İNGİLİZCE DERSLERİ

İngilizcede “since” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede "Since" sözcüğünün İngilizcedeki anlamlarını iki grupta değerlendirebiliriz. İlk grupta Türkçe karşılığı "bundan...dolayı", "onun...için" vs. olan sebep – sonuç ilişkileri yer ...

İngilizcede Ever Kullanımı Cümleleri

İngilizcedeki “Ever” kelimesinin en yaygın kullanımı olumsuz cümlelerde “asla” anlamına gelenidir. (olumlu cümlelerde ise “never” kullanılır) Bunun yanı sıra – cümlenin gelişine...

İngilizcede “such” ve “such that” Kullanımı ve Örnek cümleleri

İngilizcede "Such" Türkçede "böylesi bir" veya "böylesine" diye ifade ettiğimiz bir sıfattır. Aslında "so" ile benzerlik gösterir, fakat "so" Türkçede "öylesi" anlamına...

İngilizce’de ‘Conjunctions’ (Bağlaçlar) ile İlgili Cümleler

What are conjunctions? Bağlaçlar nedir? Conjunctions join sentence elements such as words, phrases, or clauses. Bağlaçlar cümle içerisindeki kelimeleri, öbekleri ve cümlecikleri birbirine...

İngilizcede Because Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede ‘Because’ bağlacı ‘çünkü’ anlamına gelir ve yan cümlenin başında kullanılır. Bir diğer deyişle sebep-sonuç cümleleri örnekleridir. Tükçede de olduğu gibi çok...

İngilizcede “never” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede"Never" kelimesi Türkçedeki karşılığı ile "asla" demektir; yerine gore "hiç" anlamına da gelebilir. Dilbilgisi olarak olumlu cümlelerde kullanılır, ama - anlaşılacağı üzere...

İngilizce’de ‘Used to’ İle İlgili Cümleler

Geçmişte yaptığımız, fakat artık sürdürmediğimiz bir alışkanlığı ifade etmek için kullanılır. WOULD yardımcısı ile yer değiştirebilir. I USED...

İngilizce’de ‘Might’ İle İlgili Örnek Cümleler

A — May ile ifade edilen olasılıktan daha zayıf bir olasılık ifade eder. Konuşmada might üzerine vurgu yapmak suretiyle şüphe ifade edilir. ...

İngilizce’de ‘Ought to’ İle İlgili Örnek Cümleler

SHOULD ile eşanlamlıdır. Yapılması zorunlu olmayan bir gereklilik veya tavsiye göstermek için kullanılır (escapable obligation - advisability). Soru biçimi çok seyrek...

İngilizcede “More” Kullanımı ve Örnek Cümleleri

İngilizcede çok sık kullanılan sıfatlardan birisi olan “more” Türkçemizde “daha”, “daha fazla”, “çoğu”, “ziyade” anlamlarına gelir. Karşılaştırma cümlelerinde sıkça kullanımının yanı sıra...

Suzan Özçelik: Hacamat Kadim Bir Kültürün Tedavi Biçimidir

Suzan Özçelik kimdir? Araştırmaya ve öğrenmeye meraklı ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmakta oldukça istekli biridir. Bununla birlikte Suzan Özçelik deyince çevredekilerin aklına gelen ise...

DEPRESYONUN NEDENLERİ