Hz. Muhammed’in Öğretme Metotları

0
633

< Hz. Muhammed söylediği hakikatleri bizzat yaşayarak hayatıyla göstermiştir.
< Dinî yükümlülükleri yavaş yavaş, basamak basamak bir sistemle öğretmiştir.
< Öğretmede orta yolda durmaya ve insanları bıktırmamaya özen göstermiştir.
< Öğrenenler arasındaki kişisel farklılıkları göz önünde bulundurmuştur.
< Karşılıklı konuşma ve soru-cevap şeklini kullanmıştır.
< Yanlış düşünceyi söküp atmak, gerçek ve doğru bilgiyi net bir şekilde muhatabın kafasına yerleştirmek için aklî ölçüleri kullanmıştır.

 

 

< Hz. Muhammed söylediği hakikatleri bizzat yaşayarak hayatıyla göstermiştir.
< Dinî yükümlülükleri yavaş yavaş, basamak basamak bir sistemle öğretmiştir.
< Öğretmede orta yolda durmaya ve insanları bıktırmamaya özen göstermiştir.
< Öğrenenler arasındaki kişisel farklılıkları göz önünde bulundurmuştur.
< Karşılıklı konuşma ve soru-cevap şeklini kullanmıştır.
< Yanlış düşünceyi söküp atmak, gerçek ve doğru bilgiyi net bir şekilde muhatabın kafasına yerleştirmek için aklî ölçüleri kullanmıştır.
< Muhataplarına soru yöneltmiş, böylece onların zeka ve bilgi seviyelerini ölçmüştür.
< Mukayese ve örneklendirme metodunu kullanmıştır.
< Benzetme ve halk arasında yaygın olan örnekleri kullanmıştır.
< Anlattığı hususu, elinde herhangi bir şey ile yere ve toprağa çizerek bizzat göstermiştir.
< Sözle beraber jest ve mimiklerini kullanmış ve el ile işaretlerde bulunmuştur.
< Önemine göre, halin mümkün kıldığı bir nesneyi bizzat eline almış, eliyle kaldırmış ve arkasından söyleyeceği hususu söylemiştir.
< Muhataplarından bir soru gelmeden, söze önce kendisi başlamıştır.
< Muhatabının sorusuna eksik ve fazla olmadan cevap vermiştir.
< Muhatabının sorusuna, onun ihtiyacına göre sorduğundan daha fazlasıyla cevap vermiştir.
< Muhatabını, güzel bir hikmet doğrultusunda, sorduğu sorudan daha önemli bir hususa yönlendirdiği de olmuştur.
< Soru soranın sorduğu soruyu tekrarlamasını istemiştir.
< Muhatabın aldığı cevabı tekrar etmesini istemiştir. Böylece cevap unutulmayacaktır.
< Bildiği bir husustan dolayı kişiyi imtihan etmiştir ki bununla doğru cevap vereceği için kişiyi övmek istemiştir.
< Önünde gerçekleşen bir olaya karşı susma yolunu tercih etmiştir.
< Öğretme esnasında meydana gelebilecek imkan ve fırsatları değerlendirmiştir.
< Latife ve şaka yoluyla öğretmeyi tercih etmiştir.
< Öğrettiği hususu yeminle perçinlemiştir.
< Öğretilen hususun önemine binaen sözü üç kere tekrar etmiştir.
< Konunun önemini, oturuşunu ve duruşunu değiştirerek ve sözü tekrar ederek göstermiştir.
< Cevabı geciktirerek muhatabın sorusunu tekrar etmesini sağlayarak onu uyarmıştır.
< Muhatabı uyanışa sevk etmek için, onu omzundan veya elinden tutmuştur.
< Muhatabı teşvik için veya onu sıkıntıya sokacak bir durumdan dolayı, bazı hususların gizli kalmasını yeğlemiştir.
< Söyleyeceği hususun hafızalarda daha iyi yer etmesi veya ezberlenmesi için, sözü kısa ve öz bir şekilde ifade etmiş, daha sonra ise ayrıntılarına geçmiştir.
< Cevabın birkaç madde ile verileceği durumlarda önce cevabın kaç maddeden oluştuğunu bildirmek için sayıyı söylemiş, daha sonra saymıştır.
< Va'z etme, nasihat etme ve öğüt verme metodunu kullanmıştır.
< İnsanların şevklerini kamçılama veya neticesi üzüntü verici hususlardan şiddetle uzaklaştırma (terğib ve terhib) metodunu kullanmıştır.
< Kıssa ve geçmiş ümmetlere ve insanlara dair haberlerle öğretme metodunu uygulamıştır.
< Sorunun cevabının muhatabı utandırma ihtimali olan hususlarda önce nazik bir hazırlık süreci oluşturmuş, soruyu öyle cevaplandırmıştır.
< Sorunun cevabının muhatabı utandırma ihtimali olan hususlarda üstü kapalı olarak kinaye yoluyla ve işaret ederek yetinmiştir.
< Kadınlara öğretmeyi ve nasihat etmeyi de asla ihmal etmemiştir.
< Halin gerektirdiği durumlarda öğretme hususunda azarlayıp paylamayı (tanif) ve kızmayı (gadab) da ihmal etmemiştir. Ne var ki onun paylaması ve kızması da merhamet yörüngesinde ve ümmetinin selameti için olmuştur.
< Talim ve tebliğde, yazma metodunu da kullanmıştır.
< Yabancı dilleri (mesela Süryaniceyi) öğrenmesi için bazı sahabeleri görevlendirmiştir ki bu husus da günümüzde dünyanın dört bir tarafında İslam'ın güzelliklerini öğrenmek isteyenlere karşı yapılacak vazifenin çok önemli bir basamağını teşkil etmektedir.
< Bizzat kendi mübarek zatıyla talimde bulunmuştur.
 Kaynak: Milli Gazete

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız