İngilizce’de İlginç Deyimler

0
66

What’s the matter ?

What’s the matter ? (Ne var? Ne oluyor? Ne oldu?)

What’s the matter? You are so sad.
Ne oldu? Çok kederlisin.

When Tommy came home early from school, his mother asked, (What’s the matter?)
Tommy okuldan eve erken geldiği zaman annesi sordu, (Ne oldu?)

Why is he so angry? What’s the matter?
Niçin çok öfkeli? Ne oldu?

 

To wake up

To wake up (uyanmak)

She wakes up early.
O erken uyanır.

Henry woke up early because he was going to the station.
Henry erken uyandı çünkü istasyona gidiyordu.

Sometimes I wake up early but I don’t get up until eight o’clock.
Bazan erken uyanırım fakat saat sekize kadar kalkmam.

 

To get in touch with

To get in touch with ( … ile temasa geçmek, … ile temas etmek)

I couldn’t get in touch with the director.
Direktörle temas edemedim.

She can get in touch with our teacher tomorrow.
Öğretmenimizle yarın temas edebilir.

I tried to get in touch with him by telephone but the line was busy.
Onunla telefon vasıtasile temas etmek istedim fakat hat meşguldü.

 

To give someone a ring

To give someone a ring (birine telefon etmek)

I will give you a ring.
Sana telefon edeceğim.

She gave me a ring from Boston.
Bana Boston’dan telefon etti.

Please give me a ring as soon as you go there.
Lütfen oraya gider gitmez bana telefon et.

 

To have nothing to do with

To have nothing to do with (… ile alâkası olmamak)

This book has nothing to do with our English lessons.
Bu kitabın bizim İngilizce derslerimizle alâkası yok.

Her shop has nothing to do with our firm.
Onun dükkânının bizim firmamızla alâkası yok.

You have nothing to do with this matter.
Bu mesele ile alâkan yok.

 

To pay attention to

To pay attention to (dikkat etmek, ehemmiyet vermek)

You must pay attention to your work.
İşinize dikkat etmelisiniz.

She doesn’t pay attention to my advice.
Nasihatime ehemmiyet vermez.

Why don’t you pay attention to what your teacher says?
Öğretmeninizin dediğine niçin dikkat etmiyorsunuz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız