İngilizce’de ‘Would rather’ İle İlgili Cümleler

0
30082

Rather ve Sooner zarf sözcükleri (adverbials) HAD ve WOULD yardımcıları ile birleşerek yeni bir sözcük oluştururlar:

WOULD RATHER/HAD RATHER WOULD, SOONER/HAD SOONER bir tercih ifade ederler. Konuşan kimsenin tercihini bildirirler.

Example:
1 — I would rather play football than sit here. (If I had a choise.)
(Futbol oynamayı burada oturmaya tercih . ederdim.) (Eğer seçme şansım olsaydı.)

2 — Would you like some milk? I would rather drink water.
(Biraz süt arzu eder misiniz? Hayır su içmeyi tercih ederim. )

Geçmiş tercihi göstermek için

WOULD RATHER (SOONER) + HAVE + VERB (3. form) biçimi kullanılır.

Example:
1 — I would rather have played football than play basketball.
(Futbol oynamayı basketbol oynamaya tercih ederdim.)

2 — She would rather have stayed at home than go to such a terrible restaurant.
(Evde kalmayı böyle berbat bir lokantaya gitmeye tercih ederdi.)

WOULD SOONER’da tercih ifade eder ve WOULD RATHER ile yer değiştirebilir.

Example:
1— I would sooner drink water than milk.
(Su içmeyi, süt içmeye tercih ederim.)

2 — I would sooner play than eat.
(Oyunu yemeğe tercih ederim.)

3 — I would sooner have drunk ink than the mix.
ture he gave me.
(Mürekkep içmeyi bana verdiği karışımı içmeye tercih ederdim.)

Konuşmada:
WOULD RATHER = ‘D RATHER
WOULD SOONER = ‘D SOONER biçiminde kısaltılır.

Olumsuz biçimleri:
WOULD RATHER NOT + VERB.
HAD RATHER NOT + VERB
WOULD SOONER + NOT + VERB (1. form)
HAD SOONER + NOT + VERB (» » )

Aşağıdaki örneklere dikkat ederek isim, fiil ve present participle (fiil + ing) kullanılışına göre. meydana gelen değişiklikleri görünüz:
1 — I’d rather live in Kuşadası than Ankara. (isim)
2 — I’d rather swim than walk. (fiil)
3 — I’d sooner go than stay here, (fiil)
4 — I had sooner talk than write a letter. (fiil 4- isim)
5 — I’d rather go dancing than swimming.
(fiil + Present participle)

EXERCISES
Aşağıdaki ifadeleri (‘D RATHER) veya (‘D SONNER) ile yapılan MODAL ifadelerine çeviriniz:

Example:
John listens to the music. / writes letters.
John’d rather listen to the music than write letters.

1 — I’m going home now. / stay here.
2 — He works hard. / play.
3 — They go swimming every week end. / go for a picnic.
4 — He goes to bed late. / go to bed early.
5 — I’m going to read this magazine. / study history.
6 — I ride my bicycle on Sundays. / fly a kite.
7 — He works twelve months a year. / work eleven.
8 — The children play in the sand. / swim.
9 — My father watches television. / listen to the radio.
10 — They live in the country. / live in the city.

Soru yapılacağı zaman bu iki MODAL ADVERBIAL ayrılır, araya özne girer.

Would you rather go to Ankara?
Would you sooner go to Ankara?
Had you rather go to Ankara?
Had you sooner go to Ankara?

Yukardaki alıştırmaları bir de soru biçiminde yapmaya çalışınız.

OLUMSUZ BİÇİMİ : WOULD RATHER NOT + VERB HAD RATHER NOT + VERB WOULD SOONER NOT + VERB HAD SOONER NOT + VERB

Şimdi de aynı alıştırmaları olumsuz ifadelerde deneyebilirsiniz.

A — HAD BETTER: Tavsiye bildiren ve çok kullanılan bu MODAL ÎFADE’si ile aşağıdaki alıştırmaları yapınız:

Example:
Ayşe is tired. / go to bed.
Ayşe is tired. She had better go to bed.
1 — I feel ill. / stay in bed.
2 — You are late. / hurry up.
3 — His phone is ringing. / answer the phone.
4 — My brother has toothache. / go to the dentist.
5 — It is raining. / take your umbrella.
6 — Bill is very hungry. / eat something.
7 — We have an exam tomorrow. / study tonight.
8 — Jack’s hair i,s too long, / have his hair cut.
9 — 1 can’t read this- letter. It’s ydark. / turn on the light. 10 — Her pen doesn’t write. / give her your pen.

B — Aşağıdaki tavsiye bildiren ifadeleri «HAD BETTER» ile yeniden yazınız:

Example:
It would be advisable for you to take an umbrella.
You had better take an umbrella.
It would “be advisable for her to see the doctor. It would be advisable for you to take a taxi. It would be advisable for us to leave now. It would be advisable for you not to work hard. It would be advisable for you to save some money. It wouldn’t be advisable for them to stay any longer. It would be” advisable for her to go to bed. I would advise you to send a letter. I would advise her not to complain about the food. I’d advise your father to have a rest.
Aşağıdaki örnekten yararlanarak tercih bildiren ifadeleri WOULD RATHER ile yeniden yazınız:

Example:
You prefer to buy the blue dress, don’t you? Yes, I’d rather buy the blue dress.
You prefer to have tea instead of coffee, don’t you?
She prefers to stay at home instead of going out, doesn’t she?
You prefer a glass of fruit juice instead of wine, don’t you?
They don’t prefer to wait any more, do they? He doesn’t prefer to be invited to the meeting, does he?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız