Atatürk’ten 50 Kişisel Gelişim İlkesi

0
1338

Atatürk’ün karizmatik, devrimci, yenilikçi, vizyon sahibi bir lider olduğu konusunda çoğunluk hemfikir. Onun bu özellikleri o dönemin eğitim sisteminden ziyade kendi kendini yetiştirerek ve çok okuyarak kazandığını biliyoruz. Bu da demektir ki eğer bizde doğru yöntemi izlersek bu özelliklere sahip olabiliriz.

 


 

  

 

Atatürk’ün karizmatik, devrimci, yenilikçi, vizyon sahibi bir lider olduğu konusunda çoğunluk hemfikir. Onun bu özellikleri o dönemin eğitim sisteminden ziyade kendi kendini yetiştirerek ve çok okuyarak kazandığını biliyoruz. Bu da demektir ki eğer bizde doğru yöntemi izlersek bu özelliklere sahip olabiliriz.


 

Atatürk kendine has bir liderlik ve yöneticilik tarzı oluşturmuş bu konuda devamlı kendini geliştirmiştir. Bir çok devlet adamının aksine okumaya, araştırmaya devam etmiş. Ders kitapları yazmış, okuduğu kitaplara aldığı notlar bile binlerce sayfayı bulmuştu.

Atatürk’ün sözlerinden derlenen aşağıdaki 50 kişisel gelişim ilkesinin herkes için yararlı olmasını diliyoruz.

 


Açık Olma :
¨ Başkalarını yanıltan, kendini de yanıltır.
¨ Şeffaf olun, insanlar ancak o zaman size güvenir.
¨ “ Doğruya doğru “ demekten kaçınmayın.


Adam Yetiştirme :
¨ Kendinizden verdiğiniz hiçbirşey sizden bir şey eksiltmez.
¨ Çalışanları teşvik edin, destekleyin, rehberlik edin ve başarısızlığa uğradıklarında savunun.
¨ Çalışanları, “müteşebbis” olarak geliştirin ve destekleyin; zekice risk almalarını teşvik edin.


Bilgi ve Tecrübe Sahibi Olma :
¨ Bilgi uygulamaya konunca gerçek bilgi olur ve insanı tecrübe sahibi yapar.
¨ Bilgilerinizin doğruluğunu her fırsatta kontrol edin.
¨ Yeni bir beceriyi benimsemek için sık sık bu beceriyi uygulayın.


Bilgi Toplama Yeteneği :
¨ Meselenin özüne inin, doğru soruları sorun. Sorularınız basit, dolaysız ve odaklanmış olsun. Cevaplayanı somut ve açık bir yanıt vermeye mecbur bırakın.
¨ İyi dinlemesini bilin. Iyi dinlemek, güzel konuşmak kadar güçlü bir iletişim ve etkileme aracıdır.

Bilgilendirme Alışkanlığı :
¨ Bilgilendirdiğiniz kişilerin bilgileri doğru aldıklarından emin olun, bunu kontrol edin.
¨ Yazılı bilgilendirme, örneklerle, katılımla desteklenmezse amacına ulaşamaz.
Kendini Bilme :
¨ Başarılarınızı büyütmeyin, başarısızlıklarınızdan ders alın.
¨ Her şeyi kendinize mal etmeyin. Çalışanların katkılarını tanırsanız, o kişileri yeni başarılarınız için motive etmiş olursunuz.


Cesur Olma :
¨ Kötü haberlerin ve yanlış davranışların ürkütücü etkisine teslim olmayın.
¨ Olumsuz yönde de olsa, zamanında cesur kararları vermesini bilin.


Çevre Bilincine Sahip Olmak :
¨ Tabiat sevgisi, insan sevgisinin bir parçasıdır.
¨ Çevrenizi koruyamadığınız zaman, kendinizden bir şeyler kaybedersiniz.
¨ Güzel bir çevre size huzur verir.


Dayanıklı Olmak :
¨Olayların ızdıraplı sonuçlarına göğüs gerebilecek kadar güçlü bir irade olmadıkça bazen iyi bir düşünce de sonuçsuz kalabilir.
¨ Stres altında da, normal şartlardaki performanslarını gösteremeyen yöneticiler, başarısızlığa mahkumdur. Çünkü stres iş hayatının bir parçasıdır.


Karşısındakini Dinleme Alışkanlığı :
¨ Yanlış bir adım attığınzı fark ettiğinizde, geri çekilmekten çekinmeyin.
¨ Hatasında ısrar etmemek, hatasız olmaktan daha önemlidir. Çünkü iş yapan hatasız bir yönetici olamaz.


Soyut Düşünebilme Yeteneği
¨ Kendinizi çevreden soyutlama ve yanlız başınıza kalabilme yatkınlığını kazanın. Böylece belli bir konuda uzun uzadıya düşünebilme ve kılı kırk yararcasına kafa yorabilme alışkanlıklarını kazanabilirsiniz.
¨ Soyut fikirlerinizi anlatmak için somut örnekler verin.


Emrivakiye İzin Vermeme
¨ Herhangi bir kişi hakkında size iyi veya kötü bir söz söyleyen olursa bunu dinleyin; fakat bütün hakikat ortaya çıkmadan o sözle hareket etmeyin.
¨ Laf altında kalmayın. Aksi taktirde karşınızdakiler size layık olmadığınız bir şekilde davranır, sizi aptal yerine koymaya çalışır.
Esnek olabilme:
¨ Davranışlarınızda esnek olun, peşin hükümlerle hareket etmeyin.
¨ Görüşmelere her zaman hazır olun, fakat temel isteklerinizden ödün vermeyin.


Espri Sahibi Olma:
¨ Espri anlayışınız çoğu zaman problemlerin çözümünü kolaylaştırır.
¨ Espri yeteneğiniz gelişmiş ise, kendinizi yargılamanız mümkün olur.
¨ Espri anlayışınız zekanızı keskinleştirir.

 

 

 

Fedakar Olma :
¨ Ele aldığınız bir problemi çözerken, o iş o an için sizden fedakarlık istiyorsa, katlanın. Yoksa problemi çözme şansını kaybedersiniz.
¨ Fedakarlığınızın sayesinde bir problemin çözüm sürecinde bir daha yakalayamayacağınız fırsatlar yakalayabilirsiniz.


Gerçekçi Olma :
¨ Hadiselerden ürkmeyin, meydana gelen hadiselerden gerçekleri çıkararak derhal tedbirlerinizi alıp, istifadeye çalışın.
¨ Gerçekçi olun, ölçülü davranın, aşırılıktan kaçının, dikkatsiz adımlar atmayın.


Göreve Talip Olma :
¨ Kendinize güvenin, hangi işin aksak tarafını görürseniz “ben yaparım” diye ileri atılın.
¨ Bir göreve talip olan, genellikle hazırlıksız birine göre, o göreve sahip olma ve başarı şansını arttırır.
Güvenilir Olma :
¨ Sözlerinizde ve yaptıklarınızda tutarlı olun. Söylediklerinizi yaptıklarınızla destekleyin.
¨ Yapamayacağınız şeyleri asla telaffuz etmeyin. Söylediğiniz şeyleri de muhakkak yerine getirin.

Kendine Güvenme :
¨ Yapmamak, “yapamam” demek, “benliğimden, varlığımdan vazgeçtim, beceriksizliği ve yeteneksizliği kabul ettim” demektir.
¨ Kendinize güvenirseniz, bilgi ve yeteneğiniz dahilindeki her şeyi yapabilirsiniz.
Hazırlıklı Olma :
¨ Hiçbir şeyi oluruna veya tesadüfe bırakmayın. Olacakları çok önceden görüp, gerekli tedbirleri alın.
¨ Görüşeceğiniz kişilerin özelliklerini, alışkanlıklarını daha önceden araştırın.


Hedefe Yönelik Kararlı Olma :
¨ Hedefi gözden kaçırdığınız anda, engelleri görmeye başlarsınız.
¨ Bir kere karar verdikten sonra o şey kesinlikle olmalıdır. Hiçbir engel sizi yıldırmasın.


Hesap Adamı Olma :
¨ Kafanız bin bir fikirle, içiniz bin bir ihtirasla kaynasa da, hiçbir zaman aklınızın yolundan şaşmayın.
¨ En minik vakaları bile gözden kaçırmayacak kadar her şeyi hesaba katın.


İkna Etme Yeteneği :
¨ Kandırmadan ikna edin. Fakat fikirlerinizi başkalarına kabul ettirirken, onlara da kendi isteklerini elde etmiş oldukları izlenimini verin.
¨ Karşınızdakilere kendi fikirlerinizi kabul ettirmek için sabır ve tahammül gösterin; ancak böylelikle çevrenizi kendi düşüncelerinize sürükleyebilirsiniz.

İnisiyatif Kullanma :
¨ Hayatın her safhasında önceden düşünülemeyecek durumlar çıkabilir. Böyle durumlarda vakit kaybetmeden kararlar alıp, bunları uygulayıp, durumu istenilen yönde geliştirmek gerekir.
¨ Proaktif yöneticiler, problemleri büyümeden teşhis eder, bunları fırsat olarak değerlendirir, inisiyatiflerini kullanır ve bunları çözer.


İnsan Sarrafı Olma :
¨ Yöneticinin malzemesi insandır. İnsan karakterini ve davranışlarını çok iyi tanıyın.
¨ Küçük can alıcı bir örnekle, bir yöneticiyi diğerlerine tanıtmasını bilin.
¨ Kişilerin özellikle stres altındaki davranışlarını inceleyin.


İnsana Değer Verme :
¨ İnsan sevgisine sahip olmayan bir yönetici başarılı olamaz.
¨ Hangi konumda olursa olsunlar, herkese insanca muamele edin.
¨ Şirketleri, teşkilatları yaratan insandır. Yeni bir teşkilat kurarken, işin mali yönünden de önemli olan, doğru insanları bulabilmektir.


Yaptığı İşe İnanma :
¨ Hayatta zor ve mümkün olmayan iş yoktur, yeter ki siz buna inanın.
¨ Heyecansız bir enerji büyük bir eser yaratamaz.
¨ İnanmadığınız bir işi yapmayın, yaptığınız işe bütün enerjinizi verin.


Kamuoyu oluşturma Yeteneği :
¨ Yaptığınız işlerdeki başarınız, işinizdeki başarı kadar, çevrenizin bu başarıyı algılamasına bağlıdır.
¨ Çevrenizi yaptığınız işlere ikna eder, inandırırsanız işlerin daha kolay başarılmasını sağlarsınız.


Çabuk Karar Verebilme Yeteneği :
¨ içinde bulunduğunuz durumu çabuk kavrayın, zamanı gelir gelmez çabuk karar verin ve kararınızı enerji ile uygulayın.
¨ Çabuk düşünün, çabuk ve kesin karar verin, çabuk hareket edin.
¨ İçinde bulunduğunuz durum acil bir karar gerektiriyorsa, elinizdeki bilgilerin eksikliğine ve yanlışlığına bakmadan, en doğru kararı vermeye çalışın.


Karar Verme Yeteneği :
¨ Karar vermek için sağlam esaslar ve rakamlara dayanın. İnce hesaplardan ve uzun yargılamadan sonra karar verin.
¨ Büyük kararlarda “geç kalmamak” kadar “erken davranmamak” da önemlidir. Daima karar vermek için tam vaktini seçin.


Konuşma ve Yazma Yeteneği :
¨ Düşüncelerinizi karşınızdakinin en güzel anlayabileceği şekilde ifade edin.
¨ Düşüncelerinizi yazıya dökmeyi bir alışkanlık haline getirin.
¨ Söz sanatının kalıplarına başvurmayın.


Liyakat aşığı Olma :
¨ Çalışanları hislerine göre değil, yapmaya muktedir oldukları işlere göre değerlendirin.
¨ Çalışanları size davranışlarına göre değil, yaptıkları işlerdeki başarılarına göre değerlendirin.
¨ Herkesi tüm artı ve eksileriyle birlikte görün.


Mükemmeliyetçi Olma :
¨ Gözünüzden büyük, küçük hiçbir şey kaçmasın. İşlerin derinliğine girin. En küçük ayrıntıların bile üzerinde özenle durun, ama hiçbir zaman ayrıntılara saplanıp kalmayın.
¨ Önemsiz sayılabilecek olayları bile irdeleyin ve bunlardan ders alın. Önemsiz sayılan dikkatsizlikler, insanları umursamazlığa alıştırır.


Müsamahalı Olma :
¨ Şahsen kızdığınız konularda bile karşınızdakini sonuna kadar tahammülle dinleyin ve fikrini açıkça söylemesine izin verin.
¨ Hissi davranıp, gereksiz bir sürtüşmeye girdiğinizde, sonradan olayı serin kanlılıkla değerlendirip, gerekli düzeltmeleri yapmaktan kaçınmayın.


Müteşebbis Olma :
¨ Mücadeleden zevk alın. Hayatta başarı, mücadelede başarı demektir.
¨ İnsanların içine sokularak nabız yoklayın, havayı koklayın.
¨ İşten anlayan bir veya birkaç kişiyi yanınıza alarak birlikte çalışın.


Mütevazı Olma :
¨ Gösterişe önem vermeyin. Tevazudan, tabiilikten ve samimilikten ayrılmayın.
¨ Başarılı insanları, çevrelerindeki “kraldan çok kralcı insanlar” mütevazılıklarından ayrılarak, gerçeklerden koparmaya çalışırlar.


Öğrenme Azmine Sahip Olma :
¨ Ele aldığınız konuyu, konuşma ve danışmalarla iyice gözden geçirin.
¨ Herkesi sonuna kadar söylemekte serbest bırakın. Kendi fikirlerinizle tümüyle ters düşen fikirleri dinlemesini bilin.


Öncü Olma :
¨ Bir işte yanınızdakileri motive etmenin en etkili yolu, o işte sizin öncü olmanızdır.
¨ Sizin bizzat yaptığınız şeyleri, çalışanlarınız inanarak yaparlar.
¨ İlk defa yapılacak veya cesaret gerektiren işlerde ilk adımı daima siz atın.


Örgütleme Yeteneği :
¨ Teşkilat içinde herkesin yeteneğinden gerektiği gibi istifade edin.
¨ İyi idare edilen bir iş, başarı ile işleyişine, herhangi bir yöneticinin veya çalışanların geçici ya da sürekli yokluğunda da devam edebilmelidir.


Prensip Sahibi Olma :
¨ Yaptığınız işlerde prensipleriniz olsun ve siz de bu prensiplere uygun hareket edin. Ancak o zaman inandırıcı olursunuz.
¨ Kısa vadede size zarar verse de tutarlı olun, uzun vadede siz kazanırsınız.


Problem Çözücü Olma :
¨ Her konuda en radikal, en doğru ve en kestirme yolu tercih edin.
¨ Ele aldığınız bütün işlerin bir çıkar tarafını bulun, o işi hemen bitirin.
¨ Hangi yeni işi yapmaya niyetlenirseniz niyetlenin, önce başladığınız işleri bitirin.


Programlı Olma :
¨ Plan, hedefe ulaşmak için bir yol haritasıdır. Planı yaparken, hedeften geriye doğru gelin. Planlamayı başaramazsanız, başarısızlığı planlarsınız.
¨ Hiçbir şeyi oluruna veya tesadüfe bırakmayın. Uygulanması mümkün olan fikirlerinizi devre devre tatbik edin.


Sıra dışı Olma :
¨ Hiçbir zaman sıra adamı olmayın. Başarınız, ancak yeteneğiniz ve vizyonunuzla sınırlıdır.
¨ Zoru zorlayın. Heyecanlı hedeflerin, iddialı problemlerin üzerine gidin.


Sorumluluk Alma Alışkanlığı :
¨ Tüm riskleri değerlendirdikten sonra, başaracağınıza inanıyorsanız, sorumluluğu almakta tereddüt etmeyin.
¨ Sorumlu olan kişilerin karar vermesini sağlayın. Siz onlara danışmadan karar verirseniz, çalışanlar bu kararlar için sorumluluk duymazlar.


Strateji Bilincine Sahip Olma :
¨ Mücadelede zaferin ilk anahtarı, karşınızdakinin niyetini keşfetmektir.
¨ Yanlış bir projeden düzgün bir şekilde çekilebilmek, zafer kadar önemlidir.
¨ Bir öneriyi çevrenize nasıl kabul ettireceğinizi, etkilerinin ne olacağını hesaplayın, ancak ondan sonra gündeme koyun.


Olacakları Tahmin Edebilme :
¨ Keskin bir görüş ve yanılmaz bir muhakeme ile olacak şeyleri önceden görmeye çalışın.
¨ Rakiplerinizin muhtemel hareketlerini önceden sezme kabiliyetini edinin.


Vizyon Sahibi Olma :
¨ Yaratıcı fikirlerin önemi büyüktür, fakat önemli olan, fikirleri eyleme dönüştürebilmektir.
¨ Düşünceleriniz yaptıklarınızın, yaptıklarınız ise düşündüklerinizin yönlendiricisi olsun.


Yönetme Yeteneği :
¨ Yönetmek meydan okuyan, heyecanlı ve ödül vaat eden bir meslektir. Büyük yöneticilerin misyonları, küçük yöneticilerin istekleri olur.
¨ Kısa sürede çok iyi bir yönetici olamazsınız. Bu sürekli gelişme isteyen, hayat boyu devam eden bir süreçtir.


Zaman Mevhumuna Sahip Olma :
¨ Görevlerin tamamlanması için mutlaka süre koyun. Konulan son süre genellikle istenilen sonuçların elde edilmesini sağlar. Süresi konulmamış bir görev vermeyin.
¨ Görevin süresini, çalışan kendi saptarsa, o işin gerçekleşmesi için daha canla başla çalışır.


Zamanlama Yeteneği :
¨ Kararınızı vermiş olsanız bile en uygun zamanı beklemeyi bilin.
¨ Telaş ve acele ile çıkmazlara saplanmayın. Zamanını beklemesini bilen sabrınız olsun, her merhaleyi ne erken, ne geç, tam zamanında aşın.
¨ Büyük başarılar bazen bir an içinde çıkan ve derhal kavranarak istifade edilmediği takdirde yok olacak bir fırsat meselesidir.


“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.”

 

Kaynak:  www.bilgicenneti.com/d-11774-ataturk8217un+liderlik+sirlari.html


Adem Suad


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız