CEZAYİRLİ HASAN PAŞA

0
263

Hasan Paşa, Osmanlı Devletine hizmet vermiş, cesaretiyle tanınmış sadrazamlardandır. Heybetli görünüşünden dolayı önceleri kendisine “Palabıyık” lâkabı verilmişse de, sonraları; Cezayirli ünvanı ile anılıp meşhur olmuştur. 1720’de Gelibolu’da doğduğu rivayet edilmektedir. Diğer bir rivayete göre ise, küçük yaşta İran sınırında esir düşmüş daha sonra da Tekirdağlı bir tüccar tarafından köle olarak satın alınıp büyütülmüştür.

 

Kendisi denizciliğiyle meşhur olduğundan, kaptanlar sınıfına alınarak, bir de gemi verildi. 1770’te mîr-i mîrânlık pâyesiyle kaptan oldu ve Limni Adasını Hıristiyanlardan alıp “Gâzî” ünvânını kazandı. Aynı sene içinde vezir olan Hasan Paşa, kapdân-ı deryalığa getirildi. Daha sonra Boğaz muhafızı, ardından da Anadolu eyaleti ile Rusçuk seraskeri oldu. Aynı sene ikinci defa kaptan-ı derya oldu. Hasan Paşa, iki sene sonra kaptan-ı deryalıktan alındı ve kendisine Özi Kalesi seraskerliği (başkomutanlık) görevi verildi.

 

Hasan Paşa, Yeniçeri ocağına kaydoldu ve bazı muharebelere katıldı. Belgrad’ın kuşatılması sırasında gayret ve cesaretini gösterdi. Hasan Paşanın ikinci kaptan-ı deryalığı 15 yıl sürdü. Bu süre içinde pek büyük hizmetlerde bulunan Hasan Paşa, Suriye ve Irak’ta baş gösteren Tâhir Ömer isyânını bastırdı. Mora Yarımadasındaki isyankâr Arnavutları yenerek fitne ateşini söndürüp, huzur ve sükûnu yeniden sağladı. Daha sonra 1787 Rus-Avusturya Harbinde Yılan Adası Savaşına katılıp, Rus donanmasını mağlup etti. Ertesi yıl Kasım ayında İsmail Kalesi önünde de Rusları hezimete uğrattı, bu başarısı üzerine 1789 senesinde kendisine vezîr-i âzamlık (sadrâzamlık) pâyesi verildi. Hasan Paşanın sadrazamlığı üç buçuk ay sürdü. 1790 senesi Mart ayında Hakk’ın rahmetine kavuştu.

 

Hasan Paşa, yürüttüğü devlet hizmetleri yanında, birçok hayır eserleri de bıraktı. İstanbul tersanesinde kalyoncular için bir kışla inşa ettiren Hasan Paşa, Middili’ye dört saat mesafedeki bir yerden şehre su getirterek çeşmeler yaptırdı. Vize’de cami, hamam ve üç çeşme, Midilli Adası ortasında Paşa Köşkü ve büyük mermer havuz ile Limni, Sakız, İstanköy adalarında çeşmeler yaptırdı. Devlete sadık, gayretli ve sözünü esirgemeyen bir kişi olan Cezayirli Gazi Hasan Paşa, mal varlığının büyük çoğunluğunu devlet işlerine harcadı, öldüğünde çok az bir servet bıraktı.

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız