Söylenişine Göre Rusça Günlük Konuşmalar ve Cümleler

0
38700

Bunu istiyorum Ya vot e’ta haçu’
Lütfen bana şunu gösterin Pakaji’te mnye e’ta paja’lısta
Bu ne kadar tutar? Sko’lka e’ta sto’it?
O pahalıdır E’ta do’raga
Daha iyi bir şey var mıdır? Yest şto nibu’d palu’çşe?
Bu benim için azdır Eta mnye malo
Bu bana uzun gelir Eta dlya minya dli’nnaye
Bu bana dar gelir Eta dilya minya malenkıye
Bu bana boldur Eta dlya minya şiro’kaye
Bunun rengi çok açıktır Kra’ski o’çin ya’rkiye
Bunun rengi çok koyudur Kra’ski o’çin tö’mnıye
Biraz daha koyusunu rica ediyorum Ya haçu’ temnee’ paja’lısta
Lütfen paketleyiniz Upaku’yte ve’şi paja’lısta

Günlük Konuşmalar

Günaydın do’bra u’tra
Merhaba zdra’vstvuyte
İyi günler do’brıy den
İyi akşamlar do’brıy ve’çer
İyi geceler do’broy no’çi
Teşekkür ederim spasi’ba
Allahaısmarladık. da sivida’niya
Güle güle paka
Geliniz prihadi’te
Çabuk geliniz prihadi’te bı’ystra
Oturunuz sadi’tes
Bilmiyorum ya ne zna’yu
Anlamıyorum ya ne panima’yu
Lütfen yavaş konuşunuz gavari’te medle’nnee
Lütfen tekrar ediniz pavtari’te paja’lusta
Ben yabancıyım / Ben Türküm ya inastra’nets / ya tu’rak
Benim adım……………dır. minya’ zavu’t
Acıktım ya haçu’ yest
Sanırım öğle ya tak du’mayu
Belki mo’jet bıt
Bu nedir? şto e’ta
Bunu bana gösteriniz pakaji’te mnye e’ta
Ne kadar tutuyor? sko’lka e’ta stoyt?
………………….nerededir? gdye?
Şu anda nerede bulunuyorum? gdye ya nahaju’s ?
…………….nerede bulunuyor? gdye naho’ditsya?
Bana yol gösteriniz. Pakaji’te mnye etu’ daro’gu
Beni……….ye kadar götürünüz davedi’te mnye do …
Doğru, düz prya’ma
Sağa napra’va
Sola nale’va
Yavaş me’dlenna
Hızlı bı’ystra
Lütfen yavaş sürünüz yezja’yte me’dlenna
Yol ağzı perekriyo’stak
Durunuz astanavi’tes
Durdurunuz astanavi’te
Tehlike apa’snıst
Viraj pavaro’t
Park yasak staya’nka maşi’n zaprişina’
TANIŞMA, SELAMLAŞMA

Merhaba, Benim adım…………….dır. zdravstvu’yte minya’ zavu’t
Sizi tanıştırayım paznako’mtes paja’lusta /
Eşim,………………… maya’ jina’
Kızım……………….. maya doç
Oğlum……………… moy sın
Dostumu size takdim edeyim ya predsta’vliyu vam svayivo’ dru’ga
Biz tanışıyoruz mıy uje’ zına’yem drug dru’ga
Nasılsınız? kak vıy pajiva’yete?
Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? spasi’ba vse haraşo’ , a kak vaşi’ dila’?
Nerelisiniz? atku’da vıy/
Nereden geliyorsunuz? atku’da vıy priye’hali ?
Eşiniz ne iş yapıyor? kem rabo’tayet va’şa jina’ ?
Ben doktorum/mühendisim/öğretmenim ya vıra’ç / ya injine’r / ya uçi’tel
Tanıştığımıza çok memnun oldum mnye o’çin priya’tna sı va’mi paznako’mitsiya
Ben de tanıştığımıza çok memnun oldum mnye to’je o’çin priya’tna
Bay gaspadi’n
Bayan (evli) gaspaja
Bayan (Bekar) gaspaja’
Arkadaş drug

Bana iyi bir otel tavsiye eder misiniz? Pasave’tuyete mnye paja’lısta haro’şuyu gasti’nitsu
Bir oda rica ediyorum Paja’lısta adin nomer
Tek yataklı oda istiyorum Mnye paja’lısta adname’stnıy no’mer
İki yataklı oda istiyo’rum Mnye paja’lısta dvuhme’stnıy no’mer
Öğle yemeği saat kaçta? Va sko’lka abe’d?
Akşam yemeği saat kaçta? Va sko’lka u’jin?
Beni saat …… de uyandırınız Razbudi’te paja’lısta minya’ fı
Ben yarın yola çıkıyorum Za’vtra ya uyezja’yu
Mutfak Ku’hniya
Banyo Va’nna
Yemek listesini rica ediyorum Prinesi’te menyu’ paja’lısta
Sığır etiGavya’dina
Yumurta ya’ytsa
Omlet Amle’t
Salata Salat
Balık Rı’yba

Et Myas
Kızartma Ja’renye
Dana Tilyo’nak

Kuzu Yagnö’nak
Piliç Ku’ritsa

Sebze O’vaşi
Meyve Fru’ktıy

Patates Karto’şka

Fasulye Faso’l
Mercimek Çiçevi’tsa
Tuz Sol
Biber Pe’rits
Elma Ya’blaka
Armut Gru’şa
Erik Sli’va
Kayısı A’brikas
Şeftali Pe’rsik
Üzüm Vinagra’d
İncir İnji’r
Komposto Ko’mpat
Şeker Sa’har
Süt Mılako’
Yoğurt Yo’gırt
Tereyağı Sli’vaçnıye ma’sla

Çay Çay

Kahve Ko’fe

Şarap Vino’

Bira Pi’va

Likör Likyö’r

Konyak Kanya’k
Viski Viski’
Rakı Rakı’
Bana şehri gezdir misiniz? Vıy magli’ bı mnye pakaza’t go’rad?
Bar var mıdır? Yest li bar?

Yarın sizi bekleyeceğim Ya vas padajdu’ za’vtra

Benimle dansa gelmek ister misiniz? Vıy hati’te payti sa mnoy na ta’nsıy?

DOKTOR

Hastayım Ya bale’yu
Nerede bir doktor bulabilirim? Gdye mo’jna nayti’ vraça’?
Dişim ağrıyor U minya balya’t zu’bıy
Diş doktoru nerededir? Gdye zubno’y vraç?
Hastane Balni’tsa

Eczane Apte’ka

Baş Galava’
Göz Glaz
Kulak U’ha
Boğaz Go’rla

Burun Nos
Ağız Rot
Sırt Spina’
Kalp Se’rdtse
Ayak, bacak Na’ga

El, kol Ruka’
Parmak pa’lets
Tırnak no’gat

Mide Jelu’dak
Boyun Şe’ya
Kaş Brov
Göğüs Grud

Kaburga Ribro’
Omuz Pliço’

Böbrek Po’çka
Akciğer Lö’gkiye

ZAMAN KAVRAMLARI

Saat kaç? Sko’lka vre’meni?
Saat bir Ças
Saat iki Dva çasa’
Bir buçuk Pol fıtaro’va
Şimdi bir buçuk Siyça’s pol fıtaro’va
Şimdi ikiye çeyrek var Siyças bez pitna’dsati dva
Biri on geçiyor De’syit minut fıtaro’va
İkiye on var. Bez disyati’ dva
Saat beş Piya’t çaso’v
Saat yedi Sem çaso’

Öğlen Dnyom
Gece yarısı Po’lnaç

Bugün Sivo’dnya

Dün Vçera
Yarın Za’vtra
Öbür gün Po’sle za’vtra
GÜNLER
Pazartesi Panide’lnik
Salı Fto’rnik
Çarşamba Srida
Perşembe Çitve’rg

Cuma Pya’tnitsa
Cumartesi Subo’ta
Pazar Vaskrise’nye
AYLAR
Ocak Yınva’r
Şubat Fivra’l
Mart Mart
Nisan Apre’l
Mayıs May
Haziran İyu’n
Temmuz İyu’l

Ağustos A’vgust
Eylül Senty’abr
Ekim Aktya’br

Kasım Naya’br

Aralık Dika’br

MEVSİMLER

İlkbahar Visna’
Yaz Le’ta
Sonbahar O’sin

Kış Zima’

SAYILAR

Bir Adi’n
İki dva
Üç Tri
Dört Çeti’re
Beş Pyat
Altı Şest
Yedi Sem
Sekiz Vo’sim
Dokuz De’vit
On De’sit
On bir Adi’nnadsat
On iki Divena’dsat
On üç Tirina’dsat
On dört Çitı’rnadsat

On beş Pitna’dsat
On altı Şistna’dsat
On yedi Simna’dsat

On sekiz Vasimna’dsat
On dokuz Divyitna’dsat
Yirmi Dva’dsat
Yirmi bir Dva’dsat adi’n
Yirmi iki Dva’dsat dva
Otuz Tri’dsıt
Otuz bir Tri’dsıt adin
Otuz iki Tri’dsıt dva
Kırk So’rak
Elli Pitdisya’t
Altmış Şestdisya’t
Yetmiş Se’mdisyat
Seksen Vo’simdisyat
Doksan Devyano’sta
Yüz Sto
Yüz bir Sto adi’n
Yüz iki Sto dva
Yüz on Sto de’syit
Yüz on sekiz Sto vasimna’dsat

Yüz yirmi Sto dva’dsat
İki yüz Dive’sti
Üç yüz Tri’sta
Bin Tı’syaça
İki bin Dve tı’syaçi
Yüz bin Sto tı’syaç

Milyon Millyo’n

SIRA SAYILAR

Birinci Pe’rvıy
İkinci Fıtaro’y

Üçüncü Tre’tiy
Dördüncü Çitvö’rtıy
Beşinci Piya’tıy
Altıncı Şisto’y
Yedinci Sidmo’y
Sekizinci Vasmo’y
Dokuzuncu Divya’tıy
Onuncu Disya’tıy
On birinci Adi’nnadsatıy
On ikinci Divena’dsatıy
On üçüncü Trina’dsatıy
On dördüncü Çitı’rnadsatıy
On beşinci Pitna’dsatıy
On altıncı Şistna’dsatıy
On yedinci Simna’dsatıy
On sekizinci Vasimna’dsatıy
On dokuzuncu Divitna’dsatıy
Yirminci Dvadsa’tıy
Yirmi birinci Dva’dsat pe’rvıy

Yirmi ikinci Dva’dsat vtaro’y

Otuzuncu Tridsa’tıy

Kırkıncı Sarakavo’y
Ellinci Pitidesya’tıy
Altmışıncı Şestidisya’tıy
Yetmişinci Simidesya’tıy
Sekseninci Vasmidesya’tıy
Doksanıncı Divyano’stıy
Yüzüncü So’tıy
Yüz birinci Sto pe’rvıy
Yüz onuncu Sto disya’tıy
Bininci Tısya’çnıy

ÖLÇÜ VE TARTILAR
Gram Gram
Kilogram Kilagra’m
Yarım kilo Palkilagra’ma

Çeyrek kilo Dve’sti pitdisyat gra’maf

Litre Litr
Yarım litre Palli’tra
Çeyrek litre Çitve’rt litra
Metre Metr
Santimetre Santime’tr

Gömlek Ruba’şka
Don (Külot) Trusı’y
Pantolon Ştanı’y
Ceket Ku’rtka
Palto Ku’rtka
Manto Manto
Yelek, Kazak Ko’fta
Kravat Ga’lstuk
Şapka Beyzbo’lka
Mendil Pla’tak
Çorap Naski’
Cüzdan Kaşalyo’k
Etek Yu’bka
Bluz Blyuz
Elbise (kadın) Je’nskaya ade’jda
Şemsiye Zo’ntik

YİYECEK

Ekmek Hleb
Kaynamış yumurta Va’rennaye ya’ytsa
Yağda yumurta Yai’çnitsa
Domates Pamido’r
Soğan Luk
Sarımsak Çisno’k
Pirinç Ris
Lahana Kapu’sta
Havuç Marko’f
Ispanak Şpina’t
Hıyar Agure’ts
Patlıcan Baklaja’n
Patates kızartması Ja’rennaya karto’şka
Çorba Sup
Peynir Sır
Biber dolması farşiro’vannıy perets

İÇKİ

Su Vada
Şarap Vino
Erik rakısı Rakı
Rom Rom
Portakal suyu Apelsi’navıy sok
Üzüm suyu Vinagra’dnıy sok

MEYVE

Elma Ya’blaka
Erik Sli’va
Ayva Ayva
Kiraz Çire’şniya
Vişne Vişni’ya
Karpuz Arbu’z
Kavun Dınya
Üzüm Vinagra’d
Kayısı A’brikas
Portakal Apilsi’n
Limon Limо’n
Nar Grana’t
Böğürtlen Ejevi’ka
Dut Tu’tavaya ya’gada
Ceviz O’rih
Fındık Fundu’k
Fıstık Fista’şki
Çilek Klu’bnika

Bardak Staka’n
Havlu Palate’ntse

Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz? Zdra’vstviyte ya vas slu’şayu
Var / Yok Da / niye’t
Size nasıl yardımcı olabilirim? Da ya vas slu’şayu
Teşekkür ederim Spasi’ba

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız