SULTANLARIN FATİHİ VE İSTANBULUN FETHEDİLMESİ

0
558


30 Mart 1432 tarihinde Edirne’de Dünya’ya gelen bir padişah oğlu, bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan bu sultan:2. Mehmet’ti…

2. Murat ve Hüma Hatun’ un oğlu olan Mehmet, küçük yaşlarda çok hırçın olması nedeniyle eğitiminde zorlanılmıştı. Sonunda 2. Murat oğlunu Molla Gürani’ye teslim etmiş ve ona bir sopa vererek kullanabileceğini ifade etmiştir. Molla Gürani Mehmet’e bir hocanın öğrencisine verdiği ceza ile ilgili bir cümle okutur. Mehmet durumun vehametini kavrayarak kendini eğitime verir.

2. Murat barışı sağladığını düşünerek 1444 tarihinde tahtı 2. Mehmet’e bıraktı. Bunu fırsat bilen Hristiyan ordusu saldırıya hazırlanmaya başladı. Olayın vehameti ortaya çıkınca 2. Mehmet tahtı tekrar babasına bıraktı.

3 Şubat 1451 tarihinde babası 2. Murat’ın vefat etmesi üzerine tahta ikinci kez geçti.

İstanbul’un fethi

“Konstantiniye elbet fetih olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır, onu fetheden asker ne güzel askerdir.” (1)

Asırlar boyunca bir kavmin değil, bütün kavimlerin hayalini süslemiş olan bir şehir; İstanbul… Üzerine binlerce yazı ve şiir yazılmış ve o güne değin yüzlerce defa saldırıya uğramış bir yer.

Doğu Bizans Devleti küçülmüş, küçülmüş ve o zamanki adı ile Konstantinopolis adı ile anılan şehrin içinde kalmıştı. Bizans Devleti gerek kışkırtmalarla ve gerekse de doğrudan Osmanlı’ya karşı tavır takınmıştı.

Konstantinopolis şehrinin fethedilmesi Osmanlı için çok önemliydi. Anadolu ile Avrupa arasında köprü konumunda olan bu şehrin elde edilmesi demek boğazların kontrol edilmesi demekti. Bu şehrin fethedilmesi Karadeniz ile Akdeniz arasındaki kontrolün elde edilmesi demekti. Bu şehrin elde edilmesi ticaret yollarının elde edilmesi demekti. Ama bunlardan daha önemlisi bu şehrin elde edilmesi Hz. Muhamed’in yukarıdaki iltifatına mazhar olmak demekti.

Konstantinopolis şehrinin fethedilmesi hayali, 2. Mehmet’i tüm benliği ile sarmıştı. Daha padişahlığının ilk günlerinden itibaren bu fethi gerçekleştirmenin yollarına zemin hazırlayan bu büyük padişah, bu nedenden dolayı savaşıp esir ettiği Karamanoğlu İbrahim Bey’i affetmişti. Amaç Anadolu’da güvenliği sağlamaktı.

2. Mehmet aynı zamanda Eflak ve Sırbistan ile olan barış antlaşmalarını yeniler. Böylece Bizanslılara yardım edilmesini önlemiştir.

Yıldırım Bayezid Anadolu Hisarını yaptırmıştır, 2. Mehmet bu hisarın karşısına Rumeli Hisarını yaptırır; böylelikle denizden gelebilecek yardımlar önlenecektir.

Aynı zamanda hapishaneden kaçırılan Macar Urban’a Edirne’de top dökme görevi verilmiş ve o güne değin görülmemiş büyüklükte toplar yaptırılmıştır.

Osmanlı’nın bu çalışmalarına karşı Bizanslılarda boş durmuyordu. Papa’dan yardım isteyen Bizanslılara verilen cevap; “Katolik kilisesi ile Ortodoks kilisesi birleşirse” şeklinde bir şart konulmuş, buna karşılık Bizanslıların düşüncesi;” Kardinal külahı görmektense, Türk sarığı görmeye razıyız” olmuştur. Haliç’teki surların zayıflığını bilen Bizans imparatoru zincirler çektirmiş ve böylelikle Osmanlı’nın donanmasının önüne geçebileceğini düşünmüştür. Aynı zamanda Bizanslılar bol miktarda yiyecek ve içeceği depolamıştır.

6 Nisan 1453 tarihinde Osmanlı kuvvetleri kuşatmayı başlatmıştır. Ordu sağ, merkez ve sol grup olarak saldırıyordu. Osmanlı ordusu 150 bin ile 200 bin arasında askerden oluşuyordu. Bizanslılar ile çetin çatışmalar yaşanıyor ve Bizanslılar zarar gören kulelerini hemen tamir ediyorlardı. Bizanslılara aynı zamanda Venedik ve Cenevizlilerde yardım ediyorlardı.

Fatih Osmanlı Donanmasının yeterince kullanılamadığını düşünüyordu. Aynı zamanda Haliç’te ki surların zayıf olduğunu biliyordu. Çok iyi plan yapan Fatih’in emriyle gemiler kızaklar üzerinden Tophaneden , Kasımpaşaya kadar hareket ettirilerek Haliç’e indirilmiştir.

Çatışmalar iyice kızışmış ve surlarda gedikler açılmaya başlanmıştır. Ancak en son gedikten geçen Ulubatlı Hasan ve arkadaşlarını, Bizanslılar geri püskürtememiş ve bu kahraman Ulubatlı ve arkadaşlarının şehit olma pahasına verdikleri mücadele sonucu İstanbul’a girilmiştir.29 Mayıs 1453 Salı günü fethedilen şehir çok ihtişamlıydı.

İstanbul’u fetheden 2. Mehmet ilk olarak Ayasofya kilisesini cami yapmış ve diğer dinlere mensup insanlarında ibadetlerini kendi ibadethanelerinde yapmalarına izin vermiştir. İstanbul’u fetheden 2. Mehmet’e Fatih ünvanı verilmiştir. Ortaçağ kapanmış ve Yeniçağ başlamıştır. Müslüman ülkelerde Osmanlı’ya daha fazla değer verilmiştir. Ticaret yolları Osmanlı’nın eline geçmiştir. Bin yıldan fazladır yaşamış olan Bizans devleti son bulmuştur.

Fatih’in vefatı

1481 tarihinde Anadolu’ya yeni bir sefere çıktığı sırada Fatih rahatsızlanır. 3 Mayıs 1481 tarihinde Maltepe’deki ordugahında vefat etmiştir. Fatih Camii’sindeki türbesinde yatmaktadır.

DİPNOTLAR

(1) Hz Muhammed’e (sav) ait bir hadis.

KAYNAKLAR

1-http://tr.wikipedia.org/wiki/II._Mehmed

LÜTFİ ŞAHİN

www.lutfisahininsitesi.com

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız