ÇORLULU ALİ PAŞA

0
278

Ali Paşa, Osmanlı sadrazamlarındır. 1669 senesinde Çorlu’da doğdu. Çorlu’da yerleşmiş bir çiftçi ailesinin oğludur. Kapıcıbaşı Türkmen Kara Bayram Ağa’nın evlatlığı olarak, önce Galata Sarayı’na, daha sonra Enderun-ı Hümayun’daki Seferli Koğuşu’na, buradan da Hane-i Hassa’ya yerleştirildi. İkinci Mustafa Han zamanında, Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa’nın kendisinden bizzat silahtarlık rica etmesi üzerine, 1700’de bu memuriyete tayin edildi.

 

Silahtarlığı, daha üst derecede bir memuriyet haline getirdi. Padişah ile sadrazam arasındaki haberleşmenin silahtarlık makamı vasıtasıyla yerine getirilmesini ve Darüssade’den başka Babüssade ile Enderun-ı Hümayun’a ait bütün işlerin de silahtar ağa nezaretinde yapılmasını sağladı. Çorlulu Ali Paşa’nın bu başarıları çok geçmeden birbirleriyle yarış halinde bulanan sadrazamın ve şeyhülislamın dikkatini çekti.

 

1703’te silahtarlıktan alınıp, kubbe vezirliği ile saraydan uzaklaştırıldı. Önce sadaret kaymakamlığına, Sultan III. Ahmed’in tahta çıkmasından sonra da Halep valiliğine tâyin edildi. Aynı sene dördüncü kubbe vezirliğine tayin olunan Ali Paşa, 1704’te Trablusşam valiliğine getirildi. İki ay sonra tekrar kubbe vezirliğine getirildi. 1705’te Baltacı Mehmed Paşanın sadâretten azli üzerine sadrâzam oldu. 1708 yılında yedi yıldır nişanlı bulunduğu Sultan II. Mustafa’nın kızı Emine Sultan’la evlendi.

 

İsveç – Rus savaşı sırasında İsveç’i Ruslara karşı destekledi. Amacı ilerde meydana gelebilecek Rus-Osmanlı savaşında yorgun düşmüş bir Rus ordusuyla karşılaşmak ve galip çıkmaktı. Sultan III. Ahmed’in bu siyaseti tasvip etmemesi ve bir süre sonra Rusların savaştan galip ayrılması üzerine Çorlulu Ali Paşa, aleyhinde yapılan propagandalar sonucu gözden düştü. Sultan III. Ahmed, Ali Paşa’yı sadaretten azletti ve bir gün sonra Kefe’ye sürdü. Çorlulu Ali Paşa, sadrazamken Sinop’a sürdüğü Şeyhülislam Paşmakçızade Seyyid Ali Efendinin fetvası ve padişahın Aralık 1711 tarihli fermanı ile idam edildi.

 

Çorlulu Ali Paşa sadrazam olduktan sonra, devletin mali işleriyle ilgilendi ve saray masraflarını kontrol altına almak istedi. Tersane ve donanmaya önem verdi. Toplar döktürdü, askeri ocaklarda düzenlemelerde bulundu. Ali Paşa, servetini hayırlı eserlere harcadı; câmi, çeşme, dârülhadîs, kütüphâne, tekke, imâret, hamam, şadırvan yaptırdı. İstanbul Çemberlitaş’taki medresesi çarşı olarak kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

ÇORLULU ALİ PAŞA

.

 

 

.

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız