SAİD HALİM PAŞA

0
305

(1863- 1921)

 

 

Said Halim Paşa, İttihat ve Terakki, özellikle de Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa üçlüsünün olduğu bir dönemde sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. 1863 yılında Kahire’de doğdu. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın dört oğlundan biri olan Mehmet Abdülhalim Paşa’nın oğludur. Said Halim Paşa ilk ve orta tahsilini Kahire’de özel olarak yaptı, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Daha sonra İsviçre’de beş yıl siyasal bilgiler öğrenimi gördü.

 

Said Halim Paşa, bir dönem Danıştay üyeliği yaptı. Sonra kadro dışı bırakıldı, ancak aynı dönemde Belediye genel seçimlerinde Yeniköy belediye dairesi reisliğine tayin edildi. Said Halim Paşa 1912’de reislikten çekildi. Bu sırada İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin genel sekreterliğine seçildi. Mahmut Şevket Paşa’nın sadrazamlığı sırasında Dışişleri Bakanlığı’na atandı. Mahmut Şevket Paşa’nın şehit edilmesinden sonra 1913’de Sadrazamlığa (Başbakanlığa) ile getirildi.

 

Said Halim Paşa, 1913 Eylülünde, Bulgarlarla Edirne’nin Osmanlı devletinde kalması ve Meriç nehri hudut olmak üzere sulh imzalanması hizmeti sebebi ile Padişah tarafından İmtiyaz Nişanı ile onurlandırılmıştır. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına katılması sonucunda Almanya sefiri Baron Wangenheim ile Yeniköy’de ki yalısında ittifak anlaşması imzaladı. Daha sonra Sadrazamlıktan çekildi, yerine Talat Paşa geçti.

 

Said Halim Paşa, savaş ilanı sırasında bazı kabine azalarıyla birlikte tutuklandı. Halim Paşa, diğer milletvekilleri ile beraber tahliye olunduktan sonra Roma’ya gitti. 6 Aralık 1921’de araba ile evinin kapısına geldiği sırada Ermeni komitacısının silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Na’şı İstanbul’a getirilerek büyük törenle II. Mahmut Türbesinin bahçesine defnedildi. Said Halim Paşa’nın, İslâmlaşmak ve Taassub, Mukallidliklerimiz, İnhitât-i İslâm, Buhrân-ı Siyâsimiz, Meşrutiyet, Buhrân-ı İctimâîmiz, Buhran-ı Fikrimiz adlı eserleri vardır.

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız