İngilizce şekiller ve matematik ile ilgili terimler

0
404

Şekiller ve matematik ile ilgili terimler

Shapes – Şekiller

circle daire
square kare
triangle üçgen
rectangle dikdörtgen
pentagon beşgen
hexagon altıgen
oval oval
cube küp
pyramid piramid
sphere küre

Mathematical terms – Matematik ile ilgili terimler

times kere
to multiply çarpmak
to divide bölmek
equals eşittir
square root kare kök
minus eksi
addition toplama
multiplication çarpma
subtraction çıkartma
division bölmek
arithmetic aritmetik
algebra cebir
geometry geometri
to add toplamak
to subtract çıkartmak
to take away çıkartmak
squared kare
parallel paralel
circumference çevre
length uzunluk
width genişlik
height yükseklik
fraction bölme
decimal ondalık sayı
decimal point ondalık hane noktası
plus artı
total toplam

 

Mathematical terms (continued)

percent yüzde
percentage yüzde oranı
volume hacim
perimeter çevre uzunluğu
straight line düz çizgi
curve eğri
angle açı
right angle dik açı
radius yarıçap
diameter çap

Fractions – Kesirler

12 (“a half”) ½ (“yarım”)
13 (“a third”) ⅓ (“üç’te bir”)
14 (“a quarter”) ¼ (“dört’te bir”)
15 (“a fifth”) 1/5 (“beş’te bir”)
16 (“a sixth”) 1/6 (“altı’da bir”)
23 (“two thirds”) 2/3 (“üç’te iki”)
34 (“three quarters”) ¾ (“üç çeyrek”)
18 (“an eighth”) 1/8 (“sekiz’de bir”)
110 (“a tenth”) 1/10 (“on’da bir”)
1100 (“a hundredth”) 1/100 (“yüz’de bir”)
(“one and a quarter”) 1 ¼ (“bir çeyrek”)
(“one and a half”) 1 ½ (“bir buçuk”)
(“one and three quarters”) 1 3/4 (“bir ve üç çeyrek”)
(“two and a quarter”) 2 1/4 (“iki çeyrek”)
(“two and a half”) 2 ½ (“iki buçuk”)
(“two and three quarters”) 2 3/4 (“iki ve üç çeyrek)
(“three and a quarter”) 3 ¼ (“üç çeyrek”)
(“three and a half”) 3 ½ (“üç buçuk”)
(“three and three quarters”) 3 ¾ (“üç ve üç çeyrek”)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız