Kopya Çekmek Serbest

0
281

Kopya Çekmek Serbest
Mahmut Toptaş

*

13 Torunuma, beş yavruma, sonradan damat ve gelin olarak katılan beş yavrumla beraber on kuzum ve eşimle beraber 25 kişilik bir sınıf oluşturarak, haftada bir gün Sevgili Peygamberimizin hayatını Kur’an-ı Kerim’den takip ediyoruz.
Altı haftada hepimizin evine ders sırası geliyor.
Kimin evinde ders yapılıyorsa akşam yemeği onun evinde yeniyor.

Küçük yaşta olan beş tane torun, ev sahibi tarafından bir saat, öbür odada eğlendiriliyor.
Bir kaç hafta sonra yazılı imtihan yapılır.
Birinci gelenler, gücümüzle orantılı olarak takdir, tebrik, aferin, çam sakızı, para veya başka bir şeyle ödüllendirilirken katılan herkese ödül ihmal edilmez.
Siz de yapabilirsiniz diye yazdım.
İmtihan sorularını da örnek olsun diye sunuyorum, cevaplarını yazmaya çalışınız.
Kopya çekmek serbest.

Sorular:

1- İlk vahiy nerede geldi.
2- İlk inen beş ayetin manalarını yazınız.
3- Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamı görüp  ilk vahyi aldığında kendinde bir ürperme meydana geldiğinde durumu Hazreti Hatice’ye söylediğinde Hazreti Hatice ne söylemişti?
4- İlk beş ayetten anladıklarınızı yazınız.
5- “Oku” emrinden sonra Kalem süresinde nelere dikkat etmemiz isteniyor?
6- Okumaya ve kaleme hakim olmaya dikkatimizi çektikten sonra neden güzel ahlaka dikkat çekiyor?
7- Kalem süresinde kimlere itaat edilmeyeceğini bildiriyor yazınız.
8- Kalem süresinde 16-33 ayetleri arasında kapitalistlerin kötü durumu nasıl açıklanıyor?
9- Dünyanın tamamına İslam’ın tebliğinde en önemli hazırlıklardan biri olan “Sabır” konusunda Rabbimiz Kalem süresinin 48 inci ayetinde ne diyor?
10- Okuyan, yazan, tebliğ hizmetini dünyalık karşılığında yapmayan, ahlaklı Müslümanlardan  Müddessir süresinde istenenler nelerdir?
11- Müddessir süresinin 3,4 ve 5’inci ayetlerinde önce Allah’ın en büyük olduğunu, elbiselerin tertemiz olması gerektiğini ve her türlü kötülükten uzak kalınması emrini açıklayınız.

12- Müddessir süresinin 43, 44,45 inci ayetlerin anlamını yazınız.
13- Müzzemmil süresiyle birinci ayette “örtüye bürünme” içine kapanma, aktif olmayı bu gün nasıl anlamamız gerekir?
14- Tecvide uygun olarak, manasını anlayarak, anladığını amele/eyleme geçirerek okumayı emreden “Tertil” ayetinin anlamını yazınız.
15- Gece ibadet ve gece Kur’an okumaya dikkat çeken Müzzemmil süresindeki ayetlerin anlamlarını yazınız.
16-  Kelime-i tevhidin ilk defa geçtiği 9’uncu ayette dikkat çeken iki şeyin ne olduğunu yazınız.
17-  İslam’ı kabulün zorlamayla olmayacağını Bakara süresinin 256’ıncı ayetinden önce Müzzemmil 19’da dileyen bu yolu seçer diyen ayetin anlamının tamamını yazınız.
18- Irkçılık taassubunu kıran, ekonomik ve askeri gücün Hak karşısında mağlub olacağını anlatan, kafire yardım eden kafirin de aynı cezaya çarptırılacağını söyleyen Mesed veya Tebbet diye bildiğimiz süreden anladığınızı yazınız.
19- Herkesin kendileri gibi birisini yücelttiği bir anda A’lâ süresinde Rabbin “Yüce Rabbinin adını tesbih et” emri üzerine hemen secdede üç defa söylemeye başlamasının bize ne anlattığını yazınız.
20- A’lâ süresinin 8’inci ayetinde emir ve yasakların iman edenlere kolay olacağı haberinden ne anlıyorsunuz?
21-  Kâfirlere “Eşkıya” diyen 11’nci ayetin anlamını ve neden dendiğini yazınız.
22-  Geceyi giderip gündüzü getiren, erkeği ve dişiyi yaratan Allah, ilk dönemlerde verici olmamız gerektiğine Leyl süresinin 5’inci ayetinde dikkatimizi çektikten sonra 6’ıncı ayette “Güzeli tasdik ederse” diyor ne anlıyorsunuz?
23-  Leyl süresinde cimrinin işinin zor olacağını anlatan ayetin mealini yazınız.
24-  Yardım eden yalnız Allah rızası için verirse Allah’ın rızasını kazanır diye haber verilen kişinin Hazreti Ebubekir olduğu söylenir. Hazreti Ebubekir kaçıncı Müslümandır?
25- Kâfirler için “Eşkıya” diyen ayetle, Müslümanlar için “Etkıya” diyen ayetleri ve eşkıya ile etkıya’nın özellikleri nelerdir yazınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız