İş Dünyasında Çoklu Zeka

0
295

Her insan nevi şahsına münhasır özelliklerle donatılmış bir yapı içerisinde bulunur. Farklı yetenekler, farklı öğrenme düzeyleri, farklı anlayışlar, farklı ilgi alanlarına sahiptir. İnsanların anlama kapasitelerinin dikkate alınmadan…

 

 

 

 

 Yazar : Abdüllatİf Erdoğan
abdullatiferdogan@yahoo.com

Her insan nevi şahsına münhasır özelliklerle donatılmış bir yapı içerisinde bulunur. Farklı yetenekler, farklı öğrenme düzeyleri, farklı anlayışlar, farklı ilgi alanlarına sahiptir.
İnsanların anlama kapasitelerinin dikkate alınmadan, hassasiyetlerini işletme dokusuna uyarlamadan belirlenmiş bir şirket yapısı 'ihmal edilen insan dokusunun heba edilmesi' anlamını taşıyacaktır. Başarısız gibi görünen bir iş görenin, uygun çalışma ve öğrenme ortamı sağlandığında yeteneklerinin ve iş verimliliğinin arttığını görmek için çok özel bir çabaya gerek yoktur. İşletmeler bu gerçekleri göz önünde bulundurarak; çalışmalarını, iş yeri ortamlarını ve iş eğitimlerini 'Çoklu Zeka Kuramı' ile pekala başarabileceklerdir.
Çoklu Zeka Kuramına Göre
İnsan Beyni
Howard Gardner'in geliştirdiği Çoklu Zeka Kuramı'ndan faydalanmayan işletmelerin hallerine 'eyvah' etmekten başkaca çare ve ufuk olmak için paylaşmak istiyoruz:
Çoklu zeka kuramına göre insan beyni;
1. Mantıksal / Matematiksel Zeka
2. Sözel / Dilsel Zeka
3. Bedensel / Kinestetik Zeka
4. Müziksel / Ritmik Zeka
5. Görsel Zeka
6. İçsel Zeka
7. Sosyal / Kişilerarası Zeka
8. Doğaya Dönük Zeka olarak Gardner'in ifadelendirdiği bir görünümde bulunmaktadır.
İş Dünyasında Zeka Alanları
Eski iş dünyasında çalışma sistemi genelde ve büyük ölçüde Mantıksal / Matematiksel ve Bedensel / Kinestetik zeka alanlarına dayanmaktadır. Diğer zeka alanları da genellikle fark edilmemekte ya da ihmal edilmektedir. Halbuki dar kapsamlı çalışmalar insanın işe olan ilgisini yeterli tutamamaktadır. İş görenler hangi 'titr'de çalışırlarsa çalışsınlar hepsinde de oluşabilecek en büyük hastalık, 'ben biliyorum' anlayışı ve 'iş körlüğü' olacaktır. Elbette bireylerin kendilerine özel öğrendikleri ya da geliştirdikleri ve etkin kullandıkları zeka alanlarına bakarken de sağlıklı bir bakış yakalanmalıdır.
 Doğru yerde çalıştırılan doğru eleman işletmelerin arzu ettikleri ama hayata geçirmekte yetersiz kaldıkları hususlardan biridir.
İşletme sahipleri ve yöneticiler, iş görene sağladıkları ortamı, çalışma ve eğitim yöntemlerini değiştirerek hem ilgili iş görenin anlayışını değiştirebilirler, hem de daha etkin değerlendirmeye sahip olabilirler.
Sosyal zekası gelişmiş bir iş görenin Depo'da ürün indirmede çalıştırılmaktan vazgeçilip Müşteri İlişkileri ile ilgili bir pozisyonda değerlendirilmesi iş görende daha kalıcı bir öğrenme sağlayabilecektir.
Görsel zekası gelişmiş bir iş gören İşletme İç Mimarisi'nde daha rahat çalışacak ya da öğreneceği konuların görsellikle bağdaştırılması iş görene daha kalıcı bir öğrenme sağlayacaktır. İşletme de bu durumlardan çok kârlı çıkacaktır. Kısıtlı çalışma ve dar çevre kişinin kendine olan güvenini, saygısını azaltırken anlayış geriliği de yaşatacaktır. İyi bir iş ortamı ve iyi bir çevre ise hem zekayı artıracak, hem de kişinin özgüven sahibi olarak kendine saygı duyup işinde başarılı olmasını sağlayacaktır.
Aktif öğrenme ve uygulama anlayışını benimseyen işletmeler, çalışanlarının tüm yeteneklerini bir uygulama ve öğrenme aracı olarak kullanır. İşletmeler bütün bunlarda hedeflerini kendilerini geliştirmeye, öğrenmeye ve şirkete değer üreterek çözümlerin parçası olmuş iş görenlere kavuşmayı hedefler. Sorumluluk alan, araştırarak öğrenen ve kendini yetiştiren iş görenler kısa bir dönem sonrası çok daha farklı, nitelikli, kendilerine ve işletmelerine değer oluşturan bireyler çabası amaca hizmet edecektir.
Sadece mesaisini dolduran, araştırmayan, dinler gibi yapıp dinlemesini bilmeyen değil; araştıran, kendini rahat ifade edebilen, soru soran anlayışı uygulayan işletmelerde, her çalışanının birbirinden çok farklı, ayrı ayrı zeka alanlarına sahip olduğunun farkındadır. İş görenlerini tek yönlü değil, çok yönlü bireyler olarak işletmeye ve kendi hayatlarına daha faydalı hale getirmeyi planlanmalıdır.
Sonsöz
İş görenlerinin kendilerine özgüvenleri tam, işlerinde mahir, kendilerine saygıyla birlikte işlerine saygı gösteren, sürekli gelişmeye-öğrenmeye-değişime açık, işletmeye değer oluşturan işletmelerin sayısının çoğalması Türkiye'ye yapılacak en büyük vefa örneği olacaktır!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız