İŞ’e Gönülden Bağlanmak

0
275

Yöneticilik, belirlenmiş kıstaslarıyla 'sevk, idare ve organizasyon' ile geçiştirilemeyecek büyüklükte bir tanımla anlamını arıyor.
İnsanla çalışılıyor, insanla konuşuyor, insanla uzlaşıyoruz. İnsanı anlamadan yorum yapmak, insanı yorumlamadan duygudaşlık oluşturabilmek, duygudaşlık oluşturulmadan işe nitelik katmak mümkün görünmüyor. İşe gönülden katılımın sağlanmadığı yeni dünya düzeni artık 'iflas'ını istiyor. Bitişini; kendisini ve durumunu inkâr ederek ilan ediyor. Belirlenmiş kurallar ve tartışılmaz yönetim anlayışlarının artık sorgulanır olduğu bir anlayış egemen hale geliyor. Katı kurallar daha esnek bir yapıya doğru yön alıyor.

 

 

Abdüllatİf Erdoğan
info@aerdogan.com

 

Yöneticilik, belirlenmiş kıstaslarıyla 'sevk, idare ve organizasyon' ile geçiştirilemeyecek büyüklükte bir tanımla anlamını arıyor.
İnsanla çalışılıyor, insanla konuşuyor, insanla uzlaşıyoruz. İnsanı anlamadan yorum yapmak, insanı yorumlamadan duygudaşlık oluşturabilmek, duygudaşlık oluşturulmadan işe nitelik katmak mümkün görünmüyor. İşe gönülden katılımın sağlanmadığı yeni dünya düzeni artık 'iflas'ını istiyor. Bitişini; kendisini ve durumunu inkâr ederek ilan ediyor. Belirlenmiş kurallar ve tartışılmaz yönetim anlayışlarının artık sorgulanır olduğu bir anlayış egemen hale geliyor. Katı kurallar daha esnek bir yapıya doğru yön alıyor.
İnsansız çalışma sisteminin hizmet sektöründe çok da fazla yerinin olmayacağı bir büyük çaresizlikle gün ışığına çıkmış durumda. Çalışmanın, üretimin, hizmetin merkezinde olan insan, 'vazgeçilmezliğinin farkında' olmanın yanında işe, üretime, hizmete can katmanın gerektiğinin de bilincinde. Bu hali 'tatsız kılmak' da, 'tatlandırmak' da yine insanın anlayışı belirliyor. Yaklaşımların ve uygulamaların niteliği ile bir şeyler anlam kazanıyor.

Başarılı Yöneticiliğin İlkeleri
 'Başarılı yöneticilik' demek, katılaştırılmış bir kurallar manzumesinin harekete geçirilmesi ve insanların duygularını görmezden gelinmesi demek değil! Başarılı yöneticiliğin bazı kuralları var. Anlaşıldığı ve uygulandığında işletmeye hayat verecek bu kurallardan bazıları şunlar:
1. İşi iyi tanımla.
2. Çalışacak kişi kıstasını doğru belirle.
3. Zamanlamayı ayarla.
4. Çalışan kişinin bulunulan ortamdaki işini yapmaya engel olabilecek bütün unsurları kaldır.
5. Çalışan kişinin özel sorunlarını işine taşımamasını sağla.
6. Duygusal zaaflara düşen çalışanın bu halini gider. Sorunlarıyla geldiğinde fayda yerine zarar verebilir; bunu önle. Gerekirse kısa süreli izinler ver, dinlendir.
7. İşin akışında çalışanın 'iş körlüğü' yaşaması halinde onu eğitimle uyandır.
8. İşin akışında çalışanın 'iş stresi'ne düşmesini önle. Dış etkenlerden yıpranan duygularını oku, anla ve rahatlat.
9. Çalışanın ruhuna zarar verecek bütün davranışlardan kaçın. Bu tarz davranışlarla o kişiyi de, o kişiyle beraber zamanı da, iş gücü kaybı yanında verimliliği de kaybetmiş olursun. 'Kaş yaparım derken, göz çıkartmak' marifetinden uzaklaş.
10. Başarılarında ödüllendir.
11. Başarısızlıklarında yeniden anlat.
12. Eğit, öğret.
13. Sevdir, nefret ettirme.
14. İşini, kurumunu, insanlarla iletişimini mutluluk eksenli benimsemesini sağla.
15. Olumlu yaklaşımlar kazanmasını sağla.
16. Gelişimleri için yatırım yap. Her ne yaparsan, bir şekilde işletmeye dönüşümü olacaktır.
17. Problemlerinde dinle, anla, çözümle.
18. Çift başlı yönetimlerden sakın.
19. Adaletli davran.
20. İşe gönülden katılımı sağla.
  Yöneticilik;
< İlgi,
< Bilgi,
< Sabır,
< Anlayış,
< Emek,
< Yürek ister.
Daha nitelikli işgücünün ortaya çıkması ve işletmelerin verimli sonuçlara ulaşabilmeleri için işe ruhunuzu ve yüreğinizi katın! İnanın, kaybetmeyeceksiniz ve değdiğini göreceksiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız