Gerilim Tipi Baş Ağrısı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

0
554

En sık görülen baş ağrısıdır. Boyun baş ağrısı birlikteliği olarak da bilinir.  Başta sıkışma, ağırlık tarzında künt bir ağrı mevcuttur. Başın tümünde hissedilen ağrılar genelde başın ön ve arkasında lokalizedir. Hafif ve orta şiddette olan gerilim baş ağrıları günlük aktiviteyi etkilemeyecek düzeydedir. Boyun kaslarının spazmı ve boyun düzleşmesi ağrıya çoğunlukla eşlik etmektedir. Genelde stres, postür ve pozisyon bozuklukları gerilim baş ağrısını başlatır. Hastaların çoğunluğunda migren ve gerilim baş ağrısı birlikteliği vardır. Bu hastalarda her iki ağrı birbirine karışır.

Gerilim tipi baş ağrısı erişkin yaşta % 30-40 oranında yaygın görülür.

Gerilim tip başağrılarında belirli kişilik yapısı dikkat çekmektedir. Stresli ve strese yatkınlığı fazla olan kişilerde görülmektedir. Hastaların tümünde boyun omurga yapısında düzleşme tespit edilmektedir. Ağrıların gelişiminde stresli yaşantısı olan hastalarda baş-boyun bölgesi eklem kas yapısı ile ilgili mekanik bozukluk ve bozucu alanların varlığı etkili olmaktadır.

Klasik tedavide kas gevşeticiler yanısıra antidepresanlar kullanılmaktadır. Antidepresanlar stres faktörünü kısmi azaltmaktadır. Çok fazla etkili olmaması ve ilacın kullanıldığı sürece etkili olması tedavide sıkıntı yaratmaktadır. Çünkü yaşamımızdaki stres ve kişilik özelliklerimiz kolay değiştirilemez.

Gerilim tipi baş ağrıları olan hastalarda öncelikle nöral terapi yaklaşımı ile bozucu alanlar tespit edilip, düzeltilmelidir. Hastaların bir kısminda ek olarak temporomandibular eklem ve ilgili kaslarla ilişkili tedavi gerekliliği vardır. Ülkemizde bu alanda uzman hekim sayısı neredeyse nöral terapi uzmanı kadar çok azdır. Doğru bir bruksizm ve eklem tedavisi nöral terapiye ek olarak yapılırsa hastalarımda çok iyi sonuçlar almaktayım.

Gerilim tipi başağrısı sürekliliği ile yaşam kalitemizi düşürür. Doğru tedavi yaklaşımı olan nöral terapi ve diğer mekanik sorunların çözümü ile yaşam kaliteniz artar.

 

yazan: dr emel gökmen

erilim Baş Ağrısı Nedir? Gerilim baş ağrısı, baş ağrısı türleri içerisinde en sık görülen tip­tir. Migrende bile daha fazla görülmektedir. Nedenleri arasın­da; Çevresel faktörlerin değişmesi, üzerine aşırı sorumluluk alma, hayal kırıklıkları, ailesel ve ekonomik sorun­lar gibi insan yaşamındaki önemli değişik­likler sonucu yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli türde bir baş ağrısı­dır. Baştaki veya boyundaki kas­ların kasılması, stres veya huzursuz­luk, uzun süre aynı pozisyonda otur­ma, trafik kazası gibi bir darbeye veya depresyona bağlı da görüle­bilir. Gerilim tipi baş ağrısı iki taraflıdır. Başımıza bastırıcı etki veren, sıkışıyormuş gibisinden bir ağrı verir. Düşük bir olasılıkta olsa baştaki gerilim tek taraflı ve zonklayıcı tarzda gelişebilir. Çoğu kez hasta kendi kendisine migren tanısı koyar. Oysa hem mekanizma hem de tedavi yönünden gerilim baş ağrısı migrenden çok farklı bir biçim­de ele alınmaktadır. Migrenli hastalar kuytu sessiz bir yer arar­ken gerilim baş ağrısından yakınan hastalar tam tersi gezip dolaş­mak isterler. Gerilim baş ağrısı migre­nin aksine tek bir bölgeyi tutmaz. Daha fazla nokta­yı etki eder. Gün ilerledikçe şiddetle­nir. Saatler boyunca sürer gider. Migrende ağrı öncesin­de görülebilen görme bozukluğu ve diğer belirtiler gerilim baş ağrısında yok­tur. Gerilim baş ağrısında baş, boyun ve omuz bölgesi kaslarında basınç uygulamak­la yansıyan ağrının ortaya çıkmasına neden olan tetik­leyici noktaların (trigger points) ortaya çıkma­sı önemli bir bulgudur. Gerilim baş ağrısının en önemli özelliği genel­likle boyun bölgesinden başlayarak tepeye doğru yüksel­mesi ve sıkıştırıcı bir ağrı şeklinde seyretmesi­dir. Hastalar çoğu kez bu durumu başın mengeneye alınmış gibi sıkıştırılması şeklinde nitelendirir­ler. Baş ağrısı; gereğinden az ya da fazla uyu­ma, gereğinden az ya da fazla yeme, fazla alkol tüket­me, aşırı gürültüye maruz kalma, aşırı çalış­ma ve diğer sağlık sorunları ile gerilim baş ağrınız tetiklene­bilir. Baş ağrısının yanı sıra bir çok hasta­da başta yanma hissi, keçeleşme, dokunma ile hassasiyet gibi bulgu­lar ortaya çıkar. Ayrıca odaklanma güçlüğü, uykusuzluk gibi yakınmalar ağrıya eşlik ede­bilir. Bulantı ya da kusma görüle­bilir. Ancak çoğu kez migrende olduğu kadar şiddetli değil­dir. Bir başka önemli nokta migrenin ve gerilim tipi baş ağrısının bazen birlikte görüle­bilmesidir. Hatta migren ağrılarından yakınan bir hastada zaman içeri­sinde gerilim tipi baş ağrısı da oluşa­bilir ve gerilim tipi baş ağrısının belirtileri daha ön plana geçe­bilir. Bu durumda hastalar baş ağrıları­nın şeklinin, süresinin ve sıklığının değiştiğini ifade eder­ler. Bu tür baş ağrılarının egzersizle ve hareketle bir ilişkisi yoktur(merdiven inip çıkmak, eyilip bir şey almak, spor vs.). Bulantı olabilir fakat kusma genel olarak görülmez. Bir hafta kadar sürebilir. Kronik tarzda aylarca sürebildiği de olmaktadır. Gerilim Baş Ağrısının Tedavisi: Modern tıbbın gelişimiyle paralel gerilim tipi baş ağrısının tedavisinde bir çok yöntem geliştirilmiş­tir. Ağrı kesiciler ve kas gevşetici ilaçların yanı sıra depresyona karşı kullanılan ilaç­lar son derece etkili olmak­tadır. İlaçların yanı sıra çeşitli ilaç dışı yöntemler de baş ağrıları­nın kontrolünde sıklıkla kullanılmaya başlanmış­tır. Bu yöntemlerin başın­da gevşeme eğitimi gibi psikolojik girişim­ler gelmektedir. Hastalara nasıl gevşeyecek­leri öğretilmektedir. Bu yöntem özel­likle kas kasılması baş ağrılarının tedavisin­de son derece etkili­dir. İlaç tedavisine ve gevşeme eğitimine dirençli ağrılar­da baş, boyun ve omuz bölgesinde tespit edilen tetikleyici nokta­lara çeşitli enjeksiyonlar yapı­larak kasların gevşetilmesi ve böylece ağrının kontrol altına alınma­sı yoluna gidilir. Gerilim tipi baş ağrılarında doktor tavsiyesi dışında ağrı kesici ilaçlar kullanılmaktadır fakat bunu bir alışkanlığa dönüştürmemek gerekir. Çünkü ilaç baş ağrıları da oluşabilir. Yani bir tür bağımlılık uyandırıp ilaç almadığınızda başınız ağrıyabilir. Günlük düzenli olarak ağrı kesici alan kişiler için bu tür bir tehlike vardır. Bu tür durumlarda doktor kontrolünde ilacı kesmek gereklidir. Gerilim baş ağrılarında mümkün olduğunca ağrı kesici ilaç almamaya özen göstermeliyiz. Korunma Yöntemleri: Stresi artıran durumları belirle­mek ve onlardan uzak durmak çok önemlidir. Bunun için gerekirse psikolojik danışman­lık hizmeti de alınarak gevşeme teknikleri öğrenil­melidir. Düzenli egzersiz yapmak ve yeterli ve düzenli uyumak şikayet­lerin gerilemesini sağlayacaktır. Bir başka önemli nokta da öğün­leri düzenli yemektir. Espiritüel ve hayata pozitif bakan kişiler­de gerilim tipi baş ağrısı diğerlerine oranla daha az görü

Kaynak: http://hastaneciyiz.blogspot.com/2011/01/gerilim-tipi-bas-agrisi-nedir-tedavisi.html

erilim Baş Ağrısı Nedir? Gerilim baş ağrısı, baş ağrısı türleri içerisinde en sık görülen tip­tir. Migrende bile daha fazla görülmektedir. Nedenleri arasın­da; Çevresel faktörlerin değişmesi, üzerine aşırı sorumluluk alma, hayal kırıklıkları, ailesel ve ekonomik sorun­lar gibi insan yaşamındaki önemli değişik­likler sonucu yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli türde bir baş ağrısı­dır. Baştaki veya boyundaki kas­ların kasılması, stres veya huzursuz­luk, uzun süre aynı pozisyonda otur­ma, trafik kazası gibi bir darbeye veya depresyona bağlı da görüle­bilir. Gerilim tipi baş ağrısı iki taraflıdır. Başımıza bastırıcı etki veren, sıkışıyormuş gibisinden bir ağrı verir. Düşük bir olasılıkta olsa baştaki gerilim tek taraflı ve zonklayıcı tarzda gelişebilir. Çoğu kez hasta kendi kendisine migren tanısı koyar. Oysa hem mekanizma hem de tedavi yönünden gerilim baş ağrısı migrenden çok farklı bir biçim­de ele alınmaktadır. Migrenli hastalar kuytu sessiz bir yer arar­ken gerilim baş ağrısından yakınan hastalar tam tersi gezip dolaş­mak isterler. Gerilim baş ağrısı migre­nin aksine tek bir bölgeyi tutmaz. Daha fazla nokta­yı etki eder. Gün ilerledikçe şiddetle­nir. Saatler boyunca sürer gider. Migrende ağrı öncesin­de görülebilen görme bozukluğu ve diğer belirtiler gerilim baş ağrısında yok­tur. Gerilim baş ağrısında baş, boyun ve omuz bölgesi kaslarında basınç uygulamak­la yansıyan ağrının ortaya çıkmasına neden olan tetik­leyici noktaların (trigger points) ortaya çıkma­sı önemli bir bulgudur. Gerilim baş ağrısının en önemli özelliği genel­likle boyun bölgesinden başlayarak tepeye doğru yüksel­mesi ve sıkıştırıcı bir ağrı şeklinde seyretmesi­dir. Hastalar çoğu kez bu durumu başın mengeneye alınmış gibi sıkıştırılması şeklinde nitelendirir­ler. Baş ağrısı; gereğinden az ya da fazla uyu­ma, gereğinden az ya da fazla yeme, fazla alkol tüket­me, aşırı gürültüye maruz kalma, aşırı çalış­ma ve diğer sağlık sorunları ile gerilim baş ağrınız tetiklene­bilir. Baş ağrısının yanı sıra bir çok hasta­da başta yanma hissi, keçeleşme, dokunma ile hassasiyet gibi bulgu­lar ortaya çıkar. Ayrıca odaklanma güçlüğü, uykusuzluk gibi yakınmalar ağrıya eşlik ede­bilir. Bulantı ya da kusma görüle­bilir. Ancak çoğu kez migrende olduğu kadar şiddetli değil­dir. Bir başka önemli nokta migrenin ve gerilim tipi baş ağrısının bazen birlikte görüle­bilmesidir. Hatta migren ağrılarından yakınan bir hastada zaman içeri­sinde gerilim tipi baş ağrısı da oluşa­bilir ve gerilim tipi baş ağrısının belirtileri daha ön plana geçe­bilir. Bu durumda hastalar baş ağrıları­nın şeklinin, süresinin ve sıklığının değiştiğini ifade eder­ler. Bu tür baş ağrılarının egzersizle ve hareketle bir ilişkisi yoktur(merdiven inip çıkmak, eyilip bir şey almak, spor vs.). Bulantı olabilir fakat kusma genel olarak görülmez. Bir hafta kadar sürebilir. Kronik tarzda aylarca sürebildiği de olmaktadır. Gerilim Baş Ağrısının Tedavisi: Modern tıbbın gelişimiyle paralel gerilim tipi baş ağrısının tedavisinde bir çok yöntem geliştirilmiş­tir. Ağrı kesiciler ve kas gevşetici ilaçların yanı sıra depresyona karşı kullanılan ilaç­lar son derece etkili olmak­tadır. İlaçların yanı sıra çeşitli ilaç dışı yöntemler de baş ağrıları­nın kontrolünde sıklıkla kullanılmaya başlanmış­tır. Bu yöntemlerin başın­da gevşeme eğitimi gibi psikolojik girişim­ler gelmektedir. Hastalara nasıl gevşeyecek­leri öğretilmektedir. Bu yöntem özel­likle kas kasılması baş ağrılarının tedavisin­de son derece etkili­dir. İlaç tedavisine ve gevşeme eğitimine dirençli ağrılar­da baş, boyun ve omuz bölgesinde tespit edilen tetikleyici nokta­lara çeşitli enjeksiyonlar yapı­larak kasların gevşetilmesi ve böylece ağrının kontrol altına alınma­sı yoluna gidilir. Gerilim tipi baş ağrılarında doktor tavsiyesi dışında ağrı kesici ilaçlar kullanılmaktadır fakat bunu bir alışkanlığa dönüştürmemek gerekir. Çünkü ilaç baş ağrıları da oluşabilir. Yani bir tür bağımlılık uyandırıp ilaç almadığınızda başınız ağrıyabilir. Günlük düzenli olarak ağrı kesici alan kişiler için bu tür bir tehlike vardır. Bu tür durumlarda doktor kontrolünde ilacı kesmek gereklidir. Gerilim baş ağrılarında mümkün olduğunca ağrı kesici ilaç almamaya özen göstermeliyiz. Korunma Yöntemleri: Stresi artıran durumları belirle­mek ve onlardan uzak durmak çok önemlidir. Bunun için gerekirse psikolojik danışman­lık hizmeti de alınarak gevşeme teknikleri öğrenil­melidir. Düzenli egzersiz yapmak ve yeterli ve düzenli uyumak şikayet­lerin gerilemesini sağlayacaktır. Bir başka önemli nokta da öğün­leri düzenli yemektir. Espiritüel ve hayata pozitif bakan kişiler­de gerilim tipi baş ağrısı diğerlerine oranla daha az görü

Kaynak: http://hastaneciyiz.blogspot.com/2011/01/gerilim-tipi-bas-agrisi-nedir-tedavisi.html

erilim Baş Ağrısı Nedir? Gerilim baş ağrısı, baş ağrısı türleri içerisinde en sık görülen tip­tir. Migrende bile daha fazla görülmektedir. Nedenleri arasın­da; Çevresel faktörlerin değişmesi, üzerine aşırı sorumluluk alma, hayal kırıklıkları, ailesel ve ekonomik sorun­lar gibi insan yaşamındaki önemli değişik­likler sonucu yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli türde bir baş ağrısı­dır. Baştaki veya boyundaki kas­ların kasılması, stres veya huzursuz­luk, uzun süre aynı pozisyonda otur­ma, trafik kazası gibi bir darbeye veya depresyona bağlı da görüle­bilir. Gerilim tipi baş ağrısı iki taraflıdır. Başımıza bastırıcı etki veren, sıkışıyormuş gibisinden bir ağrı verir. Düşük bir olasılıkta olsa baştaki gerilim tek taraflı ve zonklayıcı tarzda gelişebilir. Çoğu kez hasta kendi kendisine migren tanısı koyar. Oysa hem mekanizma hem de tedavi yönünden gerilim baş ağrısı migrenden çok farklı bir biçim­de ele alınmaktadır. Migrenli hastalar kuytu sessiz bir yer arar­ken gerilim baş ağrısından yakınan hastalar tam tersi gezip dolaş­mak isterler. Gerilim baş ağrısı migre­nin aksine tek bir bölgeyi tutmaz. Daha fazla nokta­yı etki eder. Gün ilerledikçe şiddetle­nir. Saatler boyunca sürer gider. Migrende ağrı öncesin­de görülebilen görme bozukluğu ve diğer belirtiler gerilim baş ağrısında yok­tur. Gerilim baş ağrısında baş, boyun ve omuz bölgesi kaslarında basınç uygulamak­la yansıyan ağrının ortaya çıkmasına neden olan tetik­leyici noktaların (trigger points) ortaya çıkma­sı önemli bir bulgudur. Gerilim baş ağrısının en önemli özelliği genel­likle boyun bölgesinden başlayarak tepeye doğru yüksel­mesi ve sıkıştırıcı bir ağrı şeklinde seyretmesi­dir. Hastalar çoğu kez bu durumu başın mengeneye alınmış gibi sıkıştırılması şeklinde nitelendirir­ler. Baş ağrısı; gereğinden az ya da fazla uyu­ma, gereğinden az ya da fazla yeme, fazla alkol tüket­me, aşırı gürültüye maruz kalma, aşırı çalış­ma ve diğer sağlık sorunları ile gerilim baş ağrınız tetiklene­bilir. Baş ağrısının yanı sıra bir çok hasta­da başta yanma hissi, keçeleşme, dokunma ile hassasiyet gibi bulgu­lar ortaya çıkar. Ayrıca odaklanma güçlüğü, uykusuzluk gibi yakınmalar ağrıya eşlik ede­bilir. Bulantı ya da kusma görüle­bilir. Ancak çoğu kez migrende olduğu kadar şiddetli değil­dir. Bir başka önemli nokta migrenin ve gerilim tipi baş ağrısının bazen birlikte görüle­bilmesidir. Hatta migren ağrılarından yakınan bir hastada zaman içeri­sinde gerilim tipi baş ağrısı da oluşa­bilir ve gerilim tipi baş ağrısının belirtileri daha ön plana geçe­bilir. Bu durumda hastalar baş ağrıları­nın şeklinin, süresinin ve sıklığının değiştiğini ifade eder­ler. Bu tür baş ağrılarının egzersizle ve hareketle bir ilişkisi yoktur(merdiven inip çıkmak, eyilip bir şey almak, spor vs.). Bulantı olabilir fakat kusma genel olarak görülmez. Bir hafta kadar sürebilir. Kronik tarzda aylarca sürebildiği de olmaktadır. Gerilim Baş Ağrısının Tedavisi: Modern tıbbın gelişimiyle paralel gerilim tipi baş ağrısının tedavisinde bir çok yöntem geliştirilmiş­tir. Ağrı kesiciler ve kas gevşetici ilaçların yanı sıra depresyona karşı kullanılan ilaç­lar son derece etkili olmak­tadır. İlaçların yanı sıra çeşitli ilaç dışı yöntemler de baş ağrıları­nın kontrolünde sıklıkla kullanılmaya başlanmış­tır. Bu yöntemlerin başın­da gevşeme eğitimi gibi psikolojik girişim­ler gelmektedir. Hastalara nasıl gevşeyecek­leri öğretilmektedir. Bu yöntem özel­likle kas kasılması baş ağrılarının tedavisin­de son derece etkili­dir. İlaç tedavisine ve gevşeme eğitimine dirençli ağrılar­da baş, boyun ve omuz bölgesinde tespit edilen tetikleyici nokta­lara çeşitli enjeksiyonlar yapı­larak kasların gevşetilmesi ve böylece ağrının kontrol altına alınma­sı yoluna gidilir. Gerilim tipi baş ağrılarında doktor tavsiyesi dışında ağrı kesici ilaçlar kullanılmaktadır fakat bunu bir alışkanlığa dönüştürmemek gerekir. Çünkü ilaç baş ağrıları da oluşabilir. Yani bir tür bağımlılık uyandırıp ilaç almadığınızda başınız ağrıyabilir. Günlük düzenli olarak ağrı kesici alan kişiler için bu tür bir tehlike vardır. Bu tür durumlarda doktor kontrolünde ilacı kesmek gereklidir. Gerilim baş ağrılarında mümkün olduğunca ağrı kesici ilaç almamaya özen göstermeliyiz. Korunma Yöntemleri: Stresi artıran durumları belirle­mek ve onlardan uzak durmak çok önemlidir. Bunun için gerekirse psikolojik danışman­lık hizmeti de alınarak gevşeme teknikleri öğrenil­melidir. Düzenli egzersiz yapmak ve yeterli ve düzenli uyumak şikayet­lerin gerilemesini sağlayacaktır. Bir başka önemli nokta da öğün­leri düzenli yemektir. Espiritüel ve hayata pozitif bakan kişiler­de gerilim tipi baş ağrısı diğerlerine oranla daha az görü

Kaynak: http://hastaneciyiz.blogspot.com/2011/01/gerilim-tipi-bas-agrisi-nedir-tedavisi.html

Gerilim Baş Ağrısı Nedir? Gerilim baş ağrısı, baş ağrısı türleri içerisinde en sık görülen tip­tir. Migrende bile daha fazla görülmektedir. Nedenleri arasın­da; Çevresel faktörlerin değişmesi, üzerine aşırı sorumluluk alma, hayal kırıklıkları, ailesel ve ekonomik sorun­lar gibi insan yaşamındaki önemli değişik­likler sonucu yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli türde bir baş ağrısı­dır. Baştaki veya boyundaki kas­ların kasılması, stres veya huzursuz­luk, uzun süre aynı pozisyonda otur­ma, trafik kazası gibi bir darbeye veya depresyona bağlı da görüle­bilir. Gerilim tipi baş ağrısı iki taraflıdır. Başımıza bastırıcı etki veren, sıkışıyormuş gibisinden bir ağrı verir. Düşük bir olasılıkta olsa baştaki gerilim tek taraflı ve zonklayıcı tarzda gelişebilir. Çoğu kez hasta kendi kendisine migren tanısı koyar. Oysa hem mekanizma hem de tedavi yönünden gerilim baş ağrısı migrenden çok farklı bir biçim­de ele alınmaktadır. Migrenli hastalar kuytu sessiz bir yer arar­ken gerilim baş ağrısından yakınan hastalar tam tersi gezip dolaş­mak isterler. Gerilim baş ağrısı migre­nin aksine tek bir bölgeyi tutmaz. Daha fazla nokta­yı etki eder. Gün ilerledikçe şiddetle­nir. Saatler boyunca sürer gider. Migrende ağrı öncesin­de görülebilen görme bozukluğu ve diğer belirtiler gerilim baş ağrısında yok­tur. Gerilim baş ağrısında baş, boyun ve omuz bölgesi kaslarında basınç uygulamak­la yansıyan ağrının ortaya çıkmasına neden olan tetik­leyici noktaların (trigger points) ortaya çıkma­sı önemli bir bulgudur. Gerilim baş ağrısının en önemli özelliği genel­likle boyun bölgesinden başlayarak tepeye doğru yüksel­mesi ve sıkıştırıcı bir ağrı şeklinde seyretmesi­dir. Hastalar çoğu kez bu durumu başın mengeneye alınmış gibi sıkıştırılması şeklinde nitelendirir­ler. Baş ağrısı; gereğinden az ya da fazla uyu­ma, gereğinden az ya da fazla yeme, fazla alkol tüket­me, aşırı gürültüye maruz kalma, aşırı çalış­ma ve diğer sağlık sorunları ile gerilim baş ağrınız tetiklene­bilir. Baş ağrısının yanı sıra bir çok hasta­da başta yanma hissi, keçeleşme, dokunma ile hassasiyet gibi bulgu­lar ortaya çıkar. Ayrıca odaklanma güçlüğü, uykusuzluk gibi yakınmalar ağrıya eşlik ede­bilir. Bulantı ya da kusma görüle­bilir. Ancak çoğu kez migrende olduğu kadar şiddetli değil­dir. Bir başka önemli nokta migrenin ve gerilim tipi baş ağrısının bazen birlikte görüle­bilmesidir. Hatta migren ağrılarından yakınan bir hastada zaman içeri­sinde gerilim tipi baş ağrısı da oluşa­bilir ve gerilim tipi baş ağrısının belirtileri daha ön plana geçe­bilir. Bu durumda hastalar baş ağrıları­nın şeklinin, süresinin ve sıklığının değiştiğini ifade eder­ler. Bu tür baş ağrılarının egzersizle ve hareketle bir ilişkisi yoktur(merdiven inip çıkmak, eyilip bir şey almak, spor vs.). Bulantı olabilir fakat kusma genel olarak görülmez. Bir hafta kadar sürebilir. Kronik tarzda aylarca sürebildiği de olmaktadır. Gerilim Baş Ağrısının Tedavisi: Modern tıbbın gelişimiyle paralel gerilim tipi baş ağrısının tedavisinde bir çok yöntem geliştirilmiş­tir. Ağrı kesiciler ve kas gevşetici ilaçların yanı sıra depresyona karşı kullanılan ilaç­lar son derece etkili olmak­tadır. İlaçların yanı sıra çeşitli ilaç dışı yöntemler de baş ağrıları­nın kontrolünde sıklıkla kullanılmaya başlanmış­tır. Bu yöntemlerin başın­da gevşeme eğitimi gibi psikolojik girişim­ler gelmektedir. Hastalara nasıl gevşeyecek­leri öğretilmektedir. Bu yöntem özel­likle kas kasılması baş ağrılarının tedavisin­de son derece etkili­dir. İlaç tedavisine ve gevşeme eğitimine dirençli ağrılar­da baş, boyun ve omuz bölgesinde tespit edilen tetikleyici nokta­lara çeşitli enjeksiyonlar yapı­larak kasların gevşetilmesi ve böylece ağrının kontrol altına alınma­sı yoluna gidilir. Gerilim tipi baş ağrılarında doktor tavsiyesi dışında ağrı kesici ilaçlar kullanılmaktadır fakat bunu bir alışkanlığa dönüştürmemek gerekir. Çünkü ilaç baş ağrıları da oluşabilir. Yani bir tür bağımlılık uyandırıp ilaç almadığınızda başınız ağrıyabilir. Günlük düzenli olarak ağrı kesici alan kişiler için bu tür bir tehlike vardır. Bu tür durumlarda doktor kontrolünde ilacı kesmek gereklidir. Gerilim baş ağrılarında mümkün olduğunca ağrı kesici ilaç almamaya özen göstermeliyiz. Korunma Yöntemleri: Stresi artıran durumları belirle­mek ve onlardan uzak durmak çok önemlidir. Bunun için gerekirse psikolojik danışman­lık hizmeti de alınarak gevşeme teknikleri öğrenil­melidir. Düzenli egzersiz yapmak ve yeterli ve düzenli uyumak şikayet­lerin gerilemesini sağlayacaktır. Bir başka önemli nokta da öğün­leri düzenli yemektir. Espiritüel ve hayata pozitif bakan kişiler­de gerilim tipi baş ağrısı diğerlerine oranla daha az görülür.

Kaynak: http://hastaneciyiz.blogspot.com/2011/01/gerilim-tipi-bas-agrisi-nedir-tedavisi.html

Gerilim Baş Ağrısı Nedir? Gerilim baş ağrısı, baş ağrısı türleri içerisinde en sık görülen tip­tir. Migrende bile daha fazla görülmektedir. Nedenleri arasın­da; Çevresel faktörlerin değişmesi, üzerine aşırı sorumluluk alma, hayal kırıklıkları, ailesel ve ekonomik sorun­lar gibi insan yaşamındaki önemli değişik­likler sonucu yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli türde bir baş ağrısı­dır. Baştaki veya boyundaki kas­ların kasılması, stres veya huzursuz­luk, uzun süre aynı pozisyonda otur­ma, trafik kazası gibi bir darbeye veya depresyona bağlı da görüle­bilir. Gerilim tipi baş ağrısı iki taraflıdır. Başımıza bastırıcı etki veren, sıkışıyormuş gibisinden bir ağrı verir. Düşük bir olasılıkta olsa baştaki gerilim tek taraflı ve zonklayıcı tarzda gelişebilir. Çoğu kez hasta kendi kendisine migren tanısı koyar. Oysa hem mekanizma hem de tedavi yönünden gerilim baş ağrısı migrenden çok farklı bir biçim­de ele alınmaktadır. Migrenli hastalar kuytu sessiz bir yer arar­ken gerilim baş ağrısından yakınan hastalar tam tersi gezip dolaş­mak isterler. Gerilim baş ağrısı migre­nin aksine tek bir bölgeyi tutmaz. Daha fazla nokta­yı etki eder. Gün ilerledikçe şiddetle­nir. Saatler boyunca sürer gider. Migrende ağrı öncesin­de görülebilen görme bozukluğu ve diğer belirtiler gerilim baş ağrısında yok­tur. Gerilim baş ağrısında baş, boyun ve omuz bölgesi kaslarında basınç uygulamak­la yansıyan ağrının ortaya çıkmasına neden olan tetik­leyici noktaların (trigger points) ortaya çıkma­sı önemli bir bulgudur. Gerilim baş ağrısının en önemli özelliği genel­likle boyun bölgesinden başlayarak tepeye doğru yüksel­mesi ve sıkıştırıcı bir ağrı şeklinde seyretmesi­dir. Hastalar çoğu kez bu durumu başın mengeneye alınmış gibi sıkıştırılması şeklinde nitelendirir­ler. Baş ağrısı; gereğinden az ya da fazla uyu­ma, gereğinden az ya da fazla yeme, fazla alkol tüket­me, aşırı gürültüye maruz kalma, aşırı çalış­ma ve diğer sağlık sorunları ile gerilim baş ağrınız tetiklene­bilir. Baş ağrısının yanı sıra bir çok hasta­da başta yanma hissi, keçeleşme, dokunma ile hassasiyet gibi bulgu­lar ortaya çıkar. Ayrıca odaklanma güçlüğü, uykusuzluk gibi yakınmalar ağrıya eşlik ede­bilir. Bulantı ya da kusma görüle­bilir. Ancak çoğu kez migrende olduğu kadar şiddetli değil­dir. Bir başka önemli nokta migrenin ve gerilim tipi baş ağrısının bazen birlikte görüle­bilmesidir. Hatta migren ağrılarından yakınan bir hastada zaman içeri­sinde gerilim tipi baş ağrısı da oluşa­bilir ve gerilim tipi baş ağrısının belirtileri daha ön plana geçe­bilir. Bu durumda hastalar baş ağrıları­nın şeklinin, süresinin ve sıklığının değiştiğini ifade eder­ler. Bu tür baş ağrılarının egzersizle ve hareketle bir ilişkisi yoktur(merdiven inip çıkmak, eyilip bir şey almak, spor vs.). Bulantı olabilir fakat kusma genel olarak görülmez. Bir hafta kadar sürebilir. Kronik tarzda aylarca sürebildiği de olmaktadır. Gerilim Baş Ağrısının Tedavisi: Modern tıbbın gelişimiyle paralel gerilim tipi baş ağrısının tedavisinde bir çok yöntem geliştirilmiş­tir. Ağrı kesiciler ve kas gevşetici ilaçların yanı sıra depresyona karşı kullanılan ilaç­lar son derece etkili olmak­tadır. İlaçların yanı sıra çeşitli ilaç dışı yöntemler de baş ağrıları­nın kontrolünde sıklıkla kullanılmaya başlanmış­tır. Bu yöntemlerin başın­da gevşeme eğitimi gibi psikolojik girişim­ler gelmektedir. Hastalara nasıl gevşeyecek­leri öğretilmektedir. Bu yöntem özel­likle kas kasılması baş ağrılarının tedavisin­de son derece etkili­dir. İlaç tedavisine ve gevşeme eğitimine dirençli ağrılar­da baş, boyun ve omuz bölgesinde tespit edilen tetikleyici nokta­lara çeşitli enjeksiyonlar yapı­larak kasların gevşetilmesi ve böylece ağrının kontrol altına alınma­sı yoluna gidilir. Gerilim tipi baş ağrılarında doktor tavsiyesi dışında ağrı kesici ilaçlar kullanılmaktadır fakat bunu bir alışkanlığa dönüştürmemek gerekir. Çünkü ilaç baş ağrıları da oluşabilir. Yani bir tür bağımlılık uyandırıp ilaç almadığınızda başınız ağrıyabilir. Günlük düzenli olarak ağrı kesici alan kişiler için bu tür bir tehlike vardır. Bu tür durumlarda doktor kontrolünde ilacı kesmek gereklidir. Gerilim baş ağrılarında mümkün olduğunca ağrı kesici ilaç almamaya özen göstermeliyiz. Korunma Yöntemleri: Stresi artıran durumları belirle­mek ve onlardan uzak durmak çok önemlidir. Bunun için gerekirse psikolojik danışman­lık hizmeti de alınarak gevşeme teknikleri öğrenil­melidir. Düzenli egzersiz yapmak ve yeterli ve düzenli uyumak şikayet­lerin gerilemesini sağlayacaktır. Bir başka önemli nokta da öğün­leri düzenli yemektir. Espiritüel ve hayata pozitif bakan kişiler­de gerilim tipi baş ağrısı diğerlerine oranla daha az görülür.

Kaynak: http://hastaneciyiz.blogspot.com/2011/01/gerilim-tipi-bas-agrisi-nedir-tedavisi.html

Gerilim Baş Ağrısı Nedir? Gerilim baş ağrısı, baş ağrısı türleri içerisinde en sık görülen tip­tir. Migrende bile daha fazla görülmektedir. Nedenleri arasın­da; Çevresel faktörlerin değişmesi, üzerine aşırı sorumluluk alma, hayal kırıklıkları, ailesel ve ekonomik sorun­lar gibi insan yaşamındaki önemli değişik­likler sonucu yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli türde bir baş ağrısı­dır. Baştaki veya boyundaki kas­ların kasılması, stres veya huzursuz­luk, uzun süre aynı pozisyonda otur­ma, trafik kazası gibi bir darbeye veya depresyona bağlı da görüle­bilir. Gerilim tipi baş ağrısı iki taraflıdır. Başımıza bastırıcı etki veren, sıkışıyormuş gibisinden bir ağrı verir. Düşük bir olasılıkta olsa baştaki gerilim tek taraflı ve zonklayıcı tarzda gelişebilir. Çoğu kez hasta kendi kendisine migren tanısı koyar. Oysa hem mekanizma hem de tedavi yönünden gerilim baş ağrısı migrenden çok farklı bir biçim­de ele alınmaktadır. Migrenli hastalar kuytu sessiz bir yer arar­ken gerilim baş ağrısından yakınan hastalar tam tersi gezip dolaş­mak isterler. Gerilim baş ağrısı migre­nin aksine tek bir bölgeyi tutmaz. Daha fazla nokta­yı etki eder. Gün ilerledikçe şiddetle­nir. Saatler boyunca sürer gider. Migrende ağrı öncesin­de görülebilen görme bozukluğu ve diğer belirtiler gerilim baş ağrısında yok­tur. Gerilim baş ağrısında baş, boyun ve omuz bölgesi kaslarında basınç uygulamak­la yansıyan ağrının ortaya çıkmasına neden olan tetik­leyici noktaların (trigger points) ortaya çıkma­sı önemli bir bulgudur. Gerilim baş ağrısının en önemli özelliği genel­likle boyun bölgesinden başlayarak tepeye doğru yüksel­mesi ve sıkıştırıcı bir ağrı şeklinde seyretmesi­dir. Hastalar çoğu kez bu durumu başın mengeneye alınmış gibi sıkıştırılması şeklinde nitelendirir­ler. Baş ağrısı; gereğinden az ya da fazla uyu­ma, gereğinden az ya da fazla yeme, fazla alkol tüket­me, aşırı gürültüye maruz kalma, aşırı çalış­ma ve diğer sağlık sorunları ile gerilim baş ağrınız tetiklene­bilir. Baş ağrısının yanı sıra bir çok hasta­da başta yanma hissi, keçeleşme, dokunma ile hassasiyet gibi bulgu­lar ortaya çıkar. Ayrıca odaklanma güçlüğü, uykusuzluk gibi yakınmalar ağrıya eşlik ede­bilir. Bulantı ya da kusma görüle­bilir. Ancak çoğu kez migrende olduğu kadar şiddetli değil­dir. Bir başka önemli nokta migrenin ve gerilim tipi baş ağrısının bazen birlikte görüle­bilmesidir. Hatta migren ağrılarından yakınan bir hastada zaman içeri­sinde gerilim tipi baş ağrısı da oluşa­bilir ve gerilim tipi baş ağrısının belirtileri daha ön plana geçe­bilir. Bu durumda hastalar baş ağrıları­nın şeklinin, süresinin ve sıklığının değiştiğini ifade eder­ler. Bu tür baş ağrılarının egzersizle ve hareketle bir ilişkisi yoktur(merdiven inip çıkmak, eyilip bir şey almak, spor vs.). Bulantı olabilir fakat kusma genel olarak görülmez. Bir hafta kadar sürebilir. Kronik tarzda aylarca sürebildiği de olmaktadır. Gerilim Baş Ağrısının Tedavisi: Modern tıbbın gelişimiyle paralel gerilim tipi baş ağrısının tedavisinde bir çok yöntem geliştirilmiş­tir. Ağrı kesiciler ve kas gevşetici ilaçların yanı sıra depresyona karşı kullanılan ilaç­lar son derece etkili olmak­tadır. İlaçların yanı sıra çeşitli ilaç dışı yöntemler de baş ağrıları­nın kontrolünde sıklıkla kullanılmaya başlanmış­tır. Bu yöntemlerin başın­da gevşeme eğitimi gibi psikolojik girişim­ler gelmektedir. Hastalara nasıl gevşeyecek­leri öğretilmektedir. Bu yöntem özel­likle kas kasılması baş ağrılarının tedavisin­de son derece etkili­dir. İlaç tedavisine ve gevşeme eğitimine dirençli ağrılar­da baş, boyun ve omuz bölgesinde tespit edilen tetikleyici nokta­lara çeşitli enjeksiyonlar yapı­larak kasların gevşetilmesi ve böylece ağrının kontrol altına alınma­sı yoluna gidilir. Gerilim tipi baş ağrılarında doktor tavsiyesi dışında ağrı kesici ilaçlar kullanılmaktadır fakat bunu bir alışkanlığa dönüştürmemek gerekir. Çünkü ilaç baş ağrıları da oluşabilir. Yani bir tür bağımlılık uyandırıp ilaç almadığınızda başınız ağrıyabilir. Günlük düzenli olarak ağrı kesici alan kişiler için bu tür bir tehlike vardır. Bu tür durumlarda doktor kontrolünde ilacı kesmek gereklidir. Gerilim baş ağrılarında mümkün olduğunca ağrı kesici ilaç almamaya özen göstermeliyiz. Korunma Yöntemleri: Stresi artıran durumları belirle­mek ve onlardan uzak durmak çok önemlidir. Bunun için gerekirse psikolojik danışman­lık hizmeti de alınarak gevşeme teknikleri öğrenil­melidir. Düzenli egzersiz yapmak ve yeterli ve düzenli uyumak şikayet­lerin gerilemesini sağlayacaktır. Bir başka önemli nokta da öğün­leri düzenli yemektir. Espiritüel ve hayata pozitif bakan kişiler­de gerilim tipi baş ağrısı diğerlerine oranla daha az görülür.

Kaynak: http://hastaneciyiz.blogspot.com/2011/01/gerilim-tipi-bas-agrisi-nedir-tedavisi.html

Gerilim Baş Ağrısı Nedir? Gerilim baş ağrısı, baş ağrısı türleri içerisinde en sık görülen tip­tir. Migrende bile daha fazla görülmektedir. Nedenleri arasın­da; Çevresel faktörlerin değişmesi, üzerine aşırı sorumluluk alma, hayal kırıklıkları, ailesel ve ekonomik sorun­lar gibi insan yaşamındaki önemli değişik­likler sonucu yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli türde bir baş ağrısı­dır. Baştaki veya boyundaki kas­ların kasılması, stres veya huzursuz­luk, uzun süre aynı pozisyonda otur­ma, trafik kazası gibi bir darbeye veya depresyona bağlı da görüle­bilir. Gerilim tipi baş ağrısı iki taraflıdır. Başımıza bastırıcı etki veren, sıkışıyormuş gibisinden bir ağrı verir. Düşük bir olasılıkta olsa baştaki gerilim tek taraflı ve zonklayıcı tarzda gelişebilir. Çoğu kez hasta kendi kendisine migren tanısı koyar. Oysa hem mekanizma hem de tedavi yönünden gerilim baş ağrısı migrenden çok farklı bir biçim­de ele alınmaktadır. Migrenli hastalar kuytu sessiz bir yer arar­ken gerilim baş ağrısından yakınan hastalar tam tersi gezip dolaş­mak isterler. Gerilim baş ağrısı migre­nin aksine tek bir bölgeyi tutmaz. Daha fazla nokta­yı etki eder. Gün ilerledikçe şiddetle­nir. Saatler boyunca sürer gider. Migrende ağrı öncesin­de görülebilen görme bozukluğu ve diğer belirtiler gerilim baş ağrısında yok­tur. Gerilim baş ağrısında baş, boyun ve omuz bölgesi kaslarında basınç uygulamak­la yansıyan ağrının ortaya çıkmasına neden olan tetik­leyici noktaların (trigger points) ortaya çıkma­sı önemli bir bulgudur. Gerilim baş ağrısının en önemli özelliği genel­likle boyun bölgesinden başlayarak tepeye doğru yüksel­mesi ve sıkıştırıcı bir ağrı şeklinde seyretmesi­dir. Hastalar çoğu kez bu durumu başın mengeneye alınmış gibi sıkıştırılması şeklinde nitelendirir­ler. Baş ağrısı; gereğinden az ya da fazla uyu­ma, gereğinden az ya da fazla yeme, fazla alkol tüket­me, aşırı gürültüye maruz kalma, aşırı çalış­ma ve diğer sağlık sorunları ile gerilim baş ağrınız tetiklene­bilir. Baş ağrısının yanı sıra bir çok hasta­da başta yanma hissi, keçeleşme, dokunma ile hassasiyet gibi bulgu­lar ortaya çıkar. Ayrıca odaklanma güçlüğü, uykusuzluk gibi yakınmalar ağrıya eşlik ede­bilir. Bulantı ya da kusma görüle­bilir. Ancak çoğu kez migrende olduğu kadar şiddetli değil­dir. Bir başka önemli nokta migrenin ve gerilim tipi baş ağrısının bazen birlikte görüle­bilmesidir. Hatta migren ağrılarından yakınan bir hastada zaman içeri­sinde gerilim tipi baş ağrısı da oluşa­bilir ve gerilim tipi baş ağrısının belirtileri daha ön plana geçe­bilir. Bu durumda hastalar baş ağrıları­nın şeklinin, süresinin ve sıklığının değiştiğini ifade eder­ler. Bu tür baş ağrılarının egzersizle ve hareketle bir ilişkisi yoktur(merdiven inip çıkmak, eyilip bir şey almak, spor vs.). Bulantı olabilir fakat kusma genel olarak görülmez. Bir hafta kadar sürebilir. Kronik tarzda aylarca sürebildiği de olmaktadır. Gerilim Baş Ağrısının Tedavisi: Modern tıbbın gelişimiyle paralel gerilim tipi baş ağrısının tedavisinde bir çok yöntem geliştirilmiş­tir. Ağrı kesiciler ve kas gevşetici ilaçların yanı sıra depresyona karşı kullanılan ilaç­lar son derece etkili olmak­tadır. İlaçların yanı sıra çeşitli ilaç dışı yöntemler de baş ağrıları­nın kontrolünde sıklıkla kullanılmaya başlanmış­tır. Bu yöntemlerin başın­da gevşeme eğitimi gibi psikolojik girişim­ler gelmektedir. Hastalara nasıl gevşeyecek­leri öğretilmektedir. Bu yöntem özel­likle kas kasılması baş ağrılarının tedavisin­de son derece etkili­dir. İlaç tedavisine ve gevşeme eğitimine dirençli ağrılar­da baş, boyun ve omuz bölgesinde tespit edilen tetikleyici nokta­lara çeşitli enjeksiyonlar yapı­larak kasların gevşetilmesi ve böylece ağrının kontrol altına alınma­sı yoluna gidilir. Gerilim tipi baş ağrılarında doktor tavsiyesi dışında ağrı kesici ilaçlar kullanılmaktadır fakat bunu bir alışkanlığa dönüştürmemek gerekir. Çünkü ilaç baş ağrıları da oluşabilir. Yani bir tür bağımlılık uyandırıp ilaç almadığınızda başınız ağrıyabilir. Günlük düzenli olarak ağrı kesici alan kişiler için bu tür bir tehlike vardır. Bu tür durumlarda doktor kontrolünde ilacı kesmek gereklidir. Gerilim baş ağrılarında mümkün olduğunca ağrı kesici ilaç almamaya özen göstermeliyiz. Korunma Yöntemleri: Stresi artıran durumları belirle­mek ve onlardan uzak durmak çok önemlidir. Bunun için gerekirse psikolojik danışman­lık hizmeti de alınarak gevşeme teknikleri öğrenil­melidir. Düzenli egzersiz yapmak ve yeterli ve düzenli uyumak şikayet­lerin gerilemesini sağlayacaktır. Bir başka önemli nokta da öğün­leri düzenli yemektir. Espiritüel ve hayata pozitif bakan kişiler­de gerilim tipi baş ağrısı diğerlerine oranla daha az görülür.

Kaynak: http://hastaneciyiz.blogspot.com/2011/01/gerilim-tipi-bas-agrisi-nedir-tedavisi.html

Gerilim Baş Ağrısı Nedir? Gerilim baş ağrısı, baş ağrısı türleri içerisinde en sık görülen tip­tir. Migrende bile daha fazla görülmektedir. Nedenleri arasın­da; Çevresel faktörlerin değişmesi, üzerine aşırı sorumluluk alma, hayal kırıklıkları, ailesel ve ekonomik sorun­lar gibi insan yaşamındaki önemli değişik­likler sonucu yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli türde bir baş ağrısı­dır. Baştaki veya boyundaki kas­ların kasılması, stres veya huzursuz­luk, uzun süre aynı pozisyonda otur­ma, trafik kazası gibi bir darbeye veya depresyona bağlı da görüle­bilir. Gerilim tipi baş ağrısı iki taraflıdır. Başımıza bastırıcı etki veren, sıkışıyormuş gibisinden bir ağrı verir. Düşük bir olasılıkta olsa baştaki gerilim tek taraflı ve zonklayıcı tarzda gelişebilir. Çoğu kez hasta kendi kendisine migren tanısı koyar. Oysa hem mekanizma hem de tedavi yönünden gerilim baş ağrısı migrenden çok farklı bir biçim­de ele alınmaktadır. Migrenli hastalar kuytu sessiz bir yer arar­ken gerilim baş ağrısından yakınan hastalar tam tersi gezip dolaş­mak isterler. Gerilim baş ağrısı migre­nin aksine tek bir bölgeyi tutmaz. Daha fazla nokta­yı etki eder. Gün ilerledikçe şiddetle­nir. Saatler boyunca sürer gider. Migrende ağrı öncesin­de görülebilen görme bozukluğu ve diğer belirtiler gerilim baş ağrısında yok­tur. Gerilim baş ağrısında baş, boyun ve omuz bölgesi kaslarında basınç uygulamak­la yansıyan ağrının ortaya çıkmasına neden olan tetik­leyici noktaların (trigger points) ortaya çıkma­sı önemli bir bulgudur. Gerilim baş ağrısının en önemli özelliği genel­likle boyun bölgesinden başlayarak tepeye doğru yüksel­mesi ve sıkıştırıcı bir ağrı şeklinde seyretmesi­dir. Hastalar çoğu kez bu durumu başın mengeneye alınmış gibi sıkıştırılması şeklinde nitelendirir­ler. Baş ağrısı; gereğinden az ya da fazla uyu­ma, gereğinden az ya da fazla yeme, fazla alkol tüket­me, aşırı gürültüye maruz kalma, aşırı çalış­ma ve diğer sağlık sorunları ile gerilim baş ağrınız tetiklene­bilir. Baş ağrısının yanı sıra bir çok hasta­da başta yanma hissi, keçeleşme, dokunma ile hassasiyet gibi bulgu­lar ortaya çıkar. Ayrıca odaklanma güçlüğü, uykusuzluk gibi yakınmalar ağrıya eşlik ede­bilir. Bulantı ya da kusma görüle­bilir. Ancak çoğu kez migrende olduğu kadar şiddetli değil­dir. Bir başka önemli nokta migrenin ve gerilim tipi baş ağrısının bazen birlikte görüle­bilmesidir. Hatta migren ağrılarından yakınan bir hastada zaman içeri­sinde gerilim tipi baş ağrısı da oluşa­bilir ve gerilim tipi baş ağrısının belirtileri daha ön plana geçe­bilir. Bu durumda hastalar baş ağrıları­nın şeklinin, süresinin ve sıklığının değiştiğini ifade eder­ler. Bu tür baş ağrılarının egzersizle ve hareketle bir ilişkisi yoktur(merdiven inip çıkmak, eyilip bir şey almak, spor vs.). Bulantı olabilir fakat kusma genel olarak görülmez. Bir hafta kadar sürebilir. Kronik tarzda aylarca sürebildiği de olmaktadır. Gerilim Baş Ağrısının Tedavisi: Modern tıbbın gelişimiyle paralel gerilim tipi baş ağrısının tedavisinde bir çok yöntem geliştirilmiş­tir. Ağrı kesiciler ve kas gevşetici ilaçların yanı sıra depresyona karşı kullanılan ilaç­lar son derece etkili olmak­tadır. İlaçların yanı sıra çeşitli ilaç dışı yöntemler de baş ağrıları­nın kontrolünde sıklıkla kullanılmaya başlanmış­tır. Bu yöntemlerin başın­da gevşeme eğitimi gibi psikolojik girişim­ler gelmektedir. Hastalara nasıl gevşeyecek­leri öğretilmektedir. Bu yöntem özel­likle kas kasılması baş ağrılarının tedavisin­de son derece etkili­dir. İlaç tedavisine ve gevşeme eğitimine dirençli ağrılar­da baş, boyun ve omuz bölgesinde tespit edilen tetikleyici nokta­lara çeşitli enjeksiyonlar yapı­larak kasların gevşetilmesi ve böylece ağrının kontrol altına alınma­sı yoluna gidilir. Gerilim tipi baş ağrılarında doktor tavsiyesi dışında ağrı kesici ilaçlar kullanılmaktadır fakat bunu bir alışkanlığa dönüştürmemek gerekir. Çünkü ilaç baş ağrıları da oluşabilir. Yani bir tür bağımlılık uyandırıp ilaç almadığınızda başınız ağrıyabilir. Günlük düzenli olarak ağrı kesici alan kişiler için bu tür bir tehlike vardır. Bu tür durumlarda doktor kontrolünde ilacı kesmek gereklidir. Gerilim baş ağrılarında mümkün olduğunca ağrı kesici ilaç almamaya özen göstermeliyiz. Korunma Yöntemleri: Stresi artıran durumları belirle­mek ve onlardan uzak durmak çok önemlidir. Bunun için gerekirse psikolojik danışman­lık hizmeti de alınarak gevşeme teknikleri öğrenil­melidir. Düzenli egzersiz yapmak ve yeterli ve düzenli uyumak şikayet­lerin gerilemesini sağlayacaktır. Bir başka önemli nokta da öğün­leri düzenli yemektir. Espiritüel ve hayata pozitif bakan kişiler­de gerilim tipi baş ağrısı diğerlerine oranla daha az görülür.

Kaynak: http://hastaneciyiz.blogspot.com/2011/01/gerilim-tipi-bas-agrisi-nedir-tedavisi.html

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız