ENVER PAŞA

0
280

Enver Paşa 1880 yılında İstanbul’da doğdu. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’nde öğrenim gördü. Harp Okulu’nu piyade teğmeni olarak bitirdikten sonra, kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi’nden mezun oldu. Selanik’teki üçüncü ordunun emrine girdi. 1906’da binbaşı oldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti kurucuları arasına katıldı. Bu topluluk içinde tutunup, kendini sevdirdi.

 

II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinde önemli rol oynadı. Makedonya Genel Müfettişliği ve Berlin Ateşemiliterliği gibi görevlerde bulundu. 31 Mart olayında Hareket Ordusu’na katıldı. İşkodra mutasarrıfı ve cephe komutanı olarak İtalyan saldırısına başarıyla karşı koyan Enver Paşa, 1912’de yarbay oldu. 23 Ocak 1913’te İttihat ve Terakki tarafından düzenlenen Babıali baskınına katıldı. Sadrazam Kamil Paşa’nın istifasını sağladı. Böylece İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidarı ele geçirmesinden sonra, albaylığa, ardından da tuğgeneralliğe yükseldi. 33 yaşında Sait Halim Paşa hükümetinde Harbiye nazırı oldu. Rusya’nın Kafkaslardan saldırması üzerine Sarıkamış Harekatını düzenledi. Orduda bazı düzenlemeler yapan Enver Paşa, Fransız modeli yerine Alman stilini uyguladı. I. Dünya Savaşı’na Almanların yanında katılmamızda etkin rol oynayanlar arasındaydı.

 

Enver Paşa, Osmanlı’nın I. Dünya Savaşına Almanların yanında katılmasında en etkin rolü oynayan kişiydi. Edirne’nin geri alınmasını sağlayan, beklenmedik şekilde ani ve beklenmedik saldırıya dayalı askeri strateji anlayışıdır. Rusya’nın Kafkaslardan saldırması üzerine Sarıkamış Harekatını düzenledi. Savaşının Osmanlı İmparatorluğunun yenilgisi ile sonuçlanmasından sonra İttihat ve Terakki partili arkadaşlarıyla birlikte bir Alman denizaltısıyla yurt dışına kaçtı, önce Odessa’ya, oradan da Berlin’e gitti; daha sonra Rusya’ya geçti. Anadolu’daki Milli Mücadele hareketine katılmak istediyse de kabul edilmedi.

 

Sovyet hükümetinin desteğini kaybettikten sonra Asya Türklerini ayaklandırmaya çalıştı. Bakü’de Doğu Ulusları toplantısına katıldı ve Batum’da Türkiye Şuraları Partisi’ni kurarak Türkistan’ı kurtarma hareketini başlattı. Ancak Rus kuvvetleri karşısında başarılı olamadı. 4 Ağustos 1922’de Tacikistan’da, Belcivan yakınlarında bir çarpışmada öldü ve Çeğen köyüne defnedildi. Enver Paşa’nın naaşı 1996 yılında Tacikistan’dan Türkiye’ye getirilerek, Şişli Abide-i Hürriyet Tepesi’ne defnedildi.

 

Enver Paşa, Sultan Abdülmecit’in torunu Naciye Sultan’la evlenerek Osmanlı hanedanına damat olmuştur. Bu evlilikten Türkân Mayatepek, Mahpeyker Ürgüp adlı kızları ve Ali Enver Akoğlu adlı bir oğlu dünyaya geldi.

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız