İngilizce Modals Örnek Cümleler

0
4323

Modal auxiliary verbs are used to moderate the main verb, which is to enhance or restrict the verb to a certain context.
Kip yardımcı fiilleri ana fiilin anlamını pekiştirmek ya da ana fiilin anlamını belli bir konuya kısıtlamak için kullanılır.

The most common modal auxiliaries in English are:
İngilizce’deki en yaygın kip yardımcıları şunlardır:

Can May Might Must
Should Should (Ought to ) Will (Shall)

Forms of Modals
Kip biçimleri

Positive forms – Olumlu biçim Negative Forms – Olumsuz biçim
long form short form long form short form
Can Cannot Can’t
Could Could not Couldn’t
May May not
Might Might not Mightn’t
Ought to – < Ought not to Oughn’t to
Need not Needn’t
Shall ‘ll Shall not Shan’t
Should ‘d Should not Shouldn’t
Will ‘ll Will not Won’t
Would ‘d Would not Wouldn’t

Notice the usage of modals in the following sentences:
Aşağıdaki örneklerde kiplerin kullanıldığı yerlere ve anlamlarına dikkat ediniz.

I pay my taxes
Ben vergilerimi öderim

Zeynep reads novels.
Zeynep roman okur.

Bora writes poems.
Bora şiir yazar.

General declaration of fact.
Paying taxes is something I normally do.

Genel bir olgunun ifade edilmesi.
“Vergilerimi ödemek benim her zaman yaptığım bir şeydir.

I can pay my taxes.
Vergilerimi ödeyebilirim.

Zeynep can read novels.
Zeynep roman okuyabilir.

Bora can write poems.
Bora şiir yazabilir.

“Can” expresses ability.I have the means (funds) to pay.

“Can” yetkinliği ifade der. Bir eylemi gerçekleştirecek yeteneğe, kaynaklara veya olanaklara sahip olunduğunu ifade eder.

“Vergilerimi ödemek için yeterli param var, vergimi ödememe engel olabilecek herhangi bir şey yok. Vergimi ödeyebilirim.”

I might pay my taxes.
Vergilerimi belki öderim.

Zeynep might read novels.
Zeynep belki roman okur.

Bora might write poems.
Bora belki şiir yazar.

Might” expresses possibility, but not certainty.Maybe I will pay; maybe I won’t.

“Might” olasılığı ifade eder. Bir eylemin yapılabileceğini ama yapılıp yapılmayacağının belli olmadığını, kişinin nasıl isterse öyle davranacağını gösterir.

“Vergilerimi ödeyebilecek olanaklara sahibim ama öder miyim ödemez miyim, şu anda bilemiyorum. Belki öderim.”

I will pay my taxes.
Vergilerimi ödeyeceğim.

Zeynep will read novels.
Zeynep roman okuyacak

Bora will write poems.
Bora şiir yazacak.

“Will” expresses future intent
I resolve to do it at some later time.

“Will” geleceğe yönelik bir “niyeti” ifade eder. Bir şeyi yapmak istediğimizi, ancak bu isteği gelecekte hayata geçirmeyi düşündüğümüzü gösterir
Gelecekte vergilerimi ödemeye niyetim var.

I should pay my taxes.
Vergilerimi ödemeliyim..

Zeynep should read novels.
Zeynep roman okumalı.

Bora should write poems.
Bora şiir yazmalı.

“Should”expresses “a good idea”.Doing something is beneficial or appropriate for me.

“Should” bir eylemi gerçekleştirmemizin bizim için iyi sonuçlar doğuracağını ya da bir eylemi gerçekleştirmenin bizim için uygun olduğunu (kurallara uymamız gerektiği gibi) ifade etmek için kullanılır.

“Vergilerimi ödesem iyi olur.” Bu cümle temel olarak şu iki anlamı içerir: “Vergilerimi ödesem iyi olur çünkü bu vergilerle devlet bana hizmet getirecek.” ve “Vergilerimi ödemek benim için bir zorunluluk ve ben bu kuralı çiğnememeliyim, yani ödersem iyi olur.”

I could pay my taxes.
Vergilerimi ödeyebilirdim.

Zeynep could read novels.
Zeynep roman okuyabilirdi.

Bora could write poems.
Bora şiir yazabilirdi.

Expresses possibility. At that time I had the funds to pay taxes.
Geçmiş zamanda olasılık, yetkinlik ifade eder.

Past form of “can”.
“Can” in geçmiş zamandaki şeklidir.

I would pay my taxes.
(olanağım olsa) Vergilerimi öderdim.

Zeynep would read novels.
(olanağı olsa) Zeynep roman okurdu.

Bora would write poems.
(olanağı olsa) Bora şiir yazardı.

In this case), expresses reservation. If I had the money (but I don’t)
Bir kaynağı bir iş için ayırmayı, tercihi ifade eder. (Param olsaydı, öderdim. O kaynağı vergi ödemeye ayırırdım. Ama yok.)
I must pay my taxes.
Vergilerimi ödemeliyim.

Zeynep must read novels.
Zeynep roman okumalı.

Bora must write poems.
Bora şiir yazmalı.

Expresses strong obligation. I am required and have to comply.
Zorunluluk ifade eder. “Benden bir şey bekleniyor ve ben de yapmak zorundayım.”


Rules about using modals:
Kiplerin kullanımı ile ilgili kurallar:

1) Do not use modals for things which happen definitely.

Kipleri kesin olarak gerçekleşen şeyler için kullanmayın.

The sun rises in the East.

Güneş doğudan doğar.

2) They do not have an -s in the 3rd Person Singular.

Kipler 3. tekil şahıslar için kullanıldıklarında -s takısı almazlar.

He can play football.

O futbol oynayabilir.

3) Questions are formed without do/does/did.

Soru cümleleri do/does/did kullanılmaksızın oluşturulur.

Can he speak Spanish?

İspanyolca konuşabiliyor mu?

4) It is followed by an infinitive.

Kiplerin ardından yalın halde fiil gelir.

They must read the book.

Kitabı okumalılar.

5) There are no past forms (except could and would).

Could ve would durumları dışında geçmiş zaman biçimleri yoktur

He could watch the film.

Filmi seyretmesine izin verildi.

Common Problems with Modals
Kiplere ilişkin sık karşılaşılan sorunlar

1. Using “to” unnecessarily:
“To”’yu gerek olmadığı halde kullanmak.

Incorrect
Yanlış

He should to eat his dinner.

I had better to go now.

You must not to use that pencil.

Correct
Doğru

He should eat his dinner.

Akşam yemeğini yese iyi olur.

I had better go now.

Şimdi gitsem iyi olur.

You must not use that pencil.

O kalemi kullanmamalısın.

2. Not using the base form after a modal:
Kipin ardından fiilin yalın halinin kullanılmaması

Incorrect
Yanlış

John could heard the bell.

Penny will going to the movie.

Correct
Doğru

John could hearthe bell.

John zili duyabildi.

Penny will go to the movie.

Penny filme gidecek.

3. Using double modals:
İki kipi bir arada kullanmak:

Incorrect
Yanlış

You should ought to speak English.

She might can help me.

Correct
Doğru

You ought to speak/should speakEnglish.

İngilizce konuşsan iyi olur.

She might be able to help me.

Belki bana yardım edebilir.

4.Omitting “be” in certain modal expressions:
Bazı kiplerde “be” fiilini unutmak

Incorrect
Yanlış

They going to meet us at the theater.

Correct
Doğru

They are going to meetus at the theater.

Bizimle tiyatroda buluşacaklar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız