İNGİLİZCE DERSLERİ

İngilizcede Comparative Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede iki şeyden birisinin üstün olmasına göre yapılan karşılaştırmaya COMPARATIVE diyoruz. Türkçede kıyaslama diyebilecğeimiz durum yani. Bunu da karşılaştırılan isimlerin önüne “more”...

İngilizce Could Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede “Could”, dilbilgisi olarak, “can” fiilinin geçmiş formudur ve geçmişte olabilecek bir durumu ifade etmek için kullanılır. Ama sadece geçmişe dair olasılıkları...

İngilizcede Enough Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizce de “Enough” sözcüğü “yeterli”, “yeteri kadar” anlamında kullanılır; yerine göre sıfat, yerine göre de zarf olarak kullanılr. Oldukça fazla kullanım yeri...

İngilizcede Ever Kullanımı Cümleleri

İngilizcedeki “Ever” kelimesinin en yaygın kullanımı olumsuz cümlelerde “asla” anlamına gelenidir. (olumlu cümlelerde ise “never” kullanılır) Bunun yanı sıra – cümlenin gelişine...

İngilizce For Cümleleri

İngilizcede “For” sözcüğü “için” anlamına gelir. Buna bağlı olarak gerekçe gösteren, sebep – sonuç ilişkileri içerisinde yer alan “için” anlamında da kullanılır....

İngilizce ‘Going to’ Cümleleri

İngilizcede “be going to” bir dilbilgisi zamanından çok kalıptır. Türkçe tam karşılığı olmasa da yakın gelecek zamanı ifade eder. Bu yüzden...

İngilizcede ‘Have to’ Cümleleri

İngilizcede olması zorunlu durumlar için “have to” kalıbını kullanıyoruz. Türkçeye çevirirken, duruma göre değişiklik gösterse de, zorunluluk vurgusu ağır basar. “Have to”...

İngilizce ‘How many’ Cümleleri

İngilizcede “Many” Türkçe karşılık olarak “çok”, “epey”, “çoğu”, “fazla” anlamlarına gelmektedir. “How many” soru sıfatıdır ve “ne kadar” anlamına gelir ve “many”...

İngilizcede “if” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizce’de “If” bağlacı İngilizce “eğer” anlamına gelir. Türkçede olduğu gibi koşul belirten yan cümlenin başında bulunur. “As if” ise tam Türkçe karşılığı...

İngilizcede “in case” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede “In case” kalıbı, “takdirde”, “durumunda”, “halinde”, “… diye” anlamlarına gelir ve olasılığa dayalı koşul belirtir. “Just in case” ise Türkçesi ile...

Suzan Özçelik: Hacamat Kadim Bir Kültürün Tedavi Biçimidir

Suzan Özçelik kimdir? Araştırmaya ve öğrenmeye meraklı ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmakta oldukça istekli biridir. Bununla birlikte Suzan Özçelik deyince çevredekilerin aklına gelen ise...

DEPRESYONUN NEDENLERİ