İngilizce’de ‘Used to’ İle İlgili Cümleler

0
214
Geçmişte yaptığımız, fakat artık sürdürmediğimiz bir alışkanlığı ifade etmek için kullanılır. WOULD yardımcısı ile yer değiştirebilir.

I USED TO
(WOULD)
go to the cinema every weekend but…
You be fotographer years ago
We live in village before coming here
They go for a walk every evening
He,She,It go to cinema every evening

Example:
1 — I used to smoke too much before I had an operation, but I don’t smoke at all now.
(Ameliyat olmazdan önce çok fazla sigara içer. dim, fakat şimdi hiç içmiyorum.)

2 — Our grandmother used to tell us stories when we were children.
(Biz çocukken büyükannemiz bize hikâyeler anlatırdı.)

3 — He used to have a small shop a few years ago, but now he has a factory.
(Birkaç sene önce küçük bir dükkânı vardı, fakat şimdi bir fabrikaya sahip.)

Soru ve olumsuz biçimi DID yardımcı fiili ile yapılır.
O zaman USED biçimi USE biçimine dönüşür.

Example:
1 — Did you use to travel by bus fifty years ago?
(Elli sene önce otobüsle mi seyahat ederdiniz?)

2 — People didn’t use to be so rude to each other ten years ago.
(İnsanlar on yıl önce birbirlerine karşı bu kadar kaba değildi.)

3 — How did you use to spend your holidays when you were a boy?
(Çocukken tatillerinizi nasıl geçirirdiniz?)

DID I (did’t)(USE TO) be disturbed by the noise. / ?
You play football before the accident. / ?
We read a lot. / ?
They write poems at school. / ?
He,She,It be a pilot during the war. / ?


GET USED TO

Bir uyum sağlama veya müptelâ olma biçiminde bir anlam verdiği için USED TO yardımcısından oldukça farklı dır. Hatırdan çıkarılmaması gereken önemli bir nokta daha vardır: GET USED TO yardımcısını izleyen esas fiil daima PRESENT PARTİCIPLE = VERB + ING biçiminde kullanılır.

GET USED TO + PRESENT PARTICIPLE (verb + ing)

Example:
1 — I am getting used to smoking cigarette.
(Present Continuous) (Sigara içmeye alışıyorum.)

2 — I got used to smoking cigarette ten years ago.
(Simple Past) (Sigara içmeye on yıl önce alıştım.)

3 — I hope we shall get used to driving in this traffic. (Future)
(Ümit ederim bu trafikte araba kullanmaya alışırız.)

GET USED TO her zaman bir fiille kullanılmak zorunda değildir. Uyum sağlanan herhangi’bir ortam veya bir şeyle de, bir başka deyişle isim veya zamirle kullanılabilir.

Example:
1 — Did you get used to that terrible noise?
(O berbat gürültüye alıştınız mı?)

2 — I can get used to this weather soon.
(Bu havaya kısa zamanda alışabilirim.)

3 — Do you think you will be able get used to this way of living?
(Bu yaşam biçimine alışabileceğinizi sanıyor musunuz?)

I GET USED TO going to bed late.
You smoking.
We living in the country.
They living alone.
He GETS that noise
She high cost of living

BE USED TO

Uyum ve alışkanlık bildirir. Şimdiki zaman için kullanılır. Cümlenin esas fiili daima PRESENT PARTICIPLE = ING form biçiminde kullanılır.

I am GET USED TO getting up early.
You are driving fast.
He, She is that noise.
We are trying evertime
They are helping people

EXERCISES
A — Örneklerden yararlanarak sizinle veya tanıdığınız birisi ile ilgili görüşlere USED TO modal yardımcısını kullanarak açıklık getiriniz:

Example:
1 — I believe you live in İzmir.
I used to, but don’t live in İzmir any more.
2 — I believe he is a taxi driver.
He used to be, but he isn’t now.
1 — I believe he reads a lot.
2 — I believe they often visit you.
3 — I believe they clean the roads every jttight.
4 — I believe you find everything in this shop.
5 — I believe she likes milk.
6 — I believe he walks to work.
7 — I believe you .collect stamps.
8 — I believe there is a car park behind that building.
9 — I believe you play football. 10 — I believe they live in a village.

B — örnekten yararlanarak aşağıdaki sorulan yanıtlayınız:

Example:
Don’t you smoke?
No. I used to smoke, but I don’t smoke any more.
1 — Haven’t you a car?
2 — Don’t you write poems?
3 — Doesn’t she send you a letter twice a month?
4 — Don’t they quarrel every night?
5 — Don’t you smoke?
6 — Don’t you employ fifty people?
7 — Don’t you get up early?
8 — Don’t they own a farm?
9 — Doesn’t he work in a bank?
10 — Isn’t he a businessman?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız