Büyük Beyin Süper Beyin Midir?

0
451

IQ düzeyi normal olan kişilerin birinde serebral korteksin büyüklüğü diğerinin 2 katı olabiliyor. Aynı organın farklı kişilerdeki metabolik hızı da farklılık gösterebiliyor. IQ düzeyi aynı olsa da hipokampus, entorinal korteks ve amigdala gibi önemli beyin…

 

 

 

büyük beyin süper beyin midir?  beynin biyolojisi

IQ düzeyi normal olan kişilerin birinde serebral korteksin büyüklüğü diğerinin 2 katı olabiliyor. Aynı organın farklı kişilerdeki metabolik hızı da farklılık gösterebiliyor. IQ düzeyi aynı olsa da hipokampus, entorinal korteks ve amigdala gibi önemli beyin yapılarında ciddi farklar gözlenebiliyor. Sağ ve sol lob arasındaki bağlantılarda da farklar göze çarpıyor.

Bilim adamları ölümünden sonra fizyolojik yapısını incelemek ve bunun dehasıyla bağlantısını tespit etmek üzere Einstein’in beyni üzerinde araştırmalar yaptılar. Einstein’ın beyninin bazı bölgelerinin daha gelişmiş ve nöronların iyi çalışması için uygun ortamı yaratan glial hücre dokuları bakımından zengin olduğu anlaşıldı.
Destek hücreleri sinir hücrelerine göre daha fazlaydı. Ancak bu farklılıkların doğuştan mı kaynaklandığı, yoksa Einstein’in soyut düşünmeye yönelik çalışmaları neticesinde mi gerçekleştiği bir soru işareti olarak kalmaya devam etti.
Anatomik araştırmalar insan beyninin farklı bölgelerinin büyüklük açısından kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Ancak söz konusu bu farklılıklar ile zihinsel yetenekler arasına bir ilişki kurmak şu an için zor görünüyor. IQ düzeyi normal olan kişilerin birinde serebral korteksin büyüklüğü diğerinin 2 katı olabiliyor. Aynı organın farklı kişilerdeki metabolik hızı da farklı olabiliyor. IQ düzeyi aynı olsa da hipokampus, entorinal korteks ve amigdala gibi önemli beyin yapılarında ciddi farklar gözlenebiliyor. Sağ ve sol lob arasındaki bağlantılarda da farklar göze çarpıyor.
Kadın Beyni-Erkek Beyni
Günümüzde beyin ağırlığı erişkin erkekte ortalama 1347 g ve kadında 1223 g kadardır; erkek-kadın arasında 124 g fark vardır. Ortalama olarak kadın/erkek beyin ağırlığı oranı 0,91’dir. Nispi olarak erkeklerde daha büyük beyin olmasına rağmen, kadınlarda vücut ağırlığı açısından kg başına düşen beyin miktarı daha fazladır. Bu farklılığın bir kısmı kadınların daha düşük kilolu olmasından kaynaklanmakla beraber, bir kısmı doğrudan cinsiyet farklılığından kaynaklanır.
Normalde beynin sol yan lobu (kulakların hemen üstünde kalan bölge) erkeklerde daha geniştir. Einstein’in beyninde de bu bölgenin diğer matematikçi ve fizikçilerin beyninde olduğu gibi daha büyük olduğu saptanmıştır.
Konuşma ve yazmada etkili iki bölge olan Broka ve Wernicke bölgeleri de kadınlarda daha büyüktür. Bu da kadınların dil öğrenme ve sözlü anlatımda daha iyi olmasının nedeni olarak yorumlanabilir.
Erkeklerde beyin hacmi ilerleyen yaşla birlikte küçülmesine rağmen, kadınlarda bu etki görülmemektedir.
Büyük Beyinliler Daha Zeki midir?
Beyin büyüklüğü ve zekâ arasında basit değil karmaşık bir ilişki söz konusudur. Genellikle “mikrosefali (küçük kafa) daima küçük beyinle birliktedir” ifadesi doğru olmakla birlikte, istisnaları da vardır. Yani, küçük kafalı ya da düşük beyin ağırlıklı olmak daima zekâda gerilik manasına gelmez. Daniel Lyon vakası buna güzel örnek teşkil eder. Beyin ağırlığı 680 g (624 ml) olan Lyon, normal zekâlıydı ve okuyup yazması olan biriydi. Otopsisinde beyninde herhangi bir anormal durum tespit edilememişti. Beyinciği normal büyüklüğe yakındı. Beyin yarı kürelerinin toplam hacmi 371 ml idi ve normal bir kişide beklenen 624 ml’nin %80’inden (499 ml) 128 ml daha düşüktü.
Anatole France (1844-1924) Nobel ödülü alan ve 80 yaşında dahi bilişsel yıkımı olmayan ironik bir yazardı. Beyin ağırlığı ise normalden daha hafif, 1017 g (933 ml) olarak bulunmuştu.
Öte yandan, küçük beyinlerde normal zekânın olmaması hacim kaybından değil, sinir hücresi bütünlüğünün bozulmasındandır. İnme ve kaza sonraları beyin dokusu kaybı olduğu halde zekâ normal olarak kalabilmektedir. Yani, bilişsel işlevler temsilci sinir hücresi ağlarının sayısı ve ilişkisine bağlıdır.
Kemancıların Beyni
Keman çalan kişiler, sol eldeki parmak hareketlerinin etkin olmasından dolayı, keman çalmayanlara göre 2-3 kat daha fazla beyin kabuğu el-parmak alanına sahiptirler. Ancak yine de, iki eli koordineli kullandıklarından, her iki beyin yarı küresi arasında daha çok bağlantılar gelişir. Daha kalın büyük beyin bileşkesi (korpus kallosum) oluşur.

 

www.gencgelisim.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız