Reiki ve Beden Psikolojisi

0
464

Duygular Bedende Nasıl ve Nerede Depolanmıştır?
Birçok insan psikoloji çalışmaya karar verince zihinsel faaliyetlerin merkezi olarak beyinle ilgilenir. Gerçekten beyin bilgisayara çok benzeyen ve düşünceleri, hatıraları kaydedip muhafaza eden organdır. Bununla beraber, gerçekte zihin kendisi, fonksiyonunu eterik beden, (bio plasmatik vücut) vasıtasıyla icra eder ve etkilerini tüm fiziksel yapı boyunca bırakır. Şu atasözünü hatırlarsınız. “Siz ne düşünüyorsanız o’sunuz.” Diğer deyişle, vücudumuza aldığımız madde bizim fiziksel yapımızı şekillendirmeye yardımcı olur. Aynı şekilde, yansıttığımız düşünceler ve duygusal reaksiyonlar vücudumuzdan geçer; onun şekline ve dokusuna etki yapar.
Olumlu enerji vücudun kendini esnek ve yumuşak tutmasına yardımcı olur.

 

 

NAZMİ MUSAL
bilgi@gencgelisim.com

 

Duygular Bedende Nasıl ve  Nerede Depolanmıştır?

Birçok insan psikoloji çalışmaya karar verince zihinsel faaliyetlerin merkezi olarak beyinle ilgilenir. Gerçekten beyin bilgisayara çok benzeyen ve düşünceleri, hatıraları kaydedip muhafaza eden organdır. Bununla beraber, gerçekte zihin kendisi, fonksiyonunu eterik beden, (bio plasmatik vücut) vasıtasıyla icra eder ve etkilerini tüm fiziksel yapı boyunca bırakır. Şu atasözünü hatırlarsınız. “Siz ne düşünüyorsanız o’sunuz.” Diğer deyişle, vücudumuza aldığımız madde bizim fiziksel yapımızı şekillendirmeye yardımcı olur. Aynı şekilde, yansıttığımız düşünceler ve duygusal reaksiyonlar vücudumuzdan geçer; onun şekline ve dokusuna etki yapar.
Olumlu enerji vücudun kendini esnek ve yumuşak tutmasına yardımcı olur. Bastırılmış arzuların hareketi ise eterik ve fiziksel vücudumuzda bloklar yaratma yönündedir. Bloke edilen enerji dokularda bir katılık oluşturur. Bu katılık, vücut zırhı teşkil etmeye yardımcı olur. Bu terim Wilhelm Reich tarafından psikolojik koruyucu engel yaratan ve tesis eden fazla hücreleri tanımlamak için kullanılmıştır. Masaj tedaviciler bunu müşterilerinde günlük olarak deneyimlerler. Dünyanın yükünü omuzlarımıza aldığımızda trapez kaslarda sıkışma olur, benzer şey vücut psikolojimize göre diğer alanlarda da gerçekleşir.

Organlarımız ve Vücut Psikolojisine Göre İşlevleri

Vücudun her parçasının vücut zihin fonksiyonuna göre bize anlatacağı benzersiz bir hikaye vardır. Bedende depo edilen duygularla çakralar veya yedi ana enerji merkezi arasında belirli bir bağ vardır. Endoktrin sistemin doğrudan çakralara tekabül ettiği gibi, zihinsel ve duygusal vücutlar da doğrudan birbiri ile ilişkilidir.

Vücut düşünce ve duyguların gerçek ifadesidir. Kalıtım, çevre, beslenme ve günlük fiziki aktiviteler dışında güçlü duygu ve düşünce şekilleri vücudumuz boyunca hareket ederken onu kendine uygun doku ve şekle sokar.

Farklı ülkelerde insanların beden-zihin fonksiyonlarının esaslarını öğrenme yolundaki büyüyen ilgileri nedeniyle Paula Horan insanların vücutlarını bloke olmuş alanlardan temizleme konusunda belirli araçlar vermek için vücut psikolojisinin temelleri ve duyguların serbest bırakılmasının tanıtılması konusunda bir hafta sonu öğretisi yapmaktadır. Ido Rolf’e göre ise sağlıklı bir zihin ve vücut yapısına sahip olan bir kişi dik durduğu zaman kulakları omuzlarının tam üstünde; omuzlar kalçaların tam merkezindedir. Kalçalar, dizlerin üzerinde; dizler, ayak bileklerinin üzerindedir. Eğer bunlardan biri çizgi dışında ise biz hemen kişinin şahsiyeti ve karakteri konusunda belirli sonuçlar elde edebiliriz.

Dr. Rolf bir biokimyacı ve fizyoterapist olarak insan bedeninin çeşitli formasyonları ve kasların dokusal yapısı konusunda yaptığı çalışmalarda dikkat etmiştir ki duygusal travmalar da fiziksel travmalar gibi kas ve dokular üzerinde sıkılaştırma ve katılaştırma etkisi yapmaktadır. Onun gözlemlerine göre korku, keder ve kızgınlık vücuttan akarken kasları belirli bir koruyucu durumuna sokarlar. Eğer kişi bu durumu çok sayıda tekrarlarsa kaslar bu pozisyonda katılaşırlar ve kişi bu belirli duyguya karşı fiziksel bir davranış geliştirir. Bu olunca vücudun doğal doğrusallığı bozulur, genel bir esnek olamama ve yer çekimsel dengesizlik başlar. Böyle bir alışkanlık örneği kasın aldığı şeklin sürekli hale gelmesine neden olur.

Bedensel Deneyimlerle Yaşam Enerjisi Kazanmak

Beden yapısının bozulan doğrusallığını düzeltmek için Dr. Rolf 10 saatlik bir seminer geliştirmiştir. Dr. Rolf, yıllar boyunca tekniğini rafine ederek insanların bu düzeltme çalışması boyunca birçok duygusal boşalmalar deneyimlediğini gördü. Pek çok farklı insan aynı vücut bölgelerinde aynı tip duyguları depoluyor görünüyorlardı.

Dr. Rolf, yalnız gün boyunca yaşanan olumsuz duyguların değil eski olumsuz duyguların da vücutta katı zırhlar yarattığını kursları boyunca fark etti. Zihin ve duygular vücudu etkilediği gibi vücut yapısı da duygu ve düşünceleri etkiliyordu. O vücuttaki  katı zırhları gevşettiği, yok ettiği zaman, bu yapı içinde depolanmış olan duygular da serbest kalıyor ve kişi var olmanın yeni aydınlığına kavuşup artık eski negatif deneyimlemelerin atık ürünleri ile yaşamlarını sınırlamıyorlardı.

Rolf’un çalışmaları yalnızca fizyoterapist ve masaj tedavicilerine ilham vermekle kalmamış, çalışmalarındaki büyük psikolojik değişiklikler nedeniyle psikologlar da çalışmalarından yararlanmışlardır. Rolf’un çalışmalarının çeşitlemeleri gelişirken diğer tedaviciler Akupressur noktalarının ve duygusal boşalma çalışmalarının da önemini kavramaya başladılar.

New Mexico’da geçmiş yaşamla ilgili çalışmalarıyla ünlü Chris Grissom ve bir grup arkadaşı depolanan duygusal blokların çözülmesinde Akupunktur meridyenlerinin önemini tekrar keşfettiler. Hindistan’da yogiler Prana tarafından enerji sağlanan eterik bedenin varlığını keşfettiler. Bu enerji nadiler denilen kanallar vasıtasıyla taşınıyordu. Yoganın muhtelif farklı şekilleri enerji bloklarını yakmaya yöneldi ve Prana’nın nadiler tarafından taşınmasını muhafaza etti.

Duygusal bırakma (emotional release) çalışmalarının birçok farklı formları subtil bedendeki herhangi bir enerji bloğuna karşı artan miktarda yaşam enerjisine odaklanmıştır. Bir yaşam gücü enerjisi bir bloğa karşı gelince meydana gelen direnç vücutta yüksek bir vibrasyon durumu meydana getirir. Bütün vücut sistemleri etkilenir ve bloğu yaratan orijinal travmayı yeniden yaratmak üzere uyarır. Kişi o zaman bir olayla ilgili duyguları yeniden sözel deşarj olarak deneyimler; hatta organik bir reaksiyon gösterir.

Bioenerjide bu fiziksel reaksiyon olarak tanımlanmıştır. Rebirthing (Yeniden doğma anlamına gelen bir soluk alıp verme tekniği) bilinçli nefes alarak hayat enerjisini artırmada kullanılır.  Bu da blokları kırmada ihtiyaç duyulan titreşimsel basıncı sağlar.

Duygusal boşalma çalışmalarında çeşitli ekoller genel bir amacı paylaşır. Bu da entelektüel ve rasyonel yeteneklerin ötesinde işlev yapan duygusal enerjinin katalitik serbest bırakılmasının başlatılmasıdır. Böyle bir serbest bırakma uzun süredir birikmiş olan travmaların temizlenmesine yardımcı olur. Bu amaca ulaşmak için teknik temel faktör değildir; çünkü daha büyük bir sıklıkla hastanın bu enerjiyi serbest bırakma yönünde psikolojik hazırlığı sonucun alınmasını sağlar. Kişi bilinçliliğinde sükûnet içinde olunca, bilinçli kontrol hala duyguları sözle ifade etmektedir ve belki vücudun seğirmesi veya istemsiz hareketler deneyimlenebilir ki bunlar da yardımcıdır. Çünkü kişinin serbest kalmasına yol açabilirler. 

 

Duygusal Rahatlamada Başarıyı Artıracak Faktörler 

< Duygusal rahatlamayı sağlamak için Reiki uygulayıcısının kendi tekniği konusunda kesin ve başarılı bir geçmişi, vücut psikolojisinin esasları konusunda derin bir anlayışı olmalıdır.
< İdeal olarak uygulayıcının yalnız duygusal rahatlama konusunda başkalarına yardımcı olması yetmez. Kayda değer sayıda kişinin duygusal temizlenmesini sağlamış olması gerekir.
< Rahatlama konusunda güvenli bir ortam yaratmak ve uygun bir ilinti kurmak için hasta ile tedavici arasında çok güçlü bir güven ve emniyet duygusunun gelişmesi gerekir. Güven, benzer kişisel deneyimlerin paylaşılmasının en önemli şartıdır.
< Yoğun duygusal rahatlama için yüksek titreşim seviyeli basıncı artırmaya yarayan çeşitli teknikler vardır. Bilinçli nefes alma, vücudun belirli bölgelerindeki basınç noktaları imgeleme, bio enerjektik eksersizlerin hepsi enerji hareketine yardımcı olan araçlardır.
< Rebirthing ile beraber Reiki uygulamak çok etkilidir. Diğer güçlü bir araç, bu ikisine vücuttaki basınç noktalarının eklenmesidir ki bunlar genellikle bloke edilen bölgelerde bulunur. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız