Etiket: #kuantum fiziği #klasik fizik #dalga-parçacık ikiliği #belirsizlik ilkesi #kuantum dünyasının özellikleri #kuantum dünyasının uygulamaları #modern teknoloji #bilim #gelecek