Going to Future Tense Cümleleri

0
64

Nerelerde Kullanılır:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

My father is going to buy me a bike.
(Babam bana bisiklet alacak.)

The teachers are going to take the students to the museum tomorrow.
(Öğretmenler yarın öğrencileri müzeye götürecekler.)

2. Kuvvetli olasılık belirten eylemleri anlatırken.

It’s going to snow, it’s very cold.
(Kar yağacak, çok soğuk.)

He is going to fail, he doesn’t study at all.
(Kalacak, hiç ders çalışmıyor.)

3. Acıma, sevgi hislerimizi anlatırken.

He has stayed out in the cold for six hours, he is going to be ill.
(Dışarıda soğukta altı saat kaldı, hasta olacak.)

4. Bir tehlikeyi haber veren cümlelerde.

The vase is going to fall off the table.
(Vazo masadan düşecek – düşmek üzere.)

Olumlu Şekli
(Affirmative Form)
I am özne + am/is/are- + going to + fiil (1. hali) going to finish the food.
He / She / It is
We / You / They are

Not: come, go fiilleri going to Future Tense ile genellikle kullanılmazlar. Bu fiilleri Present Continuous ile kullanmayı tercih ederiz.

I am goinh to go. yerine I am going.
I am going to come. yerine I am coming. deriz.

going to Future Tense’te aşağıdaki zaman zarfları (adverbs of time) kullanılabilir:

Today: Bugün
Tonight:Bu gece
Tomorrow: Yarın
Soon: Yakında

This week: Bu hafta
This month: Bu ay
Next week: Gelecek hafta
Next year: Gelecek yıl, vb.

Örnekleri çoğaltalım:

I am going to finish the book next week.
(Kitabı gelecek hafta ¡bitireceğim.)

The astranaut is going to land the moon tomorrow.
(Astronot yarın aya inecek.)

We are going to clean the chimney next week.
(Bacayı gelecek hafta temizleyeceğiz.)

I am going to show you the new photographs.
(Size yeni fotoğrafları göstereceğim.)

Olumsuz Şekli
(Negative Form)
I am özne + am/is/are-not + going to + fiil (1. hali) not going to play with him.
He / She / It is
We / You / They are

Örnekleri çoğaltalım:

I am going to close the door.
(Kapıyı kapatacağım.)

I am not going to close the window.
(Pencereyi kapatmayacağım.)

You are going to meet him at the terminal.
You aren’t going to meet him at the bus – station.

Ahmet is going to fail.
He isn’t going to fail.

The tourists are going to have lunch at that restaurant.
They aren’t going to have lunch here.

Soru Şekli
(Interrogative Form)
Am I Am/Is/Are + Özne + going to + Fiil (1. hali)going to hurry?
Is He / She / It
Are We / You / They

Örnekleri çoğaltalım:

You are going to try it again.
Are you going to try it again?
(Onu tekrar deneyecek misin?)

The boy is going to fall off the tree.
Is the boy going to fall off the tree?
(Çocuk ağaçtan düşecek mi?)

The children are going to play football this afternoon.
Are the children going to play football this afternoon?

9

Olumsuz Soru Şekli
( Negative Interrogative)
Am I Am/Is/Are + Özne + not + going to + Fiil (1. hali )not going to sleep soon?
Is He / She / It
Are We / You / They

Olumsuz – soru şekilleri genellikle aşağıdaki şekilde kullandır.

Am I not going to visit him tonight?
Aren’t you going to listen to your mother?
Isn’t he going to explain it to us?
Isn’t she going to wind the clock?
Isn’t it going to kill the mouse?
Aren’t we going to have breakfast early?
Aren’t they going to phone me?

Tag Questions : Sora Ekleri

Cümle olumlu Tag question olumsuz
I am going to correct your mistakes, am I not?/Aren’t I?
You are going to build a garage, aren’t you?
Mr. Miller is going to lend you his car, isn’t he?
Mrs. Miller is going to use it, isn’t she?
It is going to rain heavily, isn’t it?
We are going to past them, aren’t we?
They are going to catch the early bus. aren’t they?
Cümle olumlusuz Tag question olumlu
I’m not going to knit a pullover, am I?
You aren’t going to repair the radio, are you?
She isn’t going to make any coffee, is she?
He isn’t going to feed the horse, is he?
They aren’t going to refuse him, are they?

Soru – Cevap örnekleri

a) Yes, No cevaplan isteyen sorular.

Are you going to buy another carpet?
(Bir hali daha alacak mismiz?)
— Yes, I am going to buy another one.
— No, I am not going to buy another one.

Are the tourists going to visit the Blue Mosque?
(Turistler Sultân Ahmet Camiini ziyaret edecekler mi?)
— Yes, they a redoing to visit it.
— No, they aren’tgoing to visit it.

Is your father going to have plenty of time in the summer?
(Yazın babanın çok vakti olacak mı?)
— Yes, he is/going to have plenty of time in the summer.
— No, he isn’t/going to have plenty of time in the summer.

b) Soru kelimeleriyle sorulan sorular.
What are we going to have for breakfast? (eggs)
(Kahvaltıda ne yiyeceğiz?)
— We are going to have eggs for breakfast.

When are you going to feed the baby? (an hour later)
— I’m going to feed him an hour later.

Who are they going to ask for some help? (their friends)
— They are going to ask their friends for some help.

What time is Bob going to leave home? (a few minutes later)
— He’s going to leave home a few minutes later.

How are they going to travel to Italy? (by air)
— They are going to travel by air.

Exercise :Cümleleri örnekteki gibi a) olumsuz, b) soru, c) olumsuz – soru şekline çeviriniz.

Örnek :You are going to dig in the garden.
a) You aren’t going to dig in the garden.
b) Are you going to dig in the garden?
c) Aren’t you going to dig in the garden? 1. Mary is going to eat here this evening.

2. You are going to spend the evening playing cards.
3. Mr. Green is going tasee the doctor tomorrow.
4. They are going to do their homework at school.
5. Mr. Pink is going to get in touch with the police.

Sorulara a) Yes, b) No, ile cevap veriniz.
1. Are you going to see Michael tomorrow?
2. Is Ahmet going to call a taxi?
3. Is the cat going to eat the stale fish?
4. Are the children going to play with him?
5. Is Mrs. Hicks going to water the flowers today?

Sorulara örnektekiler gibi kısa cevap veriniz.

Örnekler: a) The bell is going to ring in two minutes, isn’t it? — Yes, it is.
b) Our teacher isn’t going to mark our workbooks, is he? >— No, he isn’t.
1. Mr. Brown is going to get off the bus here, isn’t he?
2. We are going to leave for Bursa tomorrow, aren’t we?
3. They aren’t going to watch the match, are they?
4. It isn’t going to stop there, is it?
5. Sally is going to hide it, isn’t she?

Sorulara cevap veriniz.
1. When are the children going to have dinner? (8.00)
2. How are you going to cook the fish? (fry)
3. When is your pen – friend going to visit you? (this summer)
4. What am I going to wear for the party? (the blue dress)
5. Which airport are they going to land? (Heathrow Airport)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız