XI. ULUSLARARASI ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ

0
320

XI. ULUSLARARASI ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ

23-25 EKİM 2014- BAYBURT

Kapanış Bildirgesi

22 Ekim 2014 sabahı Ankara’dan otobüs ile yola çıkan aralarında Kosova ve Yunanistan’dan katılımcıların bulunduğu  kongre heyeti Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane üzerinden Bayburt’a ulaşmıştır. Çorum’un 45 km güneybatısında Eski Tunç Çağı ve Hitit çağında çok önemli bir kült (dini tören) ve sanat merkezi olan 4 uygarlık çağının açığa çıkartıldığı Alacahöyük Ören Yeri ziyaret edilmiştir. Çorum leblebisi ile devam eden yolculukta heyet Amasya’da ki Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesini gezmiştir. Amasya elması eşliğinde Tokat ulaşan kongre heyeti Niksar da bulunan Olca Salça fabrikasında yenen öğle yemeğinin ardından devam eden yolculuklarının sonunda Bayburt’a ulaştı.

Kongre Onursal Başkanlığını Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk COŞKUN’un;

Kongre Başkanlıklarını Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İ. Hamit HANCI,  TBMM Danışmanı ve Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden Dr. Savaş KÜÇÜK ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanı Kemal PELİT’in;

Kongre sekretaryasını Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin AKBULUT, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürol CANTÜRK, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Daire Başkanı Yücel DENER, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Cem Mehmet ÇETİN ve Polis Akademisi Güvenlik Bilimler Enstitüsü Sekreteri Doç. Dr. Ufuk AYHAN’ ın yaptığı kongreye;

Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde Adli Bilimciler Derneği, Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, Bayburt Valiliği, Polis Akademisi, Bayburt Belediyesi, Jandarma Okullar komutanlığı, EGM Kriminal Dairesi Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu ve Jandarma Kriminal Daire Başkanlığının işbirliği ile gerçekleşmiştir.

11.si Bayburt’ ta düzenlenen kongreye KKTC, Kosova, Yunanistan, Azerbaycan, Pakistan, Bulgaristan, Irak, Kırgızistan, İran, Gürcistan ve Makedonya’dan konuşmacılar ve katılımcılar ile birlikte 400 kişi katılmıştır. Farklı disiplinlerden katılımcıların bulunduğu kongrede adli bilimler alanında yeni ve güncel pek çok konu tartışılmıştır.

23 Ekim 2014 Perşembe günü XI. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi ve Bayburt Üniversitesi 2014-2015 akademik yılı açılış törenleriyle başladı.

Açılış konuşmasını ilk olarak Kongre başkanlarından Dr. Savaş KÜÇÜK yaptı. Dr. Küçük multidisipliner bir alan olan adli bilimlerin her yıl farklı illerde gerçekleştirdiği Anadolu Adli Bilimler kongresinin Bayburt ‘ta düzenlenmesinden mutlu olduklarını ve Bayburt’un bilimsel anlamda bu programlardan yararlanacağını ifade etti.

Ardından Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İ. Hamit HANCI yaptığı konuşmasında adli bilimlerin uluslararası öneminden ve dünden bugüne geldiği noktadan bahsetti. Ayrıca bu kongrenin bugüne kadarki en geniş katılımlı adli bilimler kongresi olduğunu vurguladı.

Daha sonra Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın BÜYÜK konuşmasını yaptı. Adli bilimlerin olaylarda adalete yardımcı olan en önemli bilim dalı olduğunu ve tıp ile hukukun kesişim noktasında bulunduğunu belirtti. 2015 yılında üniversitelerde adli tıp uzmanlarının artması gerekli olduğundan ve 2023 yılı hedeflerinin 17 Grup Başkanlığı ve 63 Şube Müdürlüğü olmakla beraber Adli Bilimler Akademisi’nin kurulmasının da hedefler arasında olduğunu ifade etti.

Ardından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet DAVUTOĞLU, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ, İçişleri Bakanı Efkan ALA, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ ,  Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILINÇ ve İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin MUTLU nun başarı ve tebrik telgrafları okundu.

Tebrik telgraf ve mesajlarının ardından Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk COŞKUN üniversitelerin ülkenin geleceği için oldukça önemli olduğundan ve Bayburt Üniversitesi’nin son yıllardaki gelişiminden bahsetti. Konuşmasını adli bilimlerin önemini vurgulayarak sonlandırdı.

Sonraki konuşmayı Bayburt Belediye Başkanı Mete MEMİŞ gerçekleştirdi. Memiş, konuşmasında üniversitelerin akademik eğitiminden ziyade şehirlerinde gelişmesi için oldukça önemli olduğuna vurguladı.

Kürsüye daha sonra Bayburt Milletvekili Bünyamin ÖZBEK çıktı. Bayburt’un jeopolitik durumuna değinen Özbey, üniversite açıldıktan sonra Türkiye’nin tüm renklerinin Bayburt’ta görülebildiğini ve üniversitenin, eğitimin önemini dile getirdi.

Gümüşhane Milletvekili Feramuz ÜSTÜN ise konuşmasında üniversite eğitiminin gerekliliğinden ve adli bilimlerin adaletin tesis edilmesine yardımcı olan bir bilim dalı olduğundan bahsetti. Yapılan bu kongrelerin daha da büyüyerek devam edeceğini belirten Düzgün, Bayburt’un ve Gümüşhane’nin bilimsel programlara tam destek halinde olduklarını ve olacaklarını söyledi.

Son olarak Bayburt Vali Yardımcısı Ali GÖKHAN konuşmasına Bayburt Valisi Yusuf ODABAŞI’ nın selamını ileterek başladı. Üniversite eğitiminin her anlamda gerekliliğini dile getirdi ve yeni öğretim yılının güzel ve başarılı geçmesi temennileriyle konuşmasını bitirdi.

Kongrenin ilk oturumu Adli Bilimciler Derneği Sağlık Hukuku Komisyon Başkanı Prof. Dr. Zerrin ERKOL’ un başkanlığında açılmıştır.

Oturumun ilk konuşmacı TOBB ETU Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK, Veri Koruma Hukukunda Güncel Bilgiler konulu sunumuna, geçtiğimiz temmuz ayında kaybettiğimiz Avukat Sadun Köprülü’nün aramızda olmamasından duyduğu üzüntüyü ifade ederek başlamıştır. Teknolojinin gelişmesinin hukuka farklı bir boyut kazandırdığını ifade eden Küçük, veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması gibi konuların hukuksal boyutta önemine vurgu yapmıştır. Kişisel bilgilerin yer aldığı, e-okul sistemi gibi, elektronik tabanlı uygulamaların kurumlara faydalı olduğunu; bununla birlikte bilgi güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Uluslararası alanda veri koruma hukukunda gelişmelerin hızla devam ettiğini, ülkemizde ise yasalarda yapılan düzenlemeler dışında henüz veri koruma kanununun bulunmadığını bildirmiştir.

Oturumun ikinci konuşmacısı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Daire Başkanı Yücel DENER, Türkiye’de İlaç, Aşı ve Kozmetiklerde Kalite Kontrol Analizleri konulu sunumunu gerçekleştirmiştir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, ilaç; tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici ve yönlendirici politikalar geliştirmeyi amaç edindiğini; kurumun Türkiye’de üretilen tüm ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin kalite ve kontrolünü yapan tek referans laboratuvar olduğunu bildirdi. Metot olarak uluslararası kabul görmüş yöntemler kullanıldığını, laboratuvarların AB standartlarına uygun olarak düzenlendiğini; bunun yanı sıra kurumun işleyişiyle ilgili tüm işlemleri kapsayan uygulama yönetmeliğinin hazırlandığını belirtti.

Oturumun son konuşmasını Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK Sağlık Hukukunda Uzlaşma konulu sunumuyla yapmıştır. Hukuk ve tıbbın tanımı ve amacıyla başlayan Kök, tıpta sağlık personelinin hastaya zarar verdiği, kötü uygulamada bulunduğu ya da kötü uygulamada bulunduğu iddiasının olduğu durumlarda hukukun devreye girdiğini belirtmiş, otoritenin böylesi durumları kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle düzenlediğini ifade etmiştir. Arabuluculuk ve uzlaşmanın ayrı kavramlar olduğu üzerinde duran Prof. Dr. Kök, bu kavramların salt hukuk kökenli olmasının yeniden düşünülmesi gerektiğini, uzlaştırmanın arabuluculuğa göre daha rasyonel olduğunu ifade etmiştir.

İkinci oturum Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Aslıhan AVCI başkanlığında başladı ve ilk oturumun sunumunu “Sigara ve Gebelik” başlıklı konuşmasıyla sürdürdü. Sigaradaki zehirli maddelerden ve tarihçesinden bahsettikten sonra Türkiye genelinde sigara kullanımı hakkında bilgi vermiştir. Bağımlılık döngüsüne değinen Prof. Dr. Avcı, gebelikte ve doğum sonrası bebeklerde sigara kullanımının etkilerini ve farklı ülkelerde gebelerde sigara kullanım oranlarını dile getirmiştir. Son olarak ani bebek ölümleri sendromunda annenin gebelikte sigara kullanımının etkili olabileceği üzerinde durmuştur.

Oturumun diğer konuşmacısı Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü’nden Zehra DOĞAN “Hukuka Aykırı Elde Edilen Deliller” adlı sunumunda dijital teknolojinin pek çok imkân sağlamasından ve bunların kullanımının hukuken sınırlı oluşundan bahsetmiştir. Uydurma dijital delillerin oluşturmasının önlenmesi, dijital delillerin güvenirliliği ve elde edilmesi, depolanması, nakledilmesi konularına değinmiş ve elektronik veri takibi yoluyla kişilerin faaliyetleri hakkında kişisel veya görsel takip yapmadan da oldukça kapsamlı bilgiler edinmenin mümkün olduğunu belirtmiştir.

“Vergi Suçlarında Masumiyet Karinesi” adlı sunumuyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Eda ÖZDİLER KÜÇÜK oturumun son konuşmasında masumiyet karinesinin suçun yasal yollarla ispatlanmasına kadar geçerli olduğu üzerinde durmuş ve masumiyet karinesinin işlevlerinden bahsetmiştir. Vergi suçlarında kararların gerekçeli verilmesinin esas olduğunu belirtmiştir.

Üçüncü oturumun başkanlığını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Berna AYDIN yapmıştır.

Oturumun birinci konuşmacısı Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL “Kemik Buluntuların İncelenmesinde Adli Antropologların Rolü” konulu sunumunda antropologların adli bilimlerdeki yerinden ve öneminden bahsetmiştir. Kitlesel ölümlerin çözümlenmesi, tarihsel olayların aydınlatılması gibi önemli görevleri olan antropologların kolluk kuvvetlerinde, felaket kurbanlarını kimliklendirme timlerinde ve sivil toplum örgütleri gibi örgütlerde yer almasının multidisipliner olarak çalışması gereken adli bilimler içerisinde son derece önemli olduğuna belirtmiştir.

Ardından ikinci konuşmacı Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü’nden Bio. Sinem ÖZCAN “Ani Ölüm Uyuşturucusu: Bonzai ve Kannabinoid Reseptör Aktivitesi” başlıklı sunumda günümüzde kullanımı oldukça sıklaşan bonzainin kısa bir tarihçesinin ardından paketlenmesinden ve yapısından bahsetmiştir. Sentetik bir kannabinoid türevi olan bonzainin ciddi intoksidasyonlar meydana getirdiğini ve halk sağlığını tehdit ettiğini vurgulamıştır.

Dördüncü oturum Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL başkanlığında sürmüştür.

İlk konuşmacı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Mehmet TOSUN “Post-Mortem Biyokimya” konulu konuşmasında biyokimya organizmaların yapısını, zaman içinde meydana gelen değişimleri açıklarken yaklaşık 10000 parametre kullanılır öte yandan adli tıp ile biyokimyanın kesişimini oluşturan adli biyokimya ölümle birlikte enerji üretiminin durmasına, metabolik sürecin tamamıyla etkilenmesine, biyolojik zarların parçalanması vb. değişimlerin belirlenmesinde adli biyokimya önemlidir dedi. Ayrıca Doç. Dr. Tosun klinik laboratuvarda uygulanan kriterlerin çoğu zaman post mortem çalışmalarda geçerli olmadığına dikkat çekti ve ülkemizde adli biyokimya yüksek lisans ve doktora programlarının açılması önerisinde bulundu.

Oturumun son konuşmacısı “Evcil Hayvanların Adli Bilimlerde Kullanımı” konulu sunumuyla Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü’nden Bio. Sabire ÖNEL olmuştur. Adli vakalar görülen evcil hayvan saldırılarının önlenmesine yönelik olarak özellikle kedi ve köpeklerin vücut dillerinden ve anlamlarından bahsederken bu hayvanların bazen sahiplerini kurtardıklarını belirtmiştir. Bio. Önel hayvan sahibi olmanın kolay olmasına karşın eğitim gerektirdiğini, bazı ülkelerde hayvan eğitici sertifikasının zorunlu tutulduğunu bildirmiş ve konuşmasını evcil hayvan saldırılarından örneklerle noktalamıştır.

Kongrenin beşinci oturumunun başkanlığını Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ yapmıştır.

Oturumun birinci sunumunu Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nden Dr. George S. POLYMERİS “Nükleer Adli Bilimler” konusunda yapmıştır. Dr. Polymeris konuşmasında Nükleer adli bilimleri nükleer materyallerin dâhil olduğu kazalarda ve olaylarda delil bulmak için nükleer materyallerin, dozlarının, kaynaklarının incelenmesi olarak yorumlarken nükleer materyallerin x-ray, elektron mikroskopisi, kütle spektropometrisi gibi metotlarla analiz edildiği belirtmiştir.  Alfa spektroskopi, nötron aktivasyon analizi, X ışını kırınımı gibi yöntemlerin kullanıldığı nükleer adli bilim incelemelerinde zamana göre uygulanan bu metotların değişebileceğinden bahsetmiştir.

Sonraki sunumda Kriminal Polis Laboratuvarı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü’nden Komiser Yardımcısı Ferhat ERTUĞRUL “Aile Bireylerinin İmza Benzerliklerinin Araştırılması” konusunu anlatmıştır. İmzayı günlük hayatta kişileri belirli sorumluklar altına sokan sürekli aynı şekilde yazılan işaret ve el hareketleri bütünü olarak tanımlarken yzı tarzında, şekilsel ve basit 3 çeşit imzanın varlığını belirmiştir. Çalışmalarında aile içerisindeki bireylerin imzalarının benzerlik gösterdiği hipotezinde bulunan Ertuğrul çalışma sonucunda aile içi eğitimin ve ebeveyn mesleğinin aile içi imza benzerliklerinin nedenlerinden olduğunu, aile içerisindeki bireylerin imzalarının %20 oranında benzerlik gösterdiğini bildirmiştir.

Üçüncü sunum Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nden Hem. Melek ÇELİK’in “Adli Hemşirelik” konulu konuşması olmuştur. Adli hemşireliğin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihçesiyle sunumuna başlayan Hem. Çelik adli tıp biliminin adli tıp uzmanları ve adli hemşirelerle bir bütün oluşturduğunu vurgularken adli hemşireliğin yurdumuzda lisans eğitiminde seçmeli değil zorunlu dersler arasına girmesinin oldukça önemli olduğunu bununla birlikte yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasının gerekliliğini ve multidisipliner çalışmanın adli bilimler için önemini vurgulamıştır.

Bilimsel programın ikinci gününde altıncı oturumun başkanlığını Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Süleyman GÖREN yapmıştır.

Yunanistan’dan Ortopedi Uzmanı Serbest Hekim Op. Dr. Hüseyin BEKİR oturumun ilk konuşmacısı olarak “Kas-İskelet Sistemi Tümörlerinde Evreleme ve Temel Cerrahi Prensipler” konulu sunumunu yapmıştır. Her hastalığın evresini bilmenin ve tedavisini ona göre planlamanın önemini vurgulayarak sunumuna başlayan Op. Dr. Bekir evrelemenin hastalığın geleceğini belirlemede etkili olduğunu ve zaman tasarrufu sağlayacağını ekleyerek cerrahi evreleme sisteminin derecelendirme, tümör anatomik yayılımı, metastaz olmak üzere üç temel klasik parametre üzerine kurulduğuna bildirmiştir.  Kas ve iskelet tümörlerinin tedavi şekillerinden bahseden Bekir, hastanın hayatının uzvun işlevinden daha mühim olduğunu söyleyerek sunumunu bitirmiştir.

Oturumun son konuşmacısı Kosova Anayasa Mahkemesi Yargıcı ve Kosova Eski Adalet Bakanı Dr. Altay SUROY “Kosova’da Yargı Bağımsızlığının Yasal Standartları” isimli konuşmasında 6 yıl önce bağımsızlığını kazanan Kosova’nın en genç cumhuriyet ülkesi olduğunu, iki milyon nüfuslu ülkede yirmi bin Türk’ün yaşadığını ifade etmiştir. Kosova Anayasası’nda yasama, yürütme, yargının üç erk olarak düzenlendiğini ve yargı bağımsızlığının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olduğunu belirtmiştir. Yargıda tarafsızlığın en baş koşulunun bağımsızlık olduğunu, bağımsız yargının da özgürlükçü demokrasinin temeli olduğunu vurgulamıştır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Mukaddes GÜRLER’in başkanlığında açılan yedinci oturumun birinci konuşmacısı Emekli J. Alb. Dr. Ercan SEYHAN “Patlamanın Etkileri” konulu sunumunda patlamanın temel etkilerini; basınç, ısı, parça ve tali etkiler olarak sınıflandırmıştır ve patlayıcının infilak etmesinde patlayan maddenin kimyasal reaksiyonu bu etkilerin oluşmasını sağlar vurgusunda bulunmuştur. Patlama etkilerinin yaratabileceği yaralanmaları patlama merkezinden itibaren 1.cil, 2.cil, 3.cül ve diğer yaralanmalar olarak kategorize ederken kula zarında, akciğerlerde, vb. organlarda meydana getirdiği çoğu zaman geriye dönüşü olmayan hasarlar bıraktığını ve patlama kaynaklı felaketlerin sadece savaş alanlarına has olmadığını bildirdi.

“Adli Epidemiyoloji”  sunumuyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumundan Dr. Gürcan PARACIKLI Türk Dil Kurumunun tanımına göre epidemiyolojinin salgın hastalıkları inceleyen hekimlik dalı olduğunu adli epidemiyolojinin ise doğal bir olay, kaza, suç veya ulusal güvenlik ile ilgili meselelerde klinisyenlerin, halk sağlıkçılarının ve adli kolluğun aynı anda çalışmasını içeren yeni bir disiplin olarak tanımlamıştır.

Üçüncü konuşmacı KKTC’den Bio. Fezile ÖZDEMİR “KKTC’de Adli Bilimlerin Yeri” konulu sunusunda KKTC’de suç dağılımlarını ve adli bilimlerin inceleme yöntemleri ile işleyiş hiyerarşisini açıklamıştır. Ülkede kurulan kayıp şahıslar komitesi hakkında bilgiler veren Özdemir, KKTC’de Adli Tıp Kurumu’na benzer bir kurumun açılmasının oldukça gerekli olduğunu ve kurulacak olan bu kuruma yüksek lisans ve doktorasını adli bilimlerde tamamlamış kişilerin görev alması gerektiğini vurgulamıştır.

Adli Tıp Kurumu Önceki Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih YAĞMUR’UN başkanlık yaptığı sekizinci oturumda ilk konuşmacı Doç. Dr. Mukaddes GÜRLER, ‘Adli Toksikoloji Laboratuvar Rehberi’ konulu sunumunda ilk adli toksikoloji rehberinin 1991 yılında Amerika’da hazırlandığını, ülkemizde henüz böyle bir rehberin bulunmadığını; ancak birçok kriminal ve sivil hukuk davalarında toksikolojik analizlere ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle kişilere bağlı kalmayan, sabit standardizasyonun oluşturulması ve adli camiaya sunulması gerektiğini, bu alanda çalışanların ise iyi eğitim almış, tecrübeli kişiler olması gerektiğini ifade etmiştir.

İkinci konuşmacı, Adli Tıp Kurumu Ankara grup Başkanlığı’ndan Jeoloji Yüksek Mühendisi Murat MERT,  ‘Postmortem Toksikolojik İncelemelerde Toprağın Rolü’ sunumunda adli toksikolojinin adli makamlara yansımış tüm toksikolojik olaylarla ilgilendiğine ve multidisipliner çalışılması gereken bir alan olduğuna değinmiş olup toprağın toksikolojik olarak incelenmesi ve sistematik toksikolojik analizlerin kullanılması gerektiğini dile getirmiştir. Ayrıca 29-30 Kasım 2014 tarihinde 1. Uluslararası Adli Toksikoloji Kongresi ve Çalıştayının Ankara Üniversitesi’nde gerçekleşeceğini eklemiştir.

3. konuşmacı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi veteriner hekim Nükhet BİLGEN ise ‘Adli Veterinerlik Hekimlikte DNA İncelemeleri’ konulu sunumunda hayvanlar ile ilgili hırsızlık, kayıp, istismar gibi adli olaylarda yaptıkları DNA incelemelerini ve elde ettikleri sonuçların olay mekanizmasının çözümlenmesinde kullanıldığını örnek vakalarla anlatmıştır.

Dokuzuncu oturum Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürol CANTÜRK başkanlığında gerçekleşmiştir.

Birinci konuşmacı “Yaşam ve Olasılık” sunumu ile Ankara Üniversitesi Biyoistatistik bölümünden Doç. Dr. Serdar Kenan KÖSE adli bilimlerle biyoistatistiğin kesişiminin belirsizlikler ve olasılık kavramı olduğunu belirmiş, bilgi ve bilginin değişebilirliğini vurgulamıştır.  Bilgiye ulaşmak, araştırmak ve sonuca ulaşmak için gereken durumları ve yaklaşımları açıklamış önyargı, kader-kadersizlik, şans-şanssızlık, güvenilirlik-güvenilmezlik kavramlarına değinmiştir.

Oturumun ikinci ve son konuşmacısı Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’ndan Jand. Albay Mustafa MERCAN “Adli Bilimlerde Jandarma Kriminal Sistemi” adlı sunumunda suç soruşturmasında görevli birimleri, Kriminal Daire Başkanlığı bünyesindeki özel maksatlı timler ve kriminal faaliyetleri, inceleme ve analiz yöntemlerini anlatmıştır. Kriminal sistemin ilkel suç metotlarından bilimsel metoda geçişte önemli olduğunu vurgulamıştır.

Kongrenin onuncu oturumunun başkanlığını Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Niyazi MERİÇ yapmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi’nden Ahmet Haşim ALAGÜNEY  “Güvenlik Kamera Sistemlerinden Elde Edilen Kayıtların Delil Kıymeti” konulu sunumunda kamera kayıtlarının güvenlikteki öneminden, güvenlik kamera sistemlerinin tarihçesini, bileşenlerini, faydalarını, sistemin kayıt değerini etkileyen faktörleri ve ulusal standartları anlatmıştır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Rıza YILMAZ’ ın başkanlığında on birinci oturum olan poster oturumu gerçekleşmiştir. Poster sunumları sırasıyla şöyledir:

Yrd. Doç. Dr. Yasin ATAÇ- Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi: Sahte Düzenlenen GSM Aboneliklerinin İncelenmesi

Yasin Hasan Balcıoğlu, Filiz Ekim Çevik- İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü: İngiliz Hukuk Sisteminde Tıpta İhmal ve Bakım Standartları Uygulamaları: BOLAM VE BOLITHO Testleri

Bio. Sinem ÖZCAN, Adli Bio. Uzm. Ayşe KARAKUŞ- Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü: Ani Ölüm Uyuşturucusu: Bonzai ve Kannabinoid Reseptör Aktivitesi

Prof. Dr. Adalat HASANOV, Yrd. Doç. Dr. Jamal MUSAYEV, Dr. İdris PAŞAYEV, Dr. Hikmat ZEYNALOV, Doç. Dr. Rahima GABULOVA, Dr. Ramil VELİYEV: Kardiyak Kökenli Ölüm Olgularında Klinik-Patolojik Korelasyon

Dr. Gürcan PARACIKLI- Adli Epidemiyoloji

Dr. Aylin YALÇIN SARIBEY- Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı: Ardışık Seri Numaralı Makineli Tabancalara Ait Kovanlarda Sınıf ve Bireysel Karakteristiklerin Karşılaştırılması

Güven Seçkin KIRCI, Hasan OKUMUŞ, Erdal ÖZER, İsmail BİRİNCİOĞLU – KTÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı: BAYBURT İLİNDE ÖLÜMLE SONUÇLANAN İNTİHAR OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DR. BAYRAM YÜKSEL, ARZU EROĞLU, EMİN TURHAL, MURAT ÇAVUŞ, DR. TANER BORA-Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı, Emniyet Genel Müdürlüğü: SENTETİK KANNABİNOİDLERİN BİTKİSEL MATERYALLERDEN ANALİZİ.

Arş.Gör.Dr.Ramazan İLHAN, Arş.Gör.Dr.Adem ARTAR, Yrd.Doç.Dr.Celal BÜTÜN, Prof.Dr.Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ -Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı: BÜTAN GAZI İNHALASYONU SONUCU ÖLÜM: İKİ OLGU SUNUMU

Ersin KARAPAZARLIOĞLU, Erol BAYHAN, Selime ÖLMEZ BAYHAN- Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü: Şırnak İlinde Koyun Karkasları Üzerine Gelen Calliphoridae Faunasının ve Mevsimsel Dağılımının Belirlenmesi

Uzm.Dr.Hülya Güler, Yard.Doç.Dr.Ahsen Kaya, Araş.Gör.Orhan Meral, Araş.Gör.Nihal Erdoğan, Prof.Dr.Süheyla Ertürk- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı: NÜFUS KAYDINA GÖRE ÇOCUK YAŞ GRUBUNDA GÖRÜNEN OLGULARIN YAŞ TAYİNİ RAPORU İSTEM NEDENLERİNİN İRDELENMESİ: 6,5 YILLIK DENEYİM

Biomüh. Emine Firdevs YILDIRIM, Bio. Merve İYRAS, Bio. Merve PARLAKGÖRÜR- Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Adli Bilimler Açışından Bakış

Doğuş Özdemir Kara, Ahmet Şahpaz, Sultan Pehlivan, Dilhan Türkkan, Hanife Alkurt Alkan, İbrahim Acungil- Adli Tıp Kurumu, Ankara grup Başkanlığı, Morg İhtisas Dairesi ve .Ankara Üniversitesi, Adli Tıp AD: GM1 GANGLİOSİDOSİS: Olgu Sunumu

Arzu Eroğlu, Dr. Bayram Yüksel, Prof. Dr. B. İmge Ergüder, Yrd. Doç. Dr. Aydın Rüstemoğlu, Doç. Dr. Zeliha Kayaaltı, Dr. Levent Zorbek Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD,  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD: INVESTIGATOR ARGUS X-12 KİTİ İLE DNA ANALİZİ

Ahsen Kaya, Beytullah Karadayı, Sinan Uygun, Şükriye Karadayı, Hüseyin Afşin – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Kurumu, Adli Tıp Kurumu: ACİL SERVİSLERDE ISIRIK İZLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. İsmail ÇAKIR- İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü: Lazer İndüklenmiş Plazma Spektroskopi (LIBS) Tekniğinin Adli Belge İncelemelerinde Kullanımı

Bio. Fezile ÖZDEMİR, Doç. Dr. Zeliha KAYAALTI- Ankara ÜniversitesiAdliBilimlerEnstitüsü: AdliOlaylardaAlkolDüzeyiniEtkileyenFaktörlerveAlkolDüzeyiBiyogöstergeleri

Hasan OKUMUŞ,  Güven Seçkin KIRCI,  Serkan ÇAĞLAYAN,  İsmail BİRİNCİOĞLU,  Erdal ÖZER- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı: BAYBURT İLİNDE 2008-2013 YILLARI ARASINDA GÜVENLİK BİRİMİNE BAŞVURAN ÇOCUK OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Savas KÜCÜK, Esra BALCIOĞLU, Pinar TARGAN, Prof. Dr. Gürol CANTÜRK, Doc.Dr.Zeliha KAYAALTI- TrafikIhtisasDairesiAdli Tip Kurumu, Ankara ÜniversitesiAdliBilimlerEnstitusu, British Transport Police Scientific Support Unit London UK: TrafikKazalarındaAlkol-TıbbiİlaçveUyuşturucuMaddelerinKullanımı

Doç. Dr. İsmail ÇAKIR PhD, Ömer KARATAŞ, MSc- İstanbul ÜniversitesiAdli Tıp Enstitüsü: AdliBelgeİncelemelerinde Tel Zımba İncelemelerininÖnemi

Yrd.Doç.Dr.Celal BÜTÜN, Prof.Dr.Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ, Arş.Gör.Dr.Sema YAMAN, Arş.Gör.Dr.Adem ARTAR, Arş.Gör.Dr.Oğuzhan ÖĞÜT- Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Sivas: İŞ KAZASINA BAĞLI ÖLÜM: İKİ OLGU SUNUMU

Ebe İnci Yağmur TEZBASAN- Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu: ADLİ BİLİMLER İÇERİSİNDE GELİŞMEKTE OLAN SPESİFİK BİR ALAN “ADLİ EBELİK”

Ersin KARAPAZARLIOĞLU, Sebahat SULLIVAN- Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü: Karkasların Çürüme Sürecinde Güvelerin Rolü

VecdetÖz, ŞükriyeKaradayı, HüseyinÇakan, BeytullahKaradayı, Ahsen Kaya, Ahmet Algan- Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, HalkSağlığıMüdürlüğü,  Adli Tıp Anabilim Dalı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 9 EylülÜniversitesi, BilimÜniversitesi Tıp Fakültesi: BİYOTERÖRİZM KAPSAMINDA EBOLA VİRÜSÜ

MSc. Murat DURDU, Doç.Dr. Nergis CANTÜRK, MSc. Mustafa MERCAN- Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü: PİROTEKNİK ÜRÜNLERDEN HAVAİ FİŞEKLERİN POTANSİYEL RİSKLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Orhan MERAL, Nihal ERDOĞAN, Hülya GÜLER, Ahsen KAYA, Aytaç KOÇAK-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı:POSTTRAVMATİK YAĞ EMBOLİSİ VE ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SUNUMU

Uz.Dr.Muharrem ÇELİK, Yrd.Doç.Dr.Celal BÜTÜN, Prof.Dr.Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ, Prof.Dr.Cesur GÜMÜŞ, Prof.Dr.İbrahim ÖZTOPRAKAdalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Ordu Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı: VİRTOPSİNİN OTOPSİYE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ORTAYA KOYAN OLGULARIN SUNUMU

Zerrin ERKOL, Fatmagül ASLAN, Hayri ERKOL,Serdar TİMUR-Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Birimi, Antalya, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı: ALIN BÖLGESİNDE KESİCİ-EZİCİ ALET YARALANMASI ŞEKLİNDE ATİPİK YARALANMAYA NEDEN OLAN TRAFİK KAZASI: OLGU SUNUMU

Fatmagül ASLAN, Zerrin ERKOL, Serdar TİMUR, Ethem Taner GÖKSU-Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Birimi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı:TELEVİZYON DÜŞMESİNE BAĞLI ÇOCUKLUK ÇAĞI YARALANMALARI: OLGU SUNUMU

Fatmagül ASLAN, Zerrin ERKOL, Serdar TİMUR, Bora BÜKEN- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Birimi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı: MAĞDURUN YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKMAYAN BOĞAZLAMA OLGUSUNA ADLİ TIBBİ YAKLAŞIM

Poster sunumlarının ardından kongrenin kapanış konuşmalarını Prof. Dr. İ. Hamit HANCI ve Dr. Savaş KÜÇÜK gerçekleştirmişlerdir. Kongrenin oldukça verimli geçtiğinden ve ilerleyen zamanlarda adli bilimler kongrelerinin ivme kazanarak devam edeceğini belirtmişlerdir. 2015 Mayıs ayında Batman’da 12. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi’ nin yapılması temennisiyle kongre sona ermiştir.

Fotograflar

https://plus.google.com/photos/114249692967547857497/albums/6075663244848555985

adresindedir

Kongrede alınan kararlardan bazıları şunlardır:

-Adli bilimlerde multidisipliner çalışmanın desteklenmesi.

-Adli Antropoloji, Adli Biyokimya, Adli Hemşirelik ve Adli Ebelik yüksek lisans ve doktora programlarının açılması.

-Devlette açılan Antropolog kadrolarına alım sürecinin sadece yazılı sınavla sınırlı kalmaması gerektiği, mutlaka mülakatla desteklenmesi ve ona göre kadrolaşmanın gerçekleşmesinin daha yararlı olacağı.

-Hemşirelik lisans eğitiminde Adli Hemşirelik dersinin seçmeli ders olarak değil zorunlu ders olarak okutulması.

-Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nın ortak balistik ve  parmak izi veri tabanı kullanmalarının adli vakalarda suçu aydınlatmada daha hızlı ve daha net sonuçlar elde edilmesini sağlayacağı

-KKTC’de Adli Tıp Kurumu açılmasının gerekliliği.

Kongre sosyal programı kapsamında katılımcılar otobüslerle şehrin batısında 1682 m. rakımlı tepe üzerinde bulunan ve Saltukoğulları komutanlarından Mengücük Gazi’nin erkek kardeşi Osman Gazi ve kız kardeşine ait olduğu bilinen “Şehit Osman Türbeleri”  ziyaret edilmiştir. Türbelerin yanında bulunan mezar taşlarının 600-700 senelik oldukları sanılmaktadır. Bu türbeler sarı taştan yapılmış, taş işleme sanatının örneklerini taşıyan ve tarihi önemi olan türbelerdir.

Ardından Bayburt kent merkezinin kuzeyinde yer alan “Bayburt Kalesi” ne çıkılmıştır.

Zigana ve kop dağlarından aşılarak ulaşılan Bayburt kalesinin tarihinin  M.S. 58’ler olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda Karadeniz’i Basra körfezine bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunan Bayburt kalesi tarihte Evliya Çelebinin ve Dede Korkut’un eserlerinde geçmektedir. Yeşil ve mor renkli firuze çinileri ile süslenmiş olan Kalede bugün gerek savaşlar gerekse tahribat yüzünden çiniler bulunmamaktadır. Kaleyi gezen, hatıra fotoğrafları çekinen katılımcılar keyifli vakit geçirmişlerdir.

Bayburt yöresel ürünlerinin satıldığı bir pazar gezilmiştir. Burada yöreye özel köme, pestil, kete vb. ürünler tadılmış ve hediyelikler alınmıştır.

Bayburt kent merkezine 45 km uzaklıkta bulunan ve 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü’nü alan “Baksı Müzesi” ziyaret edilmiştir. Baksı; sergi salonları, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi gibi bölümlere sahip olan doğa ile iç içe muhteşem manzaralı bir sanat müzesidir ve ilgi çekici tarihi ve modern eserleri barındırmaktadır.

Müze gezisinin ardından Ankara’dan otobüs ile Kongreye gelen konuşmacılar ve katılımcılar Bayburt’tan ayrılarak sırasıyla Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Çorum, Kırıkkale üzerinden 6 ili görerek yolculuklarını tamamlamışlardır.

Toplamda 12 ili görerek Kongre’yi tamamlayan heyet, heyecanla 12.Anadolu Adli Bilimler Kongresini beklemektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız