SULTAN III. MEHMED

0
377

Babası: Sultan III. Murad

Annesi: Safiye Sultan

Doğumu: 26 Mayıs 1566

Ölümü: 21 Aralık 1603

Saltanatı: 1595 – 1603

 

 

 

Sultan III. Mehmed, Manisa’da doğdu. Annesinin gözetiminde ve etkisinde iyi eğitim alarak yetişti. Orta boylu, kumral saçlı ve güzel yüzlüydü. Çok kuvvetli bir ilim tahsili yaptı ve devrin önemli tarihçisi Hoca Sadeddin Efendi’den tarih ve kültür derslerini, din eğitimini de din alimlerinden aldı. İyi bir dindar ve dürüst bir şehzade olarak yetişti. Sultan, aynı zamanda güzel şiirler yazan bir şairdi. Hassas, kötülükten uzak, dürüst bir yapısı vardı. Bu Onun en büyük özelliğiydi. Sultan III. Mehmed, 1583’te Manisa sancakbeyliğine tayin edildi. 1595 yılının Ocak ayına kadar görev yaptığı Manisa’dan, babasının ölüm haberi üzerine İstanbul’a hareket ederek, Osmanlı tahtına oturdu.

 

Sultan III. Mehmed padişah olduğunda Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına ulaşmış, üç kıtaya yayılan büyük bir imparatorluk olmuştu. Görevi teslim aldığında Avusturya ile 1593 yılında başlayan savaş devam ediyordu. Macaristan’ın fethi tamamlanmış ve Eflak üzerine sefer kararı alınmıştı. Türklerin Viyana’ya harekete geçeceğini hesaplayan Batılı Devletler bu sefere karşı yeni bir haçlı ordusu topladılar. Ordu komutanlarının yetersizliği ve kararsızlık Estergon Kalesi’nin kaybına sebep oldu. Bu yenilgi üzerine Sultan Mehmed, bir süredir değişmiş olan geleneği, padişahların ordunun başında sefere katılmasını tekrar başlatmak üzere Eğri Seferi’nin yapılmasına karar verdi. Tarihimize “Kanije Savunması” olarak geçen ve Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki orduyu destanlaştıran zafer kazanıldı. Sultan Mehmed, bu zaferden sonra İstanbul’a döndüğünde “Kanije Fatihi” olarak karşılandı ve zafer şenlikleri yapıldı.

 

Sultan III. Mehmed, içeride de bir süredir devleti tehdit eden Celalî isyanlarıyla uğraştı. Elebaşlarını yok etmek, ordu ile harekete geçmeyi gerektirecek kadar büyüdü, devlet uzun süre bu isyanlarla uğraşmak zorunda kaldı. İstanbul’da Sipahi Ocağı Yeniçerilere karşı harekete geçti ve “Zorba İsyanı” yaşandı. Padişah isyanlara son vermek için asilerle siyaset yolu ile anlaşma kararını uygulamaya koydu. III. Mehmed, kolayca üzüntüye kapılır, yemekten, içmekten kesilirdi. Celali isyanları ve İran savaşlarının çok uzun sürmesi onu büyük üzüntü içinde bıraktı.

 

III. Mehmed devri duraklama dönemidir. Annesini çok seven, sayan ve sözünden hiç çıkmayan Sultan Mehmed, bu durumun karışıklıklara yol açacağının farkında değildi. Nitekim annesi Safiye Sultan kısa sürede sarayda hakimiyet kurdu. Bazı konularda padişahı zorlayıp istediğini yaptırmaya başladı. Bunun sonucunda devlet içinde uzun süre devam edecek olaylar baş gösterdi. III. Mehmed içkiyi sıkı bir şekilde yasaklayıp, bütün gizli meyhaneleri kapattırmasıyla da bilinir.

 

Çocukları: I. Ahmed, I. Mustafa, Selim, Mahmud

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız