ALLAH’IN İP’İ!

0
333

 

“..Hep birlikte Allah’ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın.”(Ali İmran3/103)

Allah’ın ipi, zimmeti. Hablullah tâbiri Kur’ân’da Allah’a izafe edilerek yalnız bir yerde geçmektedir. Habl; ip mânâsınadır. Aynı zamanda bu kelime Allah’a verilen söz, zimmet, güvenme, ağırlık, ulaşma, ulaştırma ve sebep anlamlarına gelir.

14 Asır önce  Hz Muhammed’e (AVS) vahyolunan ve insanlığa kurtuluş reçetesi olarak gönderilmiş bulunan zamanlar üstü Kur’an-Kerim doğru yolun tek ve eşsiz otantik rehberidir.

Allah katından indirilen(inzal) ve 22 yıl 2 Ay 22 günde HZ. Muhammed’e vahyolunan (tenzil) Kur’an-ı Kerim ayet beyanı ile Allah’ın İP’i Hablullah’tır.

Allah’ın İP’ine yapışmak ve ayrılmamak insanlar için ilahi bir emirdir.(3/103)

Kur’an Vahyi “İKRA” (OKU) İlahi emri ile başlamıştır ki, bu ilahi emir bile başlı başına bir mucizedir.

Bilgi iletişim çağında bile bu gerçeğin tam anlamıyla idrak edilebildiği ve bilginin son derce önemli olduğunun kavran(ıl) dığı söylenemez.

İSLAM, Allah’in İNSANLAR için takdir ettiği DİN’dir!

Dilleri, renkleri, ırkları var edende Allah’tır. (cc)

Bunun içindir ki hiç kimsenin dinde mülkiyetcilik hakkı yoktur ve olamazda.

Dünya insanlık ailesinin gündeminde daima yer bulan kaos (Kargaşa), insanlığı konsensüs (uzlaşma) arayışlarına itmiştir. Bilgi sahibi olunmadan uzlaşmanın temin edilebilmesi oldukça zordur. Bu nedenledir ki, konsensüs temin edilebilmesi için bilenlere konuş, bilmeyenlere sen sus denilmeli ve gerçek anlamda bir konsensüsün teminine gidilmelidir.

İslam dininin mensubu Müslümanlar, ilahi emirler doğrultusunda hareket edebilmek için önce Kur’an-ı gereği gibi okuyup öğrenmelidirler. Kur’an bu yönde insanları hassasiyetle uyarmaktadır.(4/82)

“Peki, bunlar, Kur’an’ın anlamını inceden inceye düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var?”(47/24)

Allah’ın ipine sarılmak ve ayrılmamak için Kur’an’ın ele alınıp okuması elzemdir.

Okuduklarını düşünüp anlayanlar, anladıklarını günlük hayatlarında eyleme dönüştürdükleri sürece barışa yönelik hareket etmeye, iyi,  güzel ve doğru olanı sergilemeye başlamış olurlar.

Sonuç olarak, İSALM’a alaka duyan insanlar, ALAK Suresi’ndeki ilk ilahi emre(İKRA-OKU) layıkı ile uymalı, okuduklarını anlamalı ve eyleme dönüştürmelidirler.

Bildiklerini uygulama alanına taşıyanların mükafatı, sonsuz kadar başlarında taşıyacakları fazilet tacı olacaktır…

BİR AYET

Sana vahyedilene sımsıkı sarıl. İşte  o zaman dosdoğru yolda olursun, bu sana ve kavmine bir şereftir O’na uyup uymamaktan sorgulanacaksınız…

BİR HADİS

Ya öğreten, ya öğrenen ya dinleyen ya da ilmi seven ol, beşincisi olma(yani bunların dışında kalma)helak olursun.

BİR SÖZ

Duvarlara takılıp kalanlar kapıların açıldığı dünyaları hiç göremezler.

 

*

Yüksel Mert

yukselmertoglu@hotmail.com

 

BİR SÖZ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız