İngilizce’de ‘Shall’ ile İlgili Örnek Cümleler

0
3575
Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit ve vaad ifade eder. MODAL YARDIMCI olarak yukarda belirtilen anlamları esas fiile vermek için soru biçiminde kullanılır.SHALL I ……………………?
(DO YOU WANT ME TO …………………?)
Shall I open the door?
(Do you want me to open the door?) ı
SHALL WE ……………?
(LET’S ………………)
Shall we dance? (Let’s dance.)

Example:
1 — Shall I give the baby some tea?
(Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

2 — Shall I write these words in my notebook?
(Bu kelimeleri defterime yazayım mı?)

3 — Shall we wait here?
(Burada bekleyelim mi?)

4 — Shall we go to the cinema tonight?
(Bu gece cinemaya gidelim mi?)

5 Shall I take these flowers to Hülya?
(Bu çiçekleri Hülya’ya götüreyim mi?)

A — REQUEST FOR AGREEMENT (Fikir sorma):
SHALL I …………………?
(DO YOU WANT’ME TO ………………….?)

Example:
1 — Shall I answer the telephone for you?
(Telefona sizin yerinize cevap vereyim mi?)

2 — Shall I type this letter?
(Bu mektubu daktiloda yazayım mı?)

3 — Shall I stay here until you come?
(Siz gelinceye kadar burada bekleyeyim mi?)

4 — Shall I ask the teacher to give the exam next week?
(Öğretmenden imtihanı gelecek hafta vermesini isteyeyim mi?)

5 — Shall I buy a ticket for you too?
(Sizin için de bir bilet alayım mı?)

6 — Where shall I hang it?
Please, hang it over there. (Onu nereye asayım? Lütfen şuraya asınız.)

7 — What shall I tell him?
Please tell him that I’ll wait for him. (Ona ne söyleyeyim?)
Lütfen kendisini bekleyeceğimi söyleyin.)

8 — What shall I do when I go there?
Please, do what I told you. (Oraya gittiğimde ne yapacağım? (Lütfen, size söylediğimi yapıntz.)

B — SUGGESTION (Teklif):
SHALL WE………………?
(LETS ……………………)

Example:
1 — Shall we eat at the restaurant?
(Lokantada yiyelim mi?)

2 — Shall we write him a letter?
(Ona bir mektup yazalım mı?)

3 — Shall we invite them to the party?
(Onları partiye davet edelim mi?)

4 — Shall we go now and come back later?
(Şimdi gidip sonra mı gelelim?)

5 — Shall we take the car to that repairshop?
(Arabayı o tamirciye mi götüretim?)

6 —Shall we go to the cinema or theatre? Let’s go to the theatre.
(Sinemaya mı yoksa tiyatroya mı gidelim? Haydi tiyatroya gidelim.)

7 — Shall we have tea or coffee? Let’s have tea?
(Çay mı yoksa kahve mi içelim? Haydi çay içelim.)

7 — Shall we drink beer or coca-cola? Let’s drink beer?
(Çay mı yoksa bira mı içelim? Haydi bira içelim.)

C — STRONG DETERMINATION (Kesin kararlılık):
Shall yardımcısı aynı zamanda bir işin yapılması ile ilgili verilmiş birtakım kararların kesinliğini göstermek için de kullanılır.

Example:
1 — I shall go to the match in spite of the rain.
(Yağmura karşın maça gideceğim.) (kararlıyım.)

2 — I said I shall go. Why do you argue with me?
(Gideceğim, dedim. Niçin benimle tartışıyor sunuz?)

3 — We shall sell this house.
(Bu evi satacağız.) (kararlıyız)

4 — We shan’t live in this city. We shall move to
a house in the country.
(Bu şehirde yaşamayacağız. Şehir dışında bir , eve taşınacağız.)

5 — I shan’t go to school. You can’t change my mind.
(Okula gitmeyeceğim. Kararımı dğeiştiremez. siniz.)

D — THREAT (Tehdit):
Bir kimseyi herhangi bir şeyle tehdit etmek için SHALL yardımcısından yararlanabiliriz.

Example:
1 — If you don’t listen to me,( you shall be sent out from the class.
(Beni dinlemezseniz, sınıftan çıkarılacaksınız)

2 — If you don’t come early, you shall be punished.
(Erken gelmezseniz, cezalandırılacaksınız.)

3 — If you break your promise, you shan’t be respected any more.
(Sözünüzü tutmazsanız, bir daha saygı göremezsiniz.)

E — PROMISE (Söz verme, vaat):
Birinci şahıslarla WILL yardımcısının istek ve vaat ifade etmesine karşın, SHALL diğer şahıslarla kullanılarak vaat, bir başka deyişle, söz verme ifade eder.

Example:
1 — I will never forget you.
(Sizi hiç bir zaman unutmayacağım.)

2 — You shall get your tickets tomorrow.
(Biletlerinizi yarın alacaksınız.)

3 — You shall receive your parcel in two days’ time.
(Paketinizi iki güne kadar alacaksınız.)

4 — You shall have a nice present when you finish your school.
(Okulunu bitirdiğinde iyi bir hediye alacaksın.)

5 — He shall return your book next week.
(Kitabınızı gelecek hafta geri verecek.)

SHALL REQUEST FOR AGREEMENT
(Fikir sorma)
SUGGESTION
(Teklif)
STRONG DETERMINATION
(Kesin kararlılık)
THREAT
(Tehdit)
PROMISE
(Vaat, söz verme)

EXERCISES
Örneklerden yararlanarak SHALL yardımı ile karşınızdakinin fikrini sorunuz.

Example:
1 —Do you want me to come at five o’clock?
Shall I come at five o’clock?

2 — Where do you want me to sit?
Where shall I sit?

1 — Do you want me to tell him the truth?
1 — Do you want us to put these books here?
3 — Do you want us to turn the lights on?
4 — Do you want me to meet you at the station?
5 — Do you want me to talk to her?
6 — Do you want me to sing & song for you?
7 — Do you want me to invite her?
8 — Do you want me to wash the dishes now?
9 — Where do you want me to leave it?
10 — What do you want me to tell him?
11 — Where do you want me to buy the tickets?

B — örnekten yararlanarak karşınızdaki kimselere teklifte bulununuz,

Example:
1 — Let’s listen to Turkish music.
Shall we listen to Turkish music?

1 — Let’s have steak.
2 — Let’s visit Miss Williams after school.
3 — Let’s pla:y basketball today.
4 — Let’s drink something in the Cafe.
5 — Let’s take your brother with us.
6 — Let’s stay at home today. .
7 — Let’s ask this question to the teacher.
8 — Let’s do this exercise again.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız