GENELDE SANAT ÖZELDE ALTINKOZA!

0
336

 

Değerli dostlar!

Malumunuz Allah(cc) en büyük Sanatkardır.

Zerreden şemse kadar her şeyi bir ölçü, nizam ve estetik içinde yaratan O’dur. Konumu itibarıyla mahlukatın efendisi olan ve en mükemmel şekilde yaratılan insanda sanatçıdır; ancak asla ve kat’a yaratıcı değildir.

Yaratıcı Kudret, sanatının bütün inceliklerini İNSAN’ da ve doğada kristalleştirmiştir.

Allah kendi sanatını ve gücünü kimi zaman dünyamızın hareketlerinde, kimi zaman yağan yağmurda, kimi zaman bir kuşun ötüşünde, kimi zaman da bir menekşenin renklerinde gösterir.

Kimi zaman ise bir müzik parçası, bir heykel, bir resimde Allah’ın sanatının, ilminin, gücünün göstergeleridir.

Her şeyi yaratan Allah, evrendeki her şeyin hammaddesinin yaratıcısı, aynı zamanda bu ham maddelerin arka arkaya gelip herhangi bir şey oluşturmalarındaki fizik, kimya, biyoloji kanunlarının da yaratıcısıdır.

İnsanlar Allah’ın yarattığı “demir” gibi ham maddeleri alır, Allah’ın yarattığı kimya kanunlarıyla o hammaddeye şekil verir, fizik kanunları çerçevesinde oluşturduğu makinelerle, matematiksel hesaplarla birleşimler yapar ve arabalar, uçaklar ortaya çıkarır.

Bunları yapan insan, Allah’ın yarattığı gözleri, beyni ve elleriyle, Allah’ın yarattığı hammaddelerle, Allah’ın yarattığı kanunlar çerçevesinde birleşimler yaptığı için insanın arabayı, uçağı ve her şeyi icadı, aslında insanın Allah’ın evrenin içine sakladıklarını buluşudur.

Aynı şekilde bir müzik parçası, çalındığı enstrümanlarının hammaddesiyle, kâinatta var olan notaların, kelimelerin belli bir düzeninin ihtimaliyle zaten kâinatta mevcuttur. Müzisyen, Allah’ın bu yarattıklarından, kâinatta zaten mevcut olanı keşfeder ve şarkılar, besteler yapar, bunları çalar, söyler.

Kâinatın her noktasında Allah’ın varlığının delillerini bulmayı bilen akıl, baktığı kadar görmeyi de bilen göz, müzikte olsun, herhangi bir sanat eserinde olsun Allah’ın varlığının delillerini, Allah’ın yaratışının güzelliklerini görür.

Kur’an-ı Kerim’in hiçbir yerinde müziğin, heykelin, resmin yasaklandığına ya da kötü bir uğraş olduğuna dair tek bir izah yoktur. Oysa bazı mezheplerin İslam’ı Allah’ın yaratışındaki güzellikleri, hayatın neşesi, tadı, Allah’ın insanlara rahmeti olan sanatın birçok kolunu yasaklayıp, kendi karanlık dünyalarını başkalarına da uygulamak istemişlerdir.

Yasak istisnadır, bir yasağın geçerliliği için Allah’ın bir emri, yani Kur’an ayeti olması gerekir.

Sinema, Müzik, heykel, resim ve şiirin yasaklığına dair hiçbir ayetin olmaması bunların serbestliği için yeterli delildir, ayrıca bunların serbest, helal olduğuna dair izaha gerek yoktur.

ALTIN KOZA

İşte bu anlamda Sanat elbette İnsanlığın yararına olmalıdır.

Altın Cenab-ı Hakkın yarattığı en önemli ve kıymetli madenlerdendir.

Her kentin kendine konumuna coğrafi şartlarına uygun altın gibi simgeleri vardır.

Yıllar önce Çukurova, Adana içinde pamuk yani KOZA onların en önde geleniydi

Dünya İnsanlık Ailesine her alanda karizmatik değerler bağışlayan bu topraklar SİNEMA ve SANAT alanında; dünya insanlığına ırk, renk, din, dil ayrımı gözetmeksizin emeğin, hakkın ve haklının Simgesi Olan ALTIN KOZA festivalleriyle bu anlayışını bütün görkemiyle sürdürmektedir.

Elbette her festivalin eksileri ve noksanları vardır! Bunu kabul etmek lazım. Bu festivaller Adana’ya ve Türkiye’ye damgasını vuran festivallerdir.

Sinema emekçilerine vefa ve saygının kadirşinaslığın en yücesini gösteren, bu tavrıyla gençleri motive eden ve özendiren, yediden yetmişe her kesime hitap edecek mesajlarıyla ALTIN KOZA gibi bir  festivali Dünya İnsanlık Ailesine armağan eden tüm yönetimleri A’dan Z’ye kutlamak lazım.

Son zamanlarda Hüseyin BAYRAK gibi sanattan ve sinemadan anlamayan bazı aklı evvellerin  ‘vay efendim Başkan sözlü festivali kaldıracak mış vs… gibi zan ifade eden kafa karıştıran sözleri hiç kimseyi kandırmasın!

Bu söylemler tamamen spekülasyondan ve kehanetten ibarettir.

Şehremini Sözlü velev ki bu festivali kaldırsa bile, bundan daha mükemmelini ortaya koyacak bilgi birikimine ve tecrübesine sahiptir…

Bu böyle biline..

Nice örnek festivallere…

ATATÜRK KÖŞESİ

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarları kökünden kopmuş demektir.

DÜŞÜN-TAŞIN

İnsana teşekkürü olmayanın Allah’a şükrü olmaz.

AFORİZMALARIM

En çok saygı duyduğum insan tipi çareyi çaresizlikten çıkartanlardır..

*

Yüksel Mert

yukselmertoglu@hotmail.com

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız