Ankara’dan
get : almak / elde etmek / ulaşmak / I will get water for you : Senin için su alacağım
go : gitmek / I go to school every morning : Her sabah okula giderim
has : have fiilinin 3. şahıs çekimi / He has a book : O bir kitaba sahiptir.
Her : Onun (kadın için) / Her book is on the table : Onun kitabı masanın üzerindedir.
Here : burada / buraya
İf : eğer / if you come early we will g oto the cinema (eğer erken gelirsen ….)
İnto : içine / Come into the room : odanın içine gel / odaya gir
Just : yalnızca
Like : beğenmek / hoşlanmak / I like music : Müzik severim
Little : az / little Money : az para / we have little Money / Az paramız var
Look : bak / Look at me : Bana bak
Made : make (yapmak) fiilinin dili geçmişi / I made a mistake / Ben bir hata yaptım
Make : Yapmak / I make a toast every morning : Her sabah bir tost yaparım
More : daha fazla / I have more Money : Benim daha fazla param var
Me : beni / bana (zamir) / Give me Money : Bana para ver
Much : çok (sayılamayan isimler için) / much love : çok sevgi / much patience : çok sabır
Must : meli.. malı (yardımcı fiil) / I must go : Ben gitmeliyim
My : benim / my book : benim kitabım
No : hayır / hiç / No I dont have a book : Hayır, bir kitaba sahibim
New : yeni / New chance : yeni şans / new car : yeni araba
Now : şimdi / I will go now : Şimdi gideceğim
Off : kapalı / edat / the radiator is off : radyatör kapalıdır
Old : eski / yaşlı / an old lady : yaşlı bir kadın
Only : yalnız / only children : yalnız çocuklar
Or : veya
Our : bizim / our friends : arkadaşlarımız
Other : diğer / other ways : diğer yollar
Out : dışarı / go out : dışarı git
Over : üzerinde / üzerinden / jump over the wall / duvarın üzerinden atla
Right : sağ / doğru / haklı / You are right : Haklısın
She : O (kadın için) / She is a good girl : O iyi bir kızdır
See : gör / I see a woman : Bir kadın görürüm (görüyorum)
Some : bazı / we need some Money : Bizim biraz paraya ihtiyacımız var
Their : onların / their friends : onların arkadaşları
Them : onlara / onları / I love them : Onları severim (seviyorum)
Then : o zaman / ondan sonra / öyleyse / Then I went to work : Ondan sonra işe gittim
There : Orada / oraya / I will go there : Oraya gideceğim
This : bu / this book : bu kitap
Two : iki / two girls : iki kız
Up : yukarı / stand up : Ayağa (yukarı) kalk
Want : istemek / I want Money : Para isterim (istiyorum)
Well : iyi (zarf) / He speaks well : O iyi (şekilde) konuşur.
Went : gitmek (dili geçmiş hali) / I went to work : Ben işe gittim
Were : be fiili dili geçmiş zaman / They were friends : Onlar arkadaştılar
What : ne / What do you want / Ne istersin (istiyorsun)
When : Ne zaman / When do you go to school ? : Ne zaman okula gidersin?
Where : Nerede / Nereye / Where are you ? : Neredesin ?
Which : hangi / Which car do you want ? : Hangi arabayı istersin ?
Who : kim / kime / Who are you : Sen kimsin ?
will : cek / cak / I will go to school : Ben okula gideceğim
your : senin / sizin / Your school : senin okulun

 

 

bunlarda ilginizi çekebilir:

 

İngilizcede sık kullanılan cümleler ve anlamları

Dil sınavlarında en çok çıkan 1000 kelime

İngilizce Deyimler

İngilizcede En Çok Kullanılan 100 Fiil

Ders Değil, İletişim Aracı: İNGİLİZCE

Örneklerle İngilizce Zamanlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız