İngilizce’de ‘Might’ İle İlgili Örnek Cümleler

0
187

A — May ile ifade edilen olasılıktan daha zayıf bir olasılık ifade eder. Konuşmada might üzerine vurgu yapmak suretiyle şüphe ifade edilir. Yazıda bu anlam, değişik yazılarak belirtilir. Zaman terimi ile kullanılmazsa, şimdiki veya yakın gelecek zamanları gösterir.

I MIGHT
(MIGHT NOT)
come this afternoon
He
She
We
You
They

Example:
1 — I might buy that book, but it doesn’t seem very possible.
(O kitabı satın almam ihtimali var, fakat çok mümkün görünmüyor.)

2 — It might snow in July; you can never be sure.
(Temmuzda kar yağabilir; hiçbir zaman emin olamazsınız.)

3 — He might have been angry; We didn’t speak to him last night.
(Dün gece onunla konuşmadık. Kızmış olabilir.)

B — 1) MIGHT dolaylı konuşmada (Reported speech) May’in yerine kullanılır.

Example:
1 — Ali said “I may come tomorrow”
(direct speech)
(Ali «Yarın belki gelirim» dedi.)

2 — Ali said he might come tomorrow.
(reported speech)
(Ali,, yarın gelme ihtimalinin olduğunu söyledi.)

2) Esas fiili geçmiş zamanda olan ve olasılık bildiren bir cümlenin düz nesnesi (direct object) olarak kullanılan isim cümleciklerinde (noun clauscs) MIGHT kullanılır.

Example:
1 — We thought that he might send a massage to us without delay.
(Onun gecikmeksizin bize bir mesaj gönderebileceğini zannettik.)

2 — They believed that they might enjoy the play.
(Onlar oyunu beğenebileceklerine inanıyorlardı.)

C — Perfect biçimi / Might + Have + Verb (3. Form) geçmiş olasılık veya şüphe ifade eder.

Example:
1 — I didn’t visit him last week; he might have worried.
(Geçen hafta onu ziyaret etmedim, merak etmiş olabilir.)

2 — They might have gone to bed early, nobody answered the phone.
(Erken yatmış olabilirler, telefona kimse cevap vermedi.)

3 — Who might have brought this parcel? I didn’t want such a thing.
(Bu paketi kim getirmiş olabilir? Böyle birşey istemedim.)

D — MIGHT izin istemek için kullanılır. MAY – CAN -COULD dan daha resmi ve daha kibar bir anlam verir.

Example:
1 — MIGHT I be excused early?,
(Erken ayrılabilir miyim?)

2 — MIGHT we occupy you for a moment please?
(Lütfen sizi bir dakika meşgul edebilir miyiz?)

E — MIGHT AS WELL ve MIGHT JUST AS WELL bir başka iş teklif etmek için kullanılır.

Example:
1 — They said that the film was not interesting. We might just as well stay at home.
(Filmin ilginç olmadığım söylediler. Evde olursak iyi olacak.)

2 — Since, it is too rainy to play tennis, we might as well go to he cinema.
(Hava tenis oynamak için çok yağmurlu olduğuna göre sinemaya gidebiliriz, ne dersin?)

3 — That play was terrible. We might as well have gone somewhere else. (Perfect form)

MIGHT Zayıf olasılık
(Present, future)
Geçmiş olasılık
(MIGHT + HAVE + VERB) (3rd form)
Reported speech
(Dolaylı konuşmada) MAY yerine isim cümleciklerinde.)
Resmi izin istemek için
Bir başka iş teklif etmek için.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı yazınız