BAŞARI TAKTİKLERİ

Liderlik Üzerine Düşünceler

Hz. Ali’nin “Liderlik Sırları ve Hitabet Sanatı” adlı kitapta Hz. Ali’nin liderlik anlayışı ve yöneticiliği zamanındaki uygulamaları inceleniyor.  Yapılan inceleme ve araştırmalar gösteriyor ki,...