Azerice Konuşma Kılavuzu

0
2109

 

• Merhaba – Salam
• Güle güle – Sað olun
• Görüþürüz – Görüþenedek, Hüdahafiz
• Günaydýn – Sabahýnýz heyir
• Ýyi günler – Salam
• Ýyi akþamlar – Ahþaminiz heyir
• Ýyi geceler – Geceniz heyre galsýn
• Evet – Beli
• Hayýr – Heyir
• Teþekkürler – Sað olun
• Bir þey deðil – Deymez
• Lütfen – Zehmet olmasa
• Pardon; özür dilerim – Baðýþlayýn
• Anne – Ana
• Baba – Ata
• Eþ; karý – Arvad

• Eþ; koca – Er
• Erkek çocuk – Oðul
• Kýz çocuk – Gýz
• Arkadaþ – Dost
• … konuþuyor musunuz – …. danýþýrsýnýz?
• Ýngilizce – Ýngilis dilinde
• Almanca – Alman dilinde
• Ýspanyolca – Ýspan dilinde
• Fransýzca – Fransýz dilinde
• Çince – Çin dilinde
• Ben – Men
• Biz – Biz
• Sen – Sen
• Siz (tekil) – Siz
• Siz (çoðul) – Siz
• Onlar – Onlar

 

 

• Bu [Azerice] nasýl soylenir? – Buna [azerbaycanca] ne deyirsiniz?
• Tuvalet nerede? – Ayað yolu haradadýr?
• Adýnýz nedir? – Adýnýz nedir?
• Tanýþtýðýmýza memnun oldum – Çoh þadam.
• Çok teþekkürler – Çoh sað olun
• Anlamýyorum – Baþa düþmürem
• Nasýlsýnýz? – Necesiniz?
• Ýyi – Yahþý
• Kötü – Pis
• Þöyle böyle – Ele bele

 

 

 

• sýfýr – sýfýr
• bir – bir
• iki – iki
• üç – üç
• dört – dörd
• beþ – beþ
• altý – altý
• yedi – yeddi
• sekiz – sekkiz
• dokuz – dogguz
• on – on
• on bir – on bir
• on iki – on iki
• on üç – on üç
• on dört – on dörd
• on beþ – on beþ

 

 

• on altý – on altý
• on yedi – on yeddi
• on sekiz – on sekkiz
• on dokuz – on dogguz
• yirmi – iyirmi
• yirmi bir – iyirmi bir
• otuz – otuz
• kýrk – gýrh
• elli – elli
• altmýþ – altmýþ
• yetmiþ – yetmiþ
• seksen – seksen, heþtad
• doksan – dohsan
• yüz – yüz
• bin – min
• bir milyon – milyon

 

 

 

• Sol – Sol
• Sað – Sað
• Düz – Düz
• Aþaðý – Aþaðýya
• Yukarý – Yuharýya
• Uzak – Uzag
• Uzun – Uzun
• Yakýn – Yahýn
• Kýsa – Gýsa
• Harita – Herite
• Turizm Danýþma Bürosu – Turizm Melumat Bürosu

 

 

• Kapalý – Baðlý
• Açýk – Açýg
• Posta Kartý – Açýgca, Otkrýtka
• Pul – Poçt markasý
• Bir az – Bir az
• Kahvaltý – Seher yemeyi
• Öðle yemeði – Nahar
• Akþam yemeði – Þam yemeyi
• Vejeteryen – Et yemeyen
• Ekmek – Çörek
• Ýçecek – Ýçki
• Kahve – Gehve
• Çay – Çay
• Meyve suyu – Meyve þiresi
• Bira – Pive

• Su – Su
• Þarap – Þerab
• Tuz – Duz
• Biber – Ýstiot
• Et – Et
• Dana eti – Mal eti
• Domuz eti – Donuz eti
• Balýk – Balýg
• Kümes hayvaný – Toyug-cüce eti
• Sebze – Terevez
• Meyve – Meyve
• Patates – Kartof
• Salata – Salat
• Tatlý – Desert
• Dondurma – Dondurma

 

 

• Bu ne kadar? – Bu neçeyedir?
• Bu ne? – Bu nedir?
• Alýyorum. – Bunu alýram.
• Almak istiyorum … – …… almag isteyirem
• … var mý? – Sizde …… varmý?
• Þerefe! – Saðlýðýnýza!
• Kredi kartý kabul ediyormusunuz? – Kredit kartý gebul edirsinizmi?
• Lütfen hesabý getirin. – Zehmet olmasa hesabý verin.

 

 

 

• Tren – Gatar
• Otobüs – Avtobus
• Metro – Metro
• Hava limaný – Aeroport
• Tren istasyonu – Vaðzal
• Otogar – Avtovaðzal
• Metro istasyonu – Metro stansiyasý
• Kalkýþ – Yola düþme
• Varýþ – Geliþ
• Kiralýk araba þirketi – Maþýn kiralamag
• Otopark – Avtopark
• Hotel – Mehmanhana
• Oda – Otag
• Rezervasyon – Evvelceden sifariþ etmek
• Pasaport – Pasport
• Kule – Gala
• Köprü – Körpü
• Tuvalet – Ayag yolu

• Banka – Bank
• Postane – Poçt
• Müze – Muzey
• Polis karakolu – Polis þöbesi
• Hastane – Hestehana
• Eczane – Aptek, Eczahana
• Dükkan – Maðaza
• Lokanta – Restoran
• Okul – Mekteb
• Kilise – Kilse
• Cadde – Küçe
• Meydan – Meydan
• Dað – Dað
• Tepe – Tepe
• Göl – Göl
• Okyanus – Okean
• Nehir – Dere
• Yüzme Havuzu – Baseyn

 

 

• … nerede? – … haradadýr?
• Bilet ne kadar? – Bilet neçeyedir?
• … e bir bilet, lütfen. – … e bir dene bilet verin, zehmet olmasa.
• Nereye gidiyorsun(uz)? – Hara gedirsiniz?
• Nerde oturuyorsun(uz)? – Harda yaþayýrsýnýz?
• Bu akþam için boþ odanýz var mý? – Bu ahþam üçün boþ otag varmý?
• Boþ yer yok. – Yer yohdur.

 

 

 

• Gün – Gün
• Hafta – Hefte
• Ay – Ay
• Yýl – Ýl
• Pazartesi – Bazar ertesi
• Salý – Çerþenbe ahþamý
• Çarþamba – Çerþenbe
• Perþembe – Cüme ahþamý
• Cuma – Cüme
• Cumartesi – Þenbe
• Pazar – Bazar
• Ýlkbahar – Yaz
• Yaz – Yay
• Sonbahar – Payýz
• Kýþ – Gýþ

 

 

• Ocak – Yanvar
• Þubat – Fevral
• Mart – Mart
• Nisan – Aprel
• Mayýs – May
• Haziran – Ýyun
• Temmuz – Ýyul
• Aðustos – Avgust
• Eylül – Sentyabr
• Ekim – Oktyabr
• Kasým – Noyabr
• Aralýk – Dekabr
• Bugün – Bu gün
• Dün – Dünen
• Yarýn – Sabah

 

 

 

• Saat kaç? – Saat neçedir?
• 7:13, Yedi on uç – Saat yeddi on üç
• 3:15, Üç on beþ – Saat üç on beþ
• 3:15, Üçü çeyrek geçiyor – Saat dörde on beþ degige iþleyir
• 11:30, On bir otuz – Saat on ikinin yarýsýdýr
• 11:30, On bir buçuk – Saat on bir otuz
• 1:45, Bir kýrk beþ – Saat bir gýrh beþdir
• 1:45, Ýkiye çeyrek var – Saat ikiye on beþ degige galýb

 

 

Merhaba – Salam
Güle güle – Sað olun
Görüþürüz – Görüþenedek, Hüdahafiz
Günaydýn – Sabahýnýz heyir
Ýyi günler – Salam
Ýyi akþamlar – Ahþaminiz heyir
Ýyi geceler – Geceniz heyre galsýn
Evet – Beli
Hayýr – Heyir
Teþekkürler – Sað olun
Bir þey deðil – Deymez
Lütfen – Zehmet olmasa
Pardon; özür dilerim – Baðýþlayýn
Anne – Ana
Baba – Ata
Eþ; karý – Arvad
Eþ; koca – Er
Erkek çocuk – Oðul
Kýz çocuk – Gýz
Arkadaþ – Dost
… konuþuyor musunuz – …. danýþýrsýnýz?
Ýngilizce – Ýngilis dilinde
Almanca – Alman dilinde
Ýspanyolca – Ýspan dilinde
Fransýzca – Fransýz dilinde
Çince – Çin dilinde
Ben – Men
Biz – Biz
Sen – Sen
Siz (tekil) – Siz
Siz (çoðul) – Siz
Onlar – Onlar

Bu [Azerice] nasýl soylenir? – Buna [azerbaycanca] ne deyirsiniz?
Tuvalet nerede? – Ayað yolu haradadýr?
Adýnýz nedir? – Adýnýz nedir?
Tanýþtýðýmýza memnun oldum – Çoh þadam.
Çok teþekkürler – Çoh sað olun
Anlamýyorum – Baþa düþmürem
Nasýlsýnýz? – Necesiniz?
Ýyi – Yahþý
Kötü – Pis
Þöyle böyle – Ele bele

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız