Zeka Gelişimi

0
365

Nokta derinleşme, bir konudaki idrak faaliyetinin genişlemeden derinleşmesidir. İdrak faaliyeti aynı anda hem yatay ve hem de dikeydir. Genişlemeden derinleşmesi normal şartlarda gerçekleşmez. Her derinleşme adımını genişleme takip eder ve genişleme olmadan…

 

 

 

 
Yazar : Hakİ Demİr
demirhaki@gmail.com

 

ZEKA GELİŞİMİ için NOKTA DERİNLEŞME TEKNİĞİ

 

Nokta derinleşme nedir?
Nokta derinleşme, bir konudaki idrak faaliyetinin genişlemeden derinleşmesidir. İdrak faaliyeti aynı anda hem yatay ve hem de dikeydir. Genişlemeden derinleşmesi normal şartlarda gerçekleşmez. Her derinleşme adımını genişleme takip eder ve genişleme olmadan derinleşme devam etmez.
Kâinattaki tüm varlığın tek bir öze sahip olduğu ve bu özün farklı biçimlenmeleriyle farklı varlık çeşitlerinin ortaya çıktığı kabul ediliyorsa eğer, nokta derinleşme bu öze giden en kestirme yoldur ve bunun için gereklidir. Kâinattaki varlık çeşitlerinin her birinin farklı özlere sahip olduğu düşünülüyorsa eğer, ilgili varlığın (konunun) özüne ulaşmanın en kestirme yoludur.
Nokta derinleşmenin iki faydası var. Birincisi, varlığın özüne inmek ve dolayısıyla varlığın ve hayatın anlamını kavramak, ikincisi ise, ilgili konudan azami verimi elde etmek. Bir varlıkta nokta derinleşme gerçekleştirilebildiğinde o varlıktaki tüm fayda verime dönüşebilir. Normal hayat şartlarında tasarrufumuz altındaki bir varlıktan asgari seviyede faydalanırız.  Üstelik bunun farkına dahi varmayız. Nokta derinleşme bazen tahlil faaliyeti ile gerçekleşir, bazen terkip faaliyeti ile gerçekleşir, bazen tecrit faaliyeti ile gerçekleşir. Nokta derinleşmeyi sadece tahlil faaliyeti olarak anlamak yanlış olur. Terkip faaliyetinde her ne kadar birçok varlıktan bahsetmek gerekiyorsa da aynı çizgi üzerinde devam edilmesi nokta derinleşmeyi göstermektedir.
Kimler yapabilir?
Nokta derinleşmeyi her insan yapamaz veya nokta derinleşmeyi her insan yapabilirse de burada bahsettiğimiz derinliğe her insan ulaşamaz. Nokta derinleşmede yeterli derinliğe ulaşabilme imkanına sahip olan insanlar genellikle dehalar ve yüksek zeka seviyesine sahip olanlardır.
Nokta derinleşme idrak çeşitlerinin en zor olanlarındandır. Bir varlığı kendi sınırları içinde ve diğer varlık ve vakıalardan yardım almaksızın idrak edebilmektir. Nokta derinleşme aynı zamanda tecrit (bir anlamda soyutlama) faaliyetidir. Tecrit istidadı genellikle yüksek zeka seviyesinde bulunur.
Nokta derinleşme, şuur ve yüksek zeka sahibi insanlar tarafından gerçekleştirilebildiği için, etkilerini daha çok zeka ve şuurda meydana getirirler. Akıl nokta derinleşmelerden mutlaka etkilenir fakat şuur kadar faydalanma imkânı yoktur. Bu sebeple bu konu bu eserde kısaca ele alınmıştır.
Akla zararları
Nokta derinleşmenin akla hem faydası ve hem de zararı vardır. Faydalarını toplamak ve zararlarından korunmak için dikkatli olmak gerekir. Nokta derinleşme akıl kilitlenmesine ve zihni kilitlenmeye sebep olabilecek bir faaliyettir. Nokta derinleşme veya tecrit faaliyeti kontrollü olmaz ve insanı kuşatırsa bir girdaba dönüşür. Bunun için nokta derinleşmenin gerçekleştirilebilmesi gerekir. Nokta derinleşmeyi gerçekleştiremeyecek kişilerin böyle bir riskleri yoktur.
Nokta derinleşmenin akıl kilitlenmesine sebep olması ihtimali azdır. Zira nokta derinleşmeyi gerçekleştirebilen insanlar yüksek zeka sahibi oldukları için bunlarda şuur teşekkül etmiş haldedir. Şuurun teşekkül ettiği insanlarda akıl kilitlenmesi ihtimali yok denecek kadar azdır. Fakat şuur sahibi insanlarda zihni kilitlenme ihtimali devam etmektedir. Bu sebeple nokta derinleşme daha çok zihni kilitlenme riskini beraberinde getirir. Nokta derinleşmeyi gerçekleştirebilen insanlarda şuurun teşekkül etmemiş olması ihtimalinde (az da olsa bu ihtimal vardır) akıl kilitlenmesi tehlikesi vardır ve bu tehlike yoğundur.
Nokta derinleşmelerde aklın kavrayamayacağı vakıaların müşahede edilmesi ve neticelerin ortaya çıkması ilk anda akıl için yıpratıcı bir etki yapabilir. İnsan kendi ürettiği veya tecrübe ettiğini inkâr edemeyeceği için, akıl nokta derinleşmelerde ortaya çıkan sonuçları inkâr etme kudretine sahip değildir. Bu sebeple akıl nasıl bir tavır takınacağını kestiremez. Akıl, inkâr edemediği gibi aynı zamanda anlayamadığı hadiseler karşısında tavırsız ve kararsız kalarak kendi bünyesine zarar verebilir. Anlayamadığı için bünyesine alamaz ve inkâr edemediği için bünyesinden atamaz. İşte bu paradoks akıl için ciddi bir tehlike meydana getirir.
Nokta derinleşmeyi gerçekleştiren kişi, şuur sahibi ise paradoksu şuur çözer ve aklın kaygılarını giderir. Fakat şuur yoksa bu paradoks aklın kilitlenmesine sebep olabilir. Akıl kilitlenmez ve karşılaştığı durumları atlatabilirse, bünyesini fevkalade güçlendirir. Özellikle şuurun bulunduğu insanlarda, şuurun katkısı ile bünyesini güçlendirmesi mümkündür. 
Akla faydaları
Nokta derinleşme üst idrak seviyesine çıkarır veya oraya çıkabilme imkânının olduğunu test eder. Üst idrak seviyesine çıkabilmek ve orada dolaşabilmek aklın bünyesini ve kavrayışını geliştirir. Varlığı bir üst boyutta müşahede edebilmek, akıl için zor olanları kolay hale getirir.
Nokta derinleşmeler aklın mukavemetini kuvvetlendirir. Nokta derinleşme yalnız başına yeterince zordur ve aklın buna dayanabilmesi dahi bünyesini kuvvetlendirecektir. Nokta derinleşmenin verimleri ise aklın bünyesini kuvvetlendirmesine katkıda bulunur.
Nokta derinleşmeler varlık ve vakıaların ilk görünen yüzünün (maskesinin) arkasını görmeye imkan verdiği için aklı şok etkilerden korur. Daha doğrusu akıl için şok edici olay kalmaz ve dolayısıyla bu tür tehlikeler ortadan kalkmış olur.
 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız